blog-logo

Reguli noi în ceea ce privește legitimarea persoanelor

Reguli noi în ceea ce privește legitimarea persoanelor

Din ianuarie 2020, conform Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este îndreptățit să legitimeze și să stabilească identitatea persoanei numai în anumite situații prezentate mai jos.

Aceasta încalcă dispozițiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală.

Există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârșirii unei fapte ilegale ori are cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta.

Aceasta solicită sprijinul sau intervenția organelor de poliție ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilității, consumului de alcool sau a altor substanțe psihoactive ori a altor asemenea circumstanțe necesită sprijinul organelor abilitate.

Descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deține asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcațiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii.

Aceasta desfășoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în fața unei autorități sau instituții publice.

Aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat.

Cu ocazia unor controale sau razii.

Există obligația legală de a se stabili identitatea acesteia.

Refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 lei.

Stabilirea identității unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci când persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identității se realizează pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declarațiilor acesteia, precum și a verificărilor polițistului, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.

La solicitarea polițistului, persoana are obligația de a înmâna acestuia actele mai sus-menționate și de a comunica informațiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identității sale, potrivit I.P.J. Brașov.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.