blog-logo

Cum stă treaba cu plata șomajului tehnic de către stat pe perioada epidemiei de coronavirus

Cum stă treaba cu plata șomajului tehnic de către stat pe perioada epidemiei de coronavirus

Sâmbătă s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență care reglementează cadrul în care societățile și angajații afectați de reducerea totală sau parțială a activității pot beneficia de la stat de plata indemnizațiilor de șomaj tehnic.

Ce este șomajul tehnic ?

Acesta reprezintă suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului, pe perioada reducerii totale sau parțiale a activității societății, așa cum este reglementat de art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Pe toată perioada suspendării salariații beneficiază de o indemnizație care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de încadrare.

Care sunt sumele minime și maxime suportate din bugetul statului ?

Urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Aceste sume vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Alte articole:   Accident, în această dimineață, în Braşov

Ce firme pot aplica pentru plata șomajului tehnic de la stat?

a) Angajatorii care întrerup total sau parțial activitatea și dețin un certificat de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Rămâne de văzut care vor fi condițiile acordării acestui certificat.

b) Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.  Această grupă de angajatori poate beneficia de plata indemnizației de șomaj tehnic pentru cel mult 75% dintre salariații care au contracte individuale de muncă la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

Angajatorii de la punctul b) trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că înregistrează o scădere cu minim 25% a încasărilor față de media acestora din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Indemnizația de șomaj tehnic este impozabilă ?

Da, această indemnizație este impozabilă conform Codului fiscal cu impozit pe venit, contribuții sociale de asigurări și de sănătate obligatorii. Pentru aceste indemnizații nu se datorează CAM (contributia asiguratorie pentru muncă), 2,25% din câștigul brut. Impozitele respective trebuie declarate și achitate la bugetul de stat până în data de 25 ale lunii următoare primirii sumelor de la bugetul asigurărilor de șomaj.

Plata contribuțiilor sociale datorate, impozit pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Alte articole:   Accident, în această dimineață, în Braşov

Ce se plătește, cum și în cât timp ?

Se plătesc de la bugetul de stat sumele reprezentând 75% din salariul brut, nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară ( 5429 x 0,75 = 4072 lei). Acest lucru înseamnă că se vor vira angajatorilor neturile de plată plus taxele aferente.

Pentru a beneficia de plata de la stat a indemnizațiilor angajatorii trebuie să depună prin poștă electronică la AJOFM o cerere însoțită de certificatul de situație de urgență, lista angajaților care urmează să beneficieze de șomaj tehnic și a declarației pe propria răspundere că au înregistrat o scădere cu minim 25% a încasărilor și că nu are capacitatea financiară de a achita toate salariile, dacă este cazul.

! Capacitate financiară = capacitatea de achita obligațiile din fonduri proprii, atrase sau împrumutate.

Plata indemnizațiilor solicitate de către angajatori se realizează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii din luna curentă pentru luna trecută.

  • Aspecte de reținut:
    • Schema logică a procedurii – Angajatorul depune în luna în curs pentru luna trecută (ex. aprilie pentru martie) către AJOFM prin email cererea și anexele aferente. AJOFM plătește în 30 de zile către angajator sumele cerute, apoi angajatorul plătește salariații și are timp până ân 25 ale lunii următoare primirii sumelor să declare și să plătească la stat contribuțiile stipulate (pensie, sănătate, impozit pe venit).
    • Persoanele fizice și juridice, doar cele care au fost închise prin efectul legii, care nu au salariați pot cere un ajutor egal cu salariul minim brut pe economie. Acest ajutor este impozabil cu toate taxele obligatorii.
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.