Anunț INVITAȚIE LA OFERTARE La procedura de atribuire prin selecție de oferte pentru achiziție LINII TEHNOLOGICE DE PRODUCȚIE SUBSTRATURI

AGRO CS ROMANIA SRL anunţă lansarea procedurii de achiziţie “Linii tehnologice pentru fabrică de producție substraturi” formate din

  • LOT 1 – Linie tehnologică pentru mixare, porționare și împachetare substraturi
  • LOT 2 – Linie tehnologică pentru mărunțirea turbei

Procedura se va finaliza cu încheierea unui contract de furnizare, pentru fiecare lot în parte.

Ofertele se pot depune pentru un lot sau pentru ambele loturi, cu menționarea distinctă a prețului ofertat pe fiecare lot.

Procedura de achiziție aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: Selecție de oferte conform procedurii interne nr. 2019011401 / 15.01.2020.

Ofertanții interesați pot solicita Documentația de atribuire a procedurii de achiziție prin email la adresa: matei@agrocs.ro

Ofertele se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Județ Brașov, sat Mândra, Comuna Mândra nr.57B, conform termenelor și condițiilor menționate în Documentația de atribuire.

Comunicarea rezultatelor derulării procedurii de atribuire vor fi transmise ofertanților după data de 27.01.2020.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că după data de 27.01.2020 ora 12 nu mai sunt luate în calcul intențiile eventualilor ofertanți.

Pentru informaţii suplimentare, ofertanții se pot adresa persoanei de contact Matei Alexandru-Andrei, email: matei@agrocs.ro, până la data de 27.01.2020.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.