blog-logo

VIDEO + FOTO Mii de intervenții ale I.S.U. și ale SMURD, la Brașov, în anul 2019

VIDEO + FOTO Mii de intervenții ale I.S.U. și ale SMURD, la Brașov, în anul 2019

Un procent de 85% din totalul acțiunilor de intervenţie ale inspectoratului îl reprezintă cele ale Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), care a intervenit la 10.300 cazuri pe parcursul anului (28,2 pe zi), asistând un număr de 10.809 persoane (9.646 adulţi şi 1.163 copii). În anul 2019, pe timpul intervențiilor SMURD am înregistrat 346 persoane decedate, din care 30 la accidente rutiere, 2 la accidente feroviare, 205 găsite în SCR, fără răspuns la manevrele de resuscitare și 109 persoane găsite decedate, fără încercare de resuscitare, din care 3 cazuri de suicid.

Cele 10.300 intervenţii ale SMURD Brașov se împart astfel:

 • 9.382 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor;
 • 910 intervenţii la accidente pe căile de transport: 903 accidente rutiere, din care 34 cu descarcerare,6 accidente feroviare fără descarcerare și 1 accident aviatic, cu descarcerare;
 • 3 intervenţii de asistenţă a persoanelor, fără asistenţă medicală;
 • 5 alte tipuri de acțiuni.

Comparativ cu anul precedent, când am înregistrat un număr de 8.269 intervenţii, se poate remarca o importantă creștere, cu 25%, a numărului acţiunilor SMURD Braşov.

La fel ca și anul trecut, în sezonul rece a fost operaționalizat încă un echipaj SMURD de prim-ajutor, la Detașamentul 2 de Pompieri Brașov, care în intervalul orar 09-17 deservește stațiunea Poiana Brașov, iar în rest municipiul Brașov.

În perioada 2009 – 2019, se observă o creștere a intervențiilor cu 297,78% raportată la o scădere de 24% a efectivului de cadre încadrate la nivelul ISUJ Brașov.
În anul 2019, am totalizat un număr de 13.994 evenimente (în medie 38,3 pe zi), dintre care 12.136 au reprezentat acţiuni de intervenţie.
Comparativ cu anul 2018, când am înregistrat un număr de 8.269 de acțiuni de intervenție, se poate observa o importantă creștere, cu 25%, a numărului de intervenții în anul 2019.

Gărzile de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, împreună cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă ce funcţionează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul operatorilor economici importanţi din judeţ, au înregistrat 1.836 acțiuni de intervenție, atingând o medie de 5 acţiuni pe zi, după cum urmează:
421 pentru stingerea incendiilor;
• 246 pentru stingerea incendiilor de vegetaţie şi deşeuri;
• 376 pentru asistenţa persoanelor;
• 42 pentru alte situaţii de urgenţă:
– 19 misiuni pentru asanarea teritoriului de muniţie neexplodată;
– 14 misiuni pentru limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor;
– 3 misiuni pentru distrugerea de muniție neexplodată;
– 2 misiuni în urma unor fenomene meteo periculoase;
– 1 misiune la alunecări de teren;
– 3 alte situații;
• 751 pentru protecția comunităților:
– 503 intervenții pentru asigurarea măsurilor de P.S.I.;
– 92 misiuni de asigurare a măsurilor specifice de P.S.I. pe timpul
evenimentelor publice de amploare;
– 55 acțiuni pentru salvarea de animale;
– 1 acțiune pentru protecția mediului;
– 100 alte acțiuni de intervenție.

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 220 persoane (201 adulţi şi 19 copii), precum şi 63 animale mari, 60 animale mici şi 76 păsări
De asemenea, inspectoratul a înregistrat şi un număr de 626 alertări în urma cărora nu a mai fost necesară intervenţia (alarme false, deplasări fără să mai fie nevoie de intervenţie, cazuri când echipajele au fost întoarse din drum).
Din punct de vedere al tipului obiectivelor afectate de incendii, gospodăriile și locuințele populației au cumulat un procent de 59,6%, urmate de autovehicule proprietate personală, cu 9,5% și obiective din administrația publică locală 8,6%.

Principalele cauze de incendiu din anul 2019 au fost următoarele:
– instalații electrice cu defecțiuni: 25,4%;
– folosirea focului deschis: 17,4%;
– coșuri, burlane de fum defecte sau necurățate: 15,7%;
– acțiuni intenționate: 8,3%;
– fumatul: 7,4%.
Pe linie de avizare/autorizare, în perioada analizată totalul cererilor privind emiterea de avize, autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă și acorduri a fost de 1094, faţă de 929 în anul 2018, ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 15 %.
Cadrele compartimentului au soluţionat aceste cereri după cum urmează:

 • Avize emise – 197 (174 securitate la incendiu şi 23 protecţie civilă);
 • Autorizaţii emise – 70 (70 securitate la incendiu);
 • Avize PUZ, PUD și amplasare în parcelă – 35;
 • Puncte de vedere PUG,PUZ, PUD – 142;
 • Adrese de completare – 46;
 • Respingeri avize – 173 (164 securitate la incendiu şi 9 protecţie civilă);
 • Respingeri autorizaţii – 105 (105 securitate la incendiu);
 • Acorduri jocuri cu artificii – 22;
 • Comercializare articole pirotehnice – 7 acorduri şi 1 respingere;
 • Neîncadrare în prevederile HGR – 296.
  Pe timpul activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă inspectorii au constatat 3473 deficienţe, dintre care au fost soluţionate operativ pe timpul controlului un număr de 211 probleme organizatorice sau de altă natură.
  Pentru încălcări ale legislaţiei în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă au fost aplicate 3269 sancţiuni contravenţionale principale, dintre care 2810, avertismente şi 347 amenzi în cuantum de 2.237.800 lei.
  Pe servicii situaţia contravenţiilor se prezintă astfel:
 • prevenirea incendiilor: 607 avertismente şi 335 amenzi în valoare de 2.231.500 lei;
 • protecţie civilă: 121 avertismente şi 7 amenzi în valoare de 3800 lei;
 • pe alte domenii (fumat): 5 amenzi în valoare de 2500 lei.
  Din situaţia comparativă a sancţiunilor contravenţionale aplicate în anii 2018 şi 2019, au rezultat următoarele:
 • în anul 2019 numarul amenzilor a crescut cu 63% faţă de anul 2018, respectiv 347 în anul curent fată de 222 în anul 2018, iar cuantumul amenzilor a crescut cu 59% faţă de anul 2018, respectiv 2.237.800 în anul curent faţă de 1.319.800 lei în 2018;
 • în anul 2019, faţă de anul precedent, numărul avertismentelor a crescut cu 63%, informații furnizate de I.S.U. Brașov.
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.