blog-logo

Cadre didactice din Braşov, instruite în Spania

Cadre didactice din Braşov, instruite în Spania

Școala Gimnazială Tărlungeni implementează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019, proiectul de mobilități intitulat „NOI COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PENTRU PROGRAME ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ EFICIENTE”. Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus Plus.

Proiectul se adresează membrilor corpului profesoral al școlii care își desfășoară activitatea la ciclurile primar și gimnazial, având ca obiectiv general dezvoltarea capacității acestora de a concepe și implementa programe „Școală după școală” performante și de impact, prin asigurarea participării a 10 cadre didactice la stagii de mobilitate profesională.

Obiectivele specifice fixate în vederea atingerii acestui scop constau în:

Dobandirea de către cei 10 participanți a competențelor necesare pentru definirea și implementarea metodologiei specifice programelor „școală după școală”.

Familiarizarea cu abordările și tehnicile adecvate de comunicare pentru cointeresarea părinților și implicarea lor în susținerea acestor programe

Extiderea orizontului profesional al participanților prin contactul cu cadrul instuțional specific organizației de primire și facilitarea schimbului de experiență cu colegii spanioli.

Îmbunătățirea abilităților lingvistice ale participanților de comunicare în limba engleză.

Stagiile de mobilitate profesionalăorganizate în vederea atingerii acestor obiective s-au derulat pe parcursul a două săptămîni, în două fluxuri a câte 5 persoane, în perioada 22 aprilie -5 mai2019, respectiv 6-19 mai 2018,în cadrul CEIP Santiago de Oliveira, instituție de învățământ din Spaniacu experiență în derularea de proiecte în domeniul educației și formării profesionale precum și în tematica specifică abordată de proiect. Pe parcursul celor două săptămâni de stagiu participanții au fost implicați în activități de tip job shadowing alături de colegii spanioli, asistându-i pe aceștia în derularea activităților specifice programelor „Școală după Școală”.  

Participanții au fost de asemenea implicați în toate etapele specifice derulării acestor programe, familiarizându-se cu abordarea și instrumentele specifice utilizate în acest domeniu de către instituția de primire. Au avut oportunitatea de a asista la activitățile derulate direct cu elevii în cadrul acestor programe, familiarizându-se cu cele mai noi tehnici și metode utilizate în special în domeniul învățării remediale și accelerării învățării. 

În prezent, abilitățile și competențele asimilate de participanțipe parcursul stagiului sunt direct puse în practică în cadrul instituției de trimitere – Școala Gimnazială Tărlungeni –prin activitățile de diseminare și valorizare aflate în curs de derulare. Astfel, după începerea anului școlar, cadrele didactice participante la stagii au continuat seria de întâlniri cu colegii din cadrul instituției, urmărind prin prezentări practice transferul către aceștia a informațiilor și exemplelor de bună practică asimilate pe durata mobilităților.

De asemenea, sunt organizate întâlniri cu reprezentanți ai părinților dar și ai comunității locale, în vederea consolidării parteneriatelor în domeniul dezvoltării și susținerii de programe “Școalădupășcoală”.

Atât mobilitățile derulate cât și activitățile de diseminare propuse sunt destinate să contribuie la consolidarea un mediu profesional deschis, bazat pe încredere și cooperare, conectat la valorile și principiile europene și care va conduce la creșterea atractivității mediului școlar.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.