blog-logo

Se fac înscrieri în cadrul instituțiilor de învățământ superior și postliceal ale M.A.p.N și M.A.I.

Se fac înscrieri în cadrul instituțiilor de învățământ superior și postliceal ale M.A.p.N și M.A.I.

Inspectoratul de Politie Judeţean Brașov, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, jud. Brașov  desfăşoară, până la  data de 16.06.2020, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020, astfel:

A. Învăţământul superior

– UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”;

– ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU;

– ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I” BUCUREȘTI;

               – INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREȘTI ;

– ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA

– ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII ”MIHAI VITEAZUL”

B. Învăţământul postliceal

– ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITEȘTI;

– ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ – SIBIU;

– ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU”  -CONSTANȚA;

– ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI  ȘI SUBOFIȚERI AI FORTELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” –  BOBOC. 

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte următoarele condiţii:

Pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

Alte articole:   Licitație pentru zeci de mii de europubele la Hărman, Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Sânpetru şi Măieruş

6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2020;

7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

15.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

17. să nu dețină în rezervă un grad militar mai mare de sergent major pentru subofițer și un grad militar mai mare de sublocotenent pentru ofițeri.

Pentru concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

Alte articole:   Serviciul de Evidență a Persoanelor de la Primăria Brașov permite și accesul pentru persoanele nevaccinate

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;

9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12.  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;

17. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;

Alte articole:   Accident cu 6 mașini pe Calea Feldioarei

18. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;

19. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

20. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 09-16.06.2020, doar în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov  –  Serviciul Resurse Umane, situat în mun. Brașov, str. N Titulescu  nr.10, camera 3 C (intrarea din str. N. Titulescu – Cazier judiciar), iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu fișa medicală și avizul psihologic pentru candidații înscriși este 23 iunie 2020 .

Documentele necesare pentru înscriere se găsesc pe site–ul instituției http://bv.politiaromana.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, la telefon 0268/407500 interior 20360 și 20361.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.