Amenzi de peste 25.000 de lei în cadrul operaţiunilor desfăşurate în cadrul Biroului Vamal Braşov

Amenzi de peste 25.000 de lei în cadrul operaţiunilor desfăşurate în cadrul Biroului Vamal Braşov

Biroul Vamal de Interior Braşov este o structură care funcţionează în cadrul Direcţiei Regionale Vamale Braşov şi este coordonată metodologic de Direcţia Generală a Vămilor. Directia Generală a Vămilor functioneaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, coordoneaza si indruma la nivel teritorial 8 Directii regionale vamale, in cadrul carora sunt organizate 89 birouri vamale de frontieră si birouri vamale de interior.

Autoritățile vamale sunt responsabile în primul rând de supravegherea comerțului internațional al Uniunii, contribuind astfel la un comerț echitabil și deschis, la punerea în aplicare a dimensiunii exterioare a pieței interne, a politicii comerciale comune și a celorlalte politici comune ale Uniunii cu un impact asupra comerțului, precum și la securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare.

În urma activităţii desfăşurate la Biroul vamal Braşov în semestrul I. 2019 a fost colectată la bugetul statului suma de 75.585.506 lei, realizându-se programul prognozat în proportie de 102,07%. Se remarcă faptul că în semestrul I 2019, s-a realizat o creştere a încasărilor la bugetul de stat comparativ cu semestrul I 2018, cu 1,23%.

Cresterea încasărilor este direct influenţata de cresterea numărului de operatiuni vamale desfăşurate în cadrul Biroului Vamal Braşov. În ceea ce priveşte numărul operaţiunilor de import şi export lucrate prin Biroul Vamal Braşov, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 a crescut cu 9,95%.

Pe langa Biroul Vamal Brasov functioneaza un numar de 11 comisionari vamali care deservesc agentii economici care efectueaza operatiuni de productie si import-export in zona de competenta a biroului vamal.

Specificul activităţii Biroului Vamal este trasat de tipul marfii importate sau exportate preponderent după cum urmează:

Importul în primul semestru al anului 2019 a fost preponderent fomat din:

• ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL • MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC • CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA • ARTICOLE DIVERSE DIN METALE COMUNE • FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE; BENZI ȘI FORME SIMILARE DIN MATERIALE TEXTILE SINTETICE SAU ARTIFICIALE • MOBILĂ; • VEHICULE TERESTRE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA • MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA

Exportul are ca marfuri principale produsele ce fac parte din următoarele categorii:

• CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC • MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC • ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL • VEHICULE TERESTRE, ALTELE DECÂT MATERIALUL RULANT DE CALE FERATĂ ȘI TRAMVAI; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA • REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA

Creşterea încasărilor s-a realizat in condiţiile în care cuantumul TVA-ului amânat aferent declaraţiilor lucrate prin Biroul Vamal Braşov în semestrul I 2019 a crescut cu 15,80% faţă de semestrul I 2018.

Se remarcă faptul că valoarea trimiterilor poştale a crescut şi activitatea desfăşurată la oficiul poştal cu asistenţă vamală s-a intensificat, tendinţa fiind de creştere a sumelor încasate şi a numărului de chitanţe eliberate.

În cadrul operaţiunilor vamale desfăşurate în cadrul Biroului Vamal Braşov în semestrul I 2019 s-au constatat 31 contravenţii, aplicându-se amenzi în valoare totala de 25.500 lei, încasate la bugetul de stat si au fost date 11 avertismente date atât de catre compartimentul mişcări produse accizabile, cât şi de către biroul de supraveghere şi control vamal, comparativ cu semestrul I 2018, perioadă în care au fost aplicate 13 amenzi în valoare de 18.500 lei.

In ceea ce priveste activitatea Compartimentului de Autorizari, Supraveghere si Control al Miscarilor de Produse Accizabile in principal a constat urmărirea şi supravegherea respectarii legislaţiei fiscale specifica mărfurilor care au circulat in regim suspensiv , precum si autorizarea , controlul si indrumarea de noi agenti economici care sa opereze cu produse supuse accizelor.

La nivelul acestui compartiment au fost intocmite un numar de 30 decizii de impunere în valoare de 65.809 lei comparativ cu un numar de 28 în valoare de 42.675 lei în semestrul I 2018.

La compartimentul control ulterior, în urma reverificărilor efectuate asupra declaraţiilor vamale şi a cererilor depuse de operatorii economici, au fost întocmite un numar de 45 Procese Verbale de Control şi Decizii de regularizare a situaţiei.

Activitatea desfaşurată de compartimentele din cadrul Biroului Vamal Braşov contribuind la realizarea obiectivelor, potrivit unui comunicat.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.