blog-logo

Pensionarii din Braşov cu venituri mici vor primi tichete sociale

Pensionarii din Braşov cu venituri mici  vor primi tichete sociale

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 71/2019 Direcția de Asistență Socială Brașov anunță începerea Campaniei intitulate „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfășura în perioada 01.11.2019-31.12.2019 cu ocazia sărbătorii de Crăciun 2019.

Persoanele îndreptățite să beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Brașov, cu vârsta de minim 63 ani femeile și minim 65 ani bărbații, care împlinesc această vârstă până în data de 31.12.2019 inclusiv și a căror pensie este de până la 1000 lei inclusiv.

Se acordă 10 tichete sociale în valoare de 10 lei ( valoare totală 100 lei) și pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de produse alimentare.

Acte necesare:

-cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;

-actul de identitate (CI sau BI) în original și copie;

-cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor.

Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte:

-cupon de pensie al persoanei îndreptățite, pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;

-actul de identitate (CI sau BI) al persoanei îndreptățite în original și copie;

-cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor;

-împuternicire (scrisă de beneficiar) pentru persoana mandatată să ridice tichetele;

-actul de identitate (CI sau BI) în original și copie al persoanei împuternicite.

Actele menționate mai sus sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.

Documentele de identitate și cupoanele de pensie trebuie prezentate atât în original, cât și în copie. Facem acestă precizare deoarece în zonă nu există posibilitatea efectuării de copii de pe documente și pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de mai multe deplasări.

Distribuirea tichetelor sociale se face după următorul program: luni, marți, miercuri și vineri 08.30-15.30 și joi 08.30-17.00.

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0368-469995, pe adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro sau la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, din str. Panselelor, nr. 23, potrivit unui comunicat transmis de D.A.S. Braşov.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.