blog-logo

Anunț important din partea reprezentanților Consorțiului Cultural Corona

Anunț important din partea reprezentanților Consorțiului Cultural Corona

Având în vedere măsurile întreprinse de Consiliul Judeţean Braşov în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituţiei şi prevenirii răspândirii COV1D-19, Consorțiul Cultural Corona comunică următoarele:

Solicitanţii de sprijin financiar pentru unităţile de cult se vor prezenta cu documentele prevăzute prin Ghidul solicitantului la sediul Consiliului Judeţean Braşov, camera 18, clădirea Muzeului de Istorie, în intervalul orar 8.00-16.00. Persoana de contact: Cristina Benţa, telefon 0268-410777, int. 408.

Solicitările de acordare a sprijinului financiar se vor depune, conform Ghidului, până la data de 20 martie 2020, ora 16.00.


Solicitanţii de finanţări nerambursabile prin programele judeţene pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale şi sportive vor transmite dosarele de finanţare exclusiv prin poştă sau prin servicii de curierat rapid in vederea respectării condiţiilor prevăzute în anunţurile de participare privind finanţările, solicitanţii vor avea în vedere expedierea documentelor cel târziu la data limită de depunere a dosarelor de finanţare specificate (data de expediere – data poştei, respectiv data depunerii la serviciul de curierat rapid).

Nerespectarea modalităţii de depunere a solicitărilor de finanţare şi a termenelor conform Ghidurilor (prezentarea documentelor în biblioraft, eticheta — din care să reiasă Programul căreia i se adresează, opisat, sigilat etc) atrage după sine descalificarea acestora. Reamintim termenele de depunere a solicitărilor de finanţare:

Cultură — beneficiari de drept public: 23 martie 2020, ora 16.00

Cultură — beneficiari de drept privat fără scop patrimonial: 27 martie 2020, ora 16.00

Sport de performanţă: 30 martie 2020, ora 16.00

Sportul pentru toţi: 31 martie 2020, ora 16.00


Datele de contact ale Consiliului Judeţean Braşov Adresă: Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bulevardul Eroilor nr. 3-5, cod 500007
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta serviciul de specialitate: Telefon: 0268.410.777, int. 143, 520 E-mail: cultura@judbrasov.ro, sport@judbrasov.ro, nicoleta.iures@judbrasov.ro
Contăm pe sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră în vederea destăşurării în condiţii normale a activităţilor instituţiei”, potrivit unui comunicat de presă transmis de Consorțiul Cultural Corona.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate