blog-logo

Încep lucrările la stația de epurare a apelor uzate la Zărnești

Încep lucrările la stația de epurare a apelor uzate la Zărnești

În momentul actual există instalaţii de epurare mecano-biologică a apelor uzate pentru oraşul Zărneşti, proiectate conform unor tehnologii aplicate în anii 1970, tehnologii a căror eficienţă este cu mult sub cerinţele de calitate impuse prin normele actuale de protecţia apelor din România.

Staţia de epurare cu o vechime de 40 de ani, exploatată în condiţii de mediu coroziv a dus la deteriorarea unei părţi a construcţiilor, iar a instalaţiilor aproape în totalitate. Capacitatea staţiei de epurare corespunde unei populaţii de 8.000 de locuitori, populaţia oraşului Zărneşti fiind în prezent de peste 25.000 de locuitori.

Având în vedere toate cele expuse anterior, se consideră ca fiind imperios necesar reabilitarea staţiei de epurare a apelor din oraşul Zărneşti.

S-a propus realizarea unei staţii de epurare moderne, cu o schema tehnologică completă, asigurându-se integrarea obiectivelor tehnologice existente. Noua staţie de epurare va fi capabilă să preia debitele calculate la maxim 6.208,34 m3/zi şi va avea în componenţa sa tratare mecanică, tratare bilogică şi tratare nămol.

Alte articole:   Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 4 drumuri finanțabile prin Programul Anghel Saligny

Lucrările propuse vor urmări realizarea următoarelor aspecte:

 • obţinerea unei ape epurate care să îndeplinească condiţiile de calitate conform standardelor NTPA 011/2002;
 • reducerea consumului de energie, utilizând echipamente performante;
 • realizarea unei scheme tehnologice a staţiei de epurare în conformitate cu tehnologiile moderne existente;
 • reducerea cheltuielilor de exploatare aferente reparaţiilor frecvente;
 • reducerea schemei de personal ca urmare a reducerii defecţiunilor ce pot apărea;
 • mărirea siguranţei în exploatare realizată prin utilizarea de materiale şi echipamente performante;

Astfel că, în urma aplicării procedurii de achiziţie publică, pentru contractarea unei firme de proiectare şi execuţie ale investiţiei propuse, câştigătoare a fost desemnată asocierea S.C. Coral S.R.L. – S.C. Pet Communications S.R.L.

La sediul Primăriei oraşului Zărneşti, s-a semnat Contractul de lucrări nr. 70/10.12.2019 ce are ca obiectiv “Proiectare, execuţie – extindere şi reabilitare staţie de epurare ape uzate, din oraşul Zărneşti, judeţul Braşov”.

Alte articole:   Klaus Iohannis anunță restricții: Sunt necesare măsuri urgente, nu trebuie să mai pierdem nicio clipă

Valoarea financiară a acestui obiectiv de investiţii este de 24.696.129,5 lei, fonduri asigurate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 şi bugetul local. Durata de execuţie a contractului este de 17 luni, din care 4 luni pentru proiectare şi 11 luni pentru execuţie.

La data de 21.01.2020 s-a emis de către Primăria Oraşului Zărneşti, ordinul de începere a prestărilor serviciilor în cadrul contractului „Proiectare, execuţie – extindere şi reabilitare staţie de epurare ape uzate, din oraşul Zărneşti, judeţul Braşov”, iar predarea amplasamentului în vederea demarării lucrărilor a avut loc în data de 10.03.2020.

La sediul Primăriei oraşului Zărneşti, am semnat astăzi Contractul nr. 70/10.12.2019  ce are ca obiectiv “Proiectare, execuţie – extindere şi reabilitare staţie de epurare ape uzate, din oraşul Zărneşti, judeţul Braşov”. Acest obiectiv de investiţii va fi realizat de asocierea S.C. Coral S.R.L. – S.C. Pet Communications S.R.L., iar valoarea financiară este de 24.696.129,5 lei, fonduri asigurate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 şi bugetul local. Lucrările propuse vor urmări realizarea următoarelor aspecte:

 • obţinerea unei ape epurate care să îndeplinească condiţiile de calitate conform standardelor NTPA 011/2002;
 • reducerea consumului de energie, utilizând echipamente performante;
 • realizarea unei scheme tehnologice a staţiei de epurare în conformitate cu tehnologiile moderne existente;
 • reducerea cheltuielilor de exploatare aferente reparaţiilor frecvente;
 • reducerea schemei de personal ca urmare a reducerii defecţiunilor ce pot apărea;
 • mărirea siguranţei în exploatare realizată prin utilizarea de materiale şi echipamente performante;
Alte articole:   11 pacienți confirmați cu COVID-19, au decedat, în ultimele 24 de ore, în județul Brașov
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.