blog-logo

Dezastrul de la CFR: Bani europeni pierduți din cauza tergiversării actelor, investiții ratate, scădere dramatică a vitezei trenurilor

Dezastrul de la CFR: Bani europeni pierduți din cauza tergiversării actelor, investiții ratate, scădere dramatică a vitezei trenurilor

Un raport al Corpului de control al premierului la compania de stat CFR SA care aa vizat perioada guvernării PSD 2017 – 2019 arată cum guvernul PSD a provocat, prin managerii impuși, o scădere a indicatorilor financiari ai companiei. Sub conducerea miniștrilor Răzvan Cuc, Felix Stroe, Lucian Șova și din nou Cuc, compania a ratat investiții masive din fonduri europene, ajungând la un grad de doar 0,04% din fondurile alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Citește mai jos cele mai importante concluzii din Raportul corpului de control (poate fi descărcat de aici):

În perioada 2017-2019, performanțele economice ale companiei au scăzut de la un profit contabil brut de 210.122.360 lei în anul 2017 la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC de 32.788.000 lei în anul 2019

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se înregistrau 1.236 restricții de viteză permanentă cu o lungime totală de 1.335 km. Ca urmare a instituirii restricțiilor de viteză, a fost diminuată viteza medie tehnică cu care se poate circula pe infrastructura feroviară la 68,86 km/h, în comparație cu viteza proiectată a rețelei de 86,30 km/h. Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnică pe distanța București Nord – Brașov este de 66,78 km/h, în timp ce viteza proiectată pe această distanță este de 122,54 km/h.

Prin urmare, potrivit concluziilor 20.1 și 20.2 din prezentul raport, CFR SA a efectuat întreținere, reparații și reînnoiri într-un procent scăzut, fapt ce a condus la apariția unui număr mare de restricții de viteză, puncte periculoase și închiderea unor linii, afectând astfel siguranța feroviară și implicit limitarea vitezei de circulație a trenurilor în raport cu viteza planificată.

Referitor la Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). CFR SA a încheiat în perioada 2014 – 2017, contracte de finanțare în vederea accesării fondurilor europene prin CEF, pentru 10 proiecte. Dintre acestea, 4 sunt proiecte de tip suport pentru implementarea mecanismului CEF. În cazul celorlalte 6 proiecte care vizau reabilitarea liniei de cale ferată sau realizarea/revizuirea de studii de fezabilitate, s-a constatat că nu au fost respectate termenele asumate în cadrul Anexei nr. I la contractele de finanțare (Grant Agreement) încheiate între CFR SA și The Innovation and Networks Executive Agency (INEA), în calitate de reprezentant al Comisiei Europene, fiind înregistrate întârzieri în declanșarea și derularea procedurilor de achiziție, în realizarea exproprierilor și în încheierea contractelor de supervizare și execuție a lucrărilor, după cum urmează:

Alte articole:   Cuza Vodă, familia Mureșenilor și Unirea de la 1859

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal – Brașov:
– având în vedere faptul că până la data de 01.10.2019 nu a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate Predeal – Brașov, iar termenul asumat în cadrul contractului de finanțare este de 15.05.2018, se constată faptul că implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni – ținând cont că potrivit anunțului de participare durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate Predeal – Brașov este de 23 luni, iar data finalizării proiectului conform contractului de finanțare este 30.04.2020, se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat

Proiectul având ca obiect realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța:

– anunțul de participare a fost publicat în data de 23.11.2018, cu o întârziere de cca. 9 luni, raportat la prevederile asumate în contractul de finanțare din 26.10.2017, respectiv data de 08.02.2018 – având în vedere faptul că, potrivit anunțului de participare nr. CN1006652/23.11.2018, durata contractului de realizare a studiului de fezabilitate din data de 17.09.2019 este de 18 luni, iar finalizarea proiectului a fost prevăzută la data de 31.12.2019 conform contractului de finanțare, se constată faptul că nu a fost posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat.

Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov – Simeria pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiuni: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara

– CFR SA nu a realizat la timp documentațiile necesare promovării proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, astfel că Hotărârea Guvernului nr. 518/20196 a fost adoptată la data de 24.07.2019, la aproape 3 ani față de termenul asumat în contractul de finanțare din data de 24.11.2015, respectiv data de 01.08.2016
– având în vedere că a fost încheiat cu întârziere contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect la termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020

Alte articole:   Proiecte pentru 2021 la Făgăraș, în contextul crizei sanitare

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, secțiunea Apața – Cața

– având în vedere faptul că, până la data de 01.10.2019, nu a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor (care are o durată de 48 luni potrivit anunțului de participare), se constată faptul că nu este posibilă implementarea acestui proiect în termenul asumat în contractul de finanțare, respectiv data de 31.12.2020.

La data de 30.10.2019 se constată un nivel scăzut al contractării (0,61%) și al absorbției (0,04%) fondurilor alocate din CEF.

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața- Sighișoara
În perioada 01.09.2016 – 06.12.2016, documentația de atribuire a contractului de lucrări al acestui obiectiv de investiții a fost verificată ex-ante de către Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), care a respins-o de 5 ori, ca urmare a modului deficitar de întocmire a documentaților de atribuire de către reprezentanții CFR SA.

Printre motivele respingerii documentației de atribuire de către ANAP, se regăsesc neîndeplinirea solicitărilor de modificare și/sau efectuarea de modificări/completări ale documentațiilor de atribuire retransmise, fără ca acestea să fi făcut obiectul observațiilor ANAP.

Ulterior respingerii de către ANAP a documentației de atribuire din data de 15.09.2016, aceasta a fost retransmisă spre publicare în data de 06.10.2016, cu întârziere, de către reprezentanții CFR SA în acest mod fiind încălcate prevederile art. 25 alin. (9) din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, în vigoare la acea dată.

Alte articole:   Accident pe DN1, la intrare în Codlea

Membrii comisiei de evaluare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări nu au pus în aplicare recomandările observatorilor ANAP (prin validarea „cu observații” a Raportului procedurii din data de 05.07.2018, de directorul general ANAP) și contrar opiniei acestora, au considerat inacceptabilă oferta unui participant la procedură și au acceptat oferta altui participant fără a solicita clarificări suplimentare recomandate de ANAP, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calificare

La nivelul CFR SA, la data de 11.11.2019, valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri europene aferente POST 2007-2013, POIM 2014-2020 și CEF 2014-2020 era de 29.152.175.105,82 lei, finanțarea nerambursabilă era de 17.559.308.697,32 lei, iar valoarea rambursată (absorbită) de 5.781.140.880,28 lei, rezultând astfel un procent total de absorbție de 32,92%, cu un procent total de corecție financiară de 17,07% aplicat la valoarea solicitată la rambursare

Din datele și informațiile prezentate de CFR SA a rezultat că indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții „Electrificarea liniei C.F. Doaga-Tecuci-Barboşi, inclusiv Dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați” au fost aprobați în anul 1989, ulterior aceștia fiind actualizați prin Hotărârea Guvernului nr. 1483/200324, astfel la data de 31.07.2019, la 30 de ani de la aprobarea realizării obiectivului de investiții, stadiul fizic de execuție al acestuia era de 80%

La începutul anului 2017 se aflau în evidență, pe rețeaua CFR SA, un număr de 1.206 puncte periculoase, însumând o lungime de cca. 604 km. Până la data de 30.08.2019, ca urmare a lucrărilor executate, au fost scoase din evidență un număr de 74 puncte periculoase și au apărut alte 39 de puncte noi periculoase, astfel încât, la data de 30.08.2019 se înregistrează în evidențele Direcției Linii un număr de 1.171 puncte periculoase, însumând cca. 592 km.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate