blog-logo

Obligațiile angajatorilor în timpul pandemiei de coronavirus

Obligațiile angajatorilor în timpul pandemiei de coronavirus

În România, securitatea și sănătatea la locul de muncă este reglementată de Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, act normativ care stipulează obligația angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și de a implementa măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pe baza unor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă.

,,În contextul răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi de autorităţile competente, pentru gestionarea şi limitarea răspândirii COVID-19. Inspecţia Muncii vine în întâmpinarea angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă prin prezentarea unor aspecte practice legate de contextul actual.

În contextul epidemiologic actual, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus, angajatorul are obligaţia de a asigura măşti de protecţie, mănuşi de protecţie etc., de a acorda, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape de hârtie, dezinfectanţi etc.) şi de a stabili măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii, de a asigura dezinfectarea locurilor de muncă.

De asemenea, se recomandă evitarea organizării reuniunilor de lucru cu un grup mai mare de trei participanţi, limitarea contactului dintre persoane, păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităţilor colective.

De asemenea, în contextul epidemiologic actual, recomandarea adresată angajatorilor este de a introduce, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca în perioada instituirii stării de urgenţă”, potrivit reprezentanților ITM Brașov.

Informații suplimentare pot fi obținute și de pe site-ul https://osha.europa.eu

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.