blog-logo

Nereguli depistate de inspectorii I.T.M., la Brașov

Nereguli depistate de inspectorii I.T.M., la Brașov

Inspecția Muncii a derulat în perioada 02.12.2019 – 08.01.2020 o campanie națională de verificare a legalității comercializării articolelor pirotehnice.

Această acțiune a fost motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară și străinătate care s-au soldat cu explozii și incendii de mari proporții la depozitele de articole pirotehnice, fiind distruse în totalitate.

Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale și chiar umane, repercusiunile făcându-se simțite pe o suprafață considerabilă în jurul acestor depozite. Alt motiv care a stat la desfășurarea campaniei a vizat faptul că, în perioada sărbătorilor, se înregistreaza cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

La nivelul județului Brașov, inspectorii de muncă au făcut controale la deținătorii de astfel de articole, verificând dacă:

Aceștia au fost autorizați conform legii de către Inspectoratul Teritoria de Muncă Brașov si Inspectoratul Județean de Poliție;

Mișcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea și ieșirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;

Transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale, iar depozitarea acestora este conformă;

Dacă nu sunt depășite cantitățile aprobate pentru a fi depozitate, și nu în ultimul rând dacă articolele sunt etichetate conform legii și au aplicate instrucțiuni de utilizare în limba română.

Pe întreaga perioada de desfășurare a campaniei, s-a verificat în Municipiul Braşov, modul de respectare a prevederilor legale la comercializarea articolelor pirotehnice de divertisment la 3 mari comercianţi (supermarketuri).

Din verificările efectuate, comercializarea articolelor pirotehnice s-a făcut cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, au fost controlaţi un număr de 5 angajatori care comercializau articole pirotehnice de divertisment în Municipiile Braşov şi Făgăraş.

Din verificarea prin sondaj a acestor articole pirotehnice aflate la comercializare, s-au constatat deficienţe privind condiţiile de punere la dispoziţie pe piaţă (unele produse pirotehnice nu purtau marcaj de conformitate CE şi/sau nu erau însoţite cu Declaraţie UE de conformitate, în limba română). Au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale, conform I.T.M. Brașov.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.