blog-logo

Vești bune pentru Râșnov

Vești bune pentru Râșnov

3 proiecte majore vor fi finantate din fonduri europene.

14 proiecte de investiţii din judeţul Braşov vor beneficia de finanţare europeană după ce în ultima parte a lunii trecute Guvernul României a  aprobat supracontractarea pentru proiectele depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. 

Printre aceste proiecte, 3 sunt ale Râșnovului. Aceste proiecte au fost declarate eligibile de la început, însă nu au primit finanţare pentru că pentru că fusese depăşit plafonul pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

 1. Construire creşă şi amenajarea unor spaţii urbane în oraşul Râşnov

Valoarea proiectului:14.120.562,93 lei (inclusiv TVA) –  din care 2% in cuantum de 282.166,12 lei reprezentand contributie proprie + 12257,00 lei cheltuieli neeligibile aferente implementarii activitatilor proiectului.

Obiectivul general este îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Râsnov prin furnizarea unor servicii educationale adecvate nevoilor localnicilor, inclusiv a celor din zone dezavantajate si amenjarea unui spatiu public urban corespunzator.

Caracteristicile constructiei propuse pentru cresa si gradinita:

-functiunea: construcție pentru învățământ prescolar (cresa si gradinita), 45 copii gradinita, 25 copii cresa. total 70 copii.

2. Reabilitarea Casei de Cultură Râşnov şi amenajarea unor spaţii urbane

Valoarea proiectului: 27.077.119,99 lei (inclusiv TVA) –  din care 2% in cuantum de 465.504,70 lei reprezentand contributie proprie+ 3.801.885,16 lei cheltuieli neeligibile aferente implementarii activitatilor proiectului.

3. Construirea unei parcări multietajate şi a unui teatru de vară în Valea Cetăţii, reabilitarea primei şcoli româneşti din Râşnov

Valoarea proiectului:25.732.643,53 lei (inclusiv TVA) –  din care 2% in cuantum de 448.101,05 lei reprezentand contributie proprie + 3.327.645,19 lei cheltuieli neeligibile aferente implementarii activitatilor proiectului

Obiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii vietii individului, a colectivitatii si a societatii in ansamblu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Amenajarea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea unor evenimente sociale si culturale pentru locuitorii orasului si turisti –  teatru de vara

        Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 1. Construire corp administrativ P+E
 2. Construire gard cu panouri din fier forjat
 3. Construire 2 porți auto și 2 pietonale cu panouri din fier forjat
 4. Construire tribune in stilul arenelor romane
 5. Construire scena 300 mp din beton
 6. Construire retele de iluminat public
 7. Amenajare alei pietonale
 8. Proiect sistematizare pe verticala

Valorificarea potentialului cultural al cladirii primei scoli romanesti din Rasnov si introducerea acesteia in circuitul turistic

 • Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru :
 • consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansablului structural.
 • lucrări pentru realizarea de cămășuieli cu mortar armat
 • lucrări de verificare a armării grinzilor și a plăcii de beton armat de peste parter,          
 • cu eventuala consolidare a acestora
 • realizarea unui planșeu de beton armat
 • lucrări pentru înlocuirea planșeului de lemn existent de peste etaj cu un planșeu nou de lemn, pe grinzi de lemn sau metalice, rigidizat în plan orizontal cu dulapi
 • protejarea, repararea elementelor nestructurale și/ sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz: Se vor proteja pe perioada execuției și restaura ornamentele existente pe pe fațade.
 • demolarea parțiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/ fară modificarea configurației și/ sau a funcțiunii existente a construcției;
 • se va desface șarpanta existentă (care este parțial demolată) și se va reface în intregime, cu modificarea funcțiunii actuale din pod în mansarda funcțională prin amenajarea unui grup sanitar nou și a unui birou administrativ.


Estimare a numărului de vizitatori : 700 pe lună, 8400 pe an.

Parcare etajata P+1E+T circulabila, 185 locuri de parcare

Are o suprafață desfașurată de 5455,15mp. La Parter vor fi asigurate 91 locuri de parcare, la etaj se vor asigura un numar de 95 locuri de parcare, astfel totalul de locuri de parcare va fi de 185.

La terasă găsim un spațiu acoperit în care avem grupuri sanitare pentru restul vizitatorilor pe sexe, unul pentru bărbați și unul pentru femei, un spațiu comercial cu depozitare. Restul spațiului este neacoperit și se împarte în doua categorii, pietonal de 1269 mp și spații verzi (jardiniere) de 1181 mp. Se aduce natura în mijlocul spațiului rămas neacoperit cu ajutorul unor jardiniere dispuse astfel încât se pot crea oaze de vegetație și zone deschise de pietonal.

Cumulând spațiul verde de la terasă cu cel de la nivelul solului; obținem o suprafață aproximatuivă de 1913 mp

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.