blog-logo

Membrii unui sindicat, ce reprezintă peste 100 de angajați ai D.G.A.S.P.C. Brașov, cer Consiliului Județean să nu diminueze programul de muncă și salariile acestora

Membrii unui sindicat, ce reprezintă peste 100 de angajați ai D.G.A.S.P.C. Brașov, cer Consiliului Județean să nu diminueze  programul de muncă și salariile acestora

Camelia Socianu, președintele Sindicatului IMPACT Botoșani, care reprezintă peste 100 de salariați din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, solicită Consiliului Județean să nu aplice câteva măsuri care i-ar afecta pe angajații instituției din Brașov.

,,Având în vedere noile măsuri dispuse de către Consiliul Județean Brașov de diminuare a normei de muncă de la 8 ore/zi la 6 ore/zi cu afectarea drepturilor salariale pentru salariații din toate instituțiile subordonate, inclusiv DGASPC Brașov, considerăm că sunt aduse prejudicii salariaților dintr-un sector de activitate vital pentru îngrijirea persoanelor defavorizate. 

În centrele din cadrul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt găzduite aproximativ 1000 de copii, tineri, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice care necesită supraveghere permanentă, asigurarea alimentației, medicamentelor și a tuturor celor necesare pentru o viață normală.

 Salariații au nevoie de susținere, echipamente și materiale dezinfectante pentru a nu periclita sănătatea și a pune în pericol viața lor, a familiilor lor dar și a beneficiarilor de servicii sociale pe care îi îngrijesc. 

Din acest motiv considerăm că măsura dispusă de către Consiliul Județean Brașov de diminuare a programului de muncă și a drepturilor salariale să nu fie aplicată și salariaților DGASPC Brașov.

Vă solicităm ca personalul angajat la DGASPC Brașov să fie exceptat de la diminuarea normei de lucru și a drepturilor salariale în perioada instituirii stării de urgență și după, pentru următoarele motive:

Sistemul public de asistență socială alături de sistemul public de sănătate face parte din activitățile de importanță majoră în această perioadă de pandemie, așa cum rezultă din Decretul nr. 195/2020 și a ordonanțelor militare în vigoare. Asigurarea nevoilor persoanelor vulnerabile este primordială iar activitatea personalului din sistemul public de asistență socială nu poate fi restricționată, diminuată sau întreruptă.

DGASPC Brașov are în îngrijire și supraveghere mai mult de 1000 de beneficiari de servicii sociale în sistem rezidențial. Acest lucru implică asigurarea activității în centre pentru copii și tineri instituționalizați care necesită îngrijire și educație permanentă, asigurarea nevoilor primare dar și suport psihologic în această perioadă de restricții privind părăsirea locuințelor protejate. Asistenții maternali profesioniști își desfășoară activitatea în permanență alături de copiii din plasament, astfel că, nu se poate ”contoriza” activitatea acestora prin diminuarea atribuțiilor pentru o activitate de 6 ore cu diminuarea drepturilor salariale, cu precădere în această perioadă când nevoile copiilor sunt modificate de izolarea la domiciliu.

Vă rugăm să analizați cu atenție starea vulnerabilă de sănătate a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice care sunt îngrijite în centrele rezidențiale de specialitate din subordinea sau coordonarea DGASPC Brașov, persoane care au nevoie permanentă de îngrijire, sprijin și suport emoțional având în vedere starea fragilă de sănătate și riscurile la care pot fi expuse printr-un program restrâns și fluctuant al personalului care asigură continuitatea în cadrul acestor servicii.

Personalul din cadrul aparatului propriu, chiar dacă sunt funcționari publici, în fapt sunt specialiști(asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, juriști, etc.) unii cu activitate de manageri de caz pentru asigurarea managementului copiilor instituționalizați, a copiilor aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști sau în plasament familial, alți colegi lucrează în echipe de intervenții în servicii care asigură urgența pentru situații de risc major, mai ales în această perioadă deosebit de stresantă pentru întreaga populație, pentru identificarea și acordarea de sprijin specializat victimelor violenței domestice, victimelor traficului de persoane, asigurarea de sprijin material și psihologic pentru copiii cu părinți sau aparținători infectați cu virusul COVOD-19. De asemenea, dosarele privind ordonanțele prezidențiale privind plasamentul copiilor în regim de urgență se judecă și în această perioadă de restrângere a activității instanțelor judecătorești.

Personalul de specialitate acordă suport tuturor beneficiarilor de servicii sociale, inclusiv pentru cei peste 10 mii de persoane cu dizabilități care sunt beneficiari de facilități și prestații sociale, pentru care se întocmește lunar documentația necesară punerii în plată a drepturilor acestora (îndemnizații de handicap, acordarea bugetelor complementare, prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap se efectuează manual pentru fiecare caz în parte).

Personalul din serviciile de asistență socială își desfășoară activitatea în  zona maximă de risc epidemiologic prin urmare considerăm că este necesară susținerea acestora și asigurarea de echipamente de protecție și materiale dezinfectante, de asigurarea personalului necesar pentru continuarea activității în condiții optime, în contextul în care 10% din personal beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 sau alte tipuri de concedii, prin redistribuirea personalului din centrele sau serviciile care și-au restrâns activitatea cu publicul.

Pentru asigurarea celor necesare persoanelor instituționalizate este necesară asigurarea fondurilor pentru achiziționarea alimentelor, îmbrăcăminte, încălțăminte, igienico-sanitare, rechizite în cantități normale, iar pentru personalul care lucrează în centre dar și în serviciile de intervenție este necesară achiziționarea echipamentelor de protecție și a materialelor dezinfectante.

În aceste condiții, considerăm că nu se poate aplica restrângerea activității personalului din cadrul DGASPC Brașov prin reducerea normei de lucru de la 8 ore/zi la 6 ore/zi cu diminuarea drepturilor salariale la 80% pentru toate motivele prezentate mai sus. În cazul în care, prin această restrângere de activitate se pune în pericol sănătatea și viața beneficiarilor de servicii sociale, iar prin neasigurarea condițiilor de muncă adaptate situației de pandemie pentru angajații DGASPC Brașov, vom sesiza organele competente pentru zădărnicirea combaterii bolilor, prevenirea și limitarea răspândirii virului COVID-19 și restrângerea drepturilor salariaților într-un sector de activitate vital pentru populația defavorizată, potrivit reprezentanților Sindicatului IMPACT Botoșani.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

De top în Brașov