blog-logo

Încă un pas în realizarea Sălii Polivalente, la Braşov

Încă un pas în realizarea Sălii Polivalente, la Braşov

Consiliul Local Braşov a aprobat, astăzi, proiectul de hotărâre în ceea ce priveşte documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Complex multifuncţional-Sala Polivalentă Braşov.

Prin documentatia intocmita in cadrul contractului, proiectantul propune realizarea unei Sali polivalente pe amplasamentul fostului Stadion Municipal din municipiul Brasov, strada Cristianului, cu o capacitate de 10.059 de locuri in conditiile unei utilizari flexibile, destinata competitiilor sportive, concertelor, conferintelor, congreselor activitatilor culturale cu respectarea regimului de inaltime precizat in CU si cu respectarea normelor in domeniu care sa permita omologarea salii la standarde nationale si internationale si care sa asigure organizarea unei mari varietati de competitii sportive, concrete si alte activitati. In cadrul Salii Polivalente s-a realizat si o sala de antrenament, care este de asemenea dotata cu tribune pentru public cu o capacitate de 1152 locuri, rezultand un numar total de 11.211 locuri. Conform PUG Brasov, amplasamentul se afla partial in subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat, marginit de complexe baze sportive ale Universitatii Transilvania Brasov in proxima vecinatate terminalului RATBV de transport public si a viitoarei facilitati Park & Ride – Bartolomeu.

Datorita amplasamentului propus, sala polivalenta va contribui Ia dezvoltarea, sustinerea potentialului acestei zone metropolitane, destinate preponderent sportului, agrementului, va translata centrul de organizare a concertelor, congreselor, consfatuirilor, manifestarilor culturale de mare anvergura din Centrul lstoric-Piata Sfatului, respectiv Centrul Civic, spre aceasta zona.

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov – 2030 prevazând construirea unei săli multifuncţionale pentru desfăşurarea activităţilor sportive, culturale şi de agrement, constructia acestui obiectiv de investitii, va avea un rol decisiv in revitalizarea acestor activitati, potrivit Primăriei Braşov.

Valoarea totală a contractului este de 279.675. 330,91 lei cu TVA. Durata estimativă de realizare a lucrărilor este de 36 de luni.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.