blog-logo

Licitație pentru reabilitarea pietonalului Valea Cetății – etapa a II-a

Licitație pentru reabilitarea pietonalului Valea Cetății – etapa a II-a

Primăria Brașov a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru faza a doua de reabilitare a pietonalului din Valea Cetății.

Proiectul de ansamblu are în vedere să integreze și lucrările deja demarate aferente fazei 1 în zona de acces dinspre strada Tâmpei și să asigure livrarea unui pachet complet de lucrări, care să vizeze întregul pietonal.

În prezent, zona vizată este destinată circulației pietonale, dar nu răspunde nevoilor actuale: de accesibilitate ale tuturor categoriilor de utilizatori, de confort ale locuitorilor din zonă (lipsa spațiilor verzi și a zonelor de umbră), iar gradul de atractivitate a pietonalului este limitat în raport cu potențialul acestuia (amplasament, dimensiuni generoase etc.).

Din punct de vedere funcțional, intenția edililor este de a menține destinația actuală (rezervată circulației pietonale), dorindu-se revitalizarea unui spațiu public existent prin propunerea unor noi nuclee de interes pentru cartierul Răcădău.

Care sunt intențiile municipalității

 • Dezvoltarea unei infrastructuri care să asigure accesibilitatea tuturor pietonilor prin propunerea unui sistem de rampe funcțional, dimensionat și amenajat în primul rând pentru persoanele cu disabilități, în conformitate cu legislația în vigoare, dar care să poată fi valorificat și de alți utilizatori ai spațiului public pe principiul conceptului de “shared space”;
 • Sistematizarea terenului – intervențiile propuse vor avea în vedere un impact minim asupra fondului construit existent (constituit din blocuri de locuințe, cu parterul destinat unor funcțiuni mixte) și se vor realiza numai în baza unei expertize tehnice a infrastructurii a pietonalului, cu scopul recomandării soluțiilor tehnice adecvate pentru reabilitarea acestuia, fără afectarea unității de vecinătate (locuințele colective învecinate), atât pe termen scurt -în timpul desfășurării lucrărilor de amenajare, cît și pe termen lung prin impactul generat de soluțiile de amenajare alese;
Alte articole:   Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru rețelele 5G în România

În acest sens, se va opta pentru soluții tehnice care nu implică modificări structurale majore și care să valorifice cât mai mult din infrastrutura existentă, în măsura în care se dovedește viabilă. În funcție de starea stratului suport se vor lua toate măsurile necesare pentru remedierea/ repararea/ înlocuirea acestuia (după caz).

Se va acorda atenție zonelor de articulare/trecere dintre platformele existente – dimensionarea și amenajarea corectă a pachetelor de trepte, a rampelor, a taluzurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • Propunerea unui sistem rutier optim pentru categoriile de activități desfășurate și înlocuirea ale pardoselilor existente, prin utilizarea unor finisaje corelate cu tipurile de activități vizate sau cerințele tehnice specifice: zona de contact cu apa (materiale naturale), zonele de uzură și animarea pietonalului prin culoare – vopsirea stratului suport propus;

Crearea unui sistem de spații verzi pornind de la jardinierele existente propuse spre reconfigurare și extindere; astfel, se va realiza un plan de plantare care să includă:

 • arborii maturi existenți;
 • plantarea de noi arbori de talie mică și medie, dar și specii de arbuști/liane care să contribuie la creșterea gradului de confort în acest spațiu public; selecția speciilor de arbori și arbuști va lua în considerare următoarele aspecte: condițiile pedo- climatice ale zonei și gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste condiții, capacitatea specifică de retenție a CO2, măsurile necesare pentru asigurarea calității peisajului urban;
Alte articole:   Cîțu: Mai multe centre de vaccinare AstraZeneca vor fi transformate în centre Pfizer

Înlocuirea/ reorganizarea/ reconfigurarea mobilierului urban care să răspundă unui grad de confort mai ridicat prin;

 • reciclarea unor structuri existente jardiniere, banchete de beton și transformarea lor în obiecte de mobilier multifuncționale;
 • noi propuneri de mobilier urban (dacă este cazul);
 • completarea dotări necesare – recipiente de reciclare selectivă, surse de apă potabilă, grupuri sanitare;

Organizarea zonelor de stat se va realiza după o serie de principii care să încurajeze interacțiunile sociale, respectiv promovarea conceptului “peisaj de conversație”.

 • Integrarea unor instalații urbane multifuncționale care să se adreseze mai multor grupuri țintă și care să genereze diversificarea activităților pe acest culoar urban; se pot integra și inserții punctuale pentru activități/ practici urbane de tip parkour, instalații biciclete și pentru skate etc.;
 • Îmbunătățirea sistemului de evacuare/ colectare/ recirculare a apelor pluviale;

Se vor stabili cotele de minim pentru asigurarea scurgerii gravitaționale a apelor pluviale, ținând cont și de sistemul de canalizare. În funcție de aceste cote prestabilite prin proiect, se va asigura panta de scurgere necesară conform normativelor în vigoare;

 • Integrarea apei pe acest traseu pietonal prin asocierea cu alte forme de interacțiune – reconfigurarea fântânilor existente;
 • Reconfigurarea iluminatului public în funcție de propunerea de amenajare – iluminat cu stâlpi ornamentali, iluminarea arhitecturală de pardoseală, etc.;

Instalația de iluminat va fi proiectată conform normativelor în vigoare pentru a pune în evidență caracteristicile căii de circulație pietonală în scopul asigurării securității persoanelor, a condițiilor optime de vizibilitate și confort vizual, în baza unor considerente luminotehnice, estetice și economice. Criteriile de alegere a sistemul de iluminat public vor fi:

 • asigurarea unei bune orientări și circulații în siguranță a pietonilor, cât și crearea unui ambient corespunzător în timpul orelor fără lumină naturală;
 • eficiența economică a aparatelor de iluminat selectate (economia de energie, durata de viață, eficiența luminoasă, impactul asupra mediului etc.)
 • designul obiectelor selectate care să se integreze soluției generale de amenajare ;
Alte articole:   Contribuabilii pot beneficia de ştergerea dobânzilor şi penalităţilor până în ianuarie 2022

Predefinirea unor zone care să permită organizarea unor evenimente – ex. zonele de amfiteatru existente, zone libere care s-ar putea transforma temporar în spații pentru evenimente în aer liber;

Toate categoriile de intervenții propuse se canalizează pe creșterea calității spațiului public– principal stimulent pentru activitățile opționale și schimburile sociale prin:

 • nivel crescut de finisare a cadrului fizic existent– înlocuirea finisajelor existente deteriorate în scopul propunerii unor variante mai eficiente și adaptate nevoilor actuale ale utilizatorilor;
 • dotarea acestui pietonal cu: un sistem de rampe dimensionat și amenajat conform exigențelor tehnice actuale (în vederea creșterii accesibilității și facilitarea tranzitărrii pentru toate categoriile de utilizatori), mobilier urban (locuri de stat, recipiente pentru colectarea deșeurilor, surse de apă potabilă – cișmele), grupuri sanitare;
 • creșterea suprafeței de spații verzi prin extinderea jardinierelor existente și prin inserția unor noi insule verzi – plantate în scopuldiminuării efectelelor fenomenului de insulă de căldură și, implicit, creșterea gradului de confort al utilizatorilor;
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate