blog-logo

EXCLUSIV Lista obiectivelor care vor fi finanțate prin PNDL2 în județul Brașov

EXCLUSIV Lista obiectivelor care vor fi finanțate prin PNDL2 în județul Brașov

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.

La solicitarea newsbv.ro, MDRAP a transmis lista invesitțiilor care vor fi finanțate în județul Brașov. Valoarea totala este 586.152.785,54 de lei, alocați județului nostru.

Nr. crt.Denumirea unităţii administrativ-teritorialeDenumirea obiectivului de investiţiiSume alocate de la bugetul de stat in perioada
2017-2020
TOTAL JUDEŢUL BRAŞOV586.152.785,54
1ApațaAsfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov12.178.047,76
2BecleanModernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov1.674.845,00
3BodConstruire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov5.500.000,00
4BodRealizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov5.900.000,00
5BodRealizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov4.000.000,00
6BranCanalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Şimon și sat Predeluț, județul Brașov22.420.241,00
7BuneștiÎnființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov11.502.029,70
8BuneștiConstruire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov1.594.411,00
9BuneștiPod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Criţ537.153,99
10BuneștiModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov366.778,57
11CațaAlimentare cu apă în comuna Caţa, jud. Brașov11.080.085,80
12CațaModernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov7.930.907,72
13CincuModernizare drumuri de interes local în comuna Cincu4.744.997,42
14CincuModernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov499.800,00
15CristianExtindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov3.051.354,00
16CristianExtindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov9.192.891,00
17CrizbavCanalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov3.423.658,40
18CrizbavReabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov1.004.754,38
19CrizbavReabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent7.853.810,00
20CrizbavReabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Crizbav, jud. Brașov776.225,47
21DrăgușSistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov12.405.972,00
22DrăgușExtindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov850.859,10
23DumbrăvițaCanalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov19.238.161,00
24FeldioaraModernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov10.492.522,00
25FundataReabilitare drumuri locale în satele Fundata și Şirnea, comuna Fundata, judeţul Brașov3.704.252,23
26HălchiuReabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou615.825,00
27HălchiuReabilitarea Şcolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu2.587.500,00
28HălchiuProiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, jud. Brașov369.768,70
29HălchiuModernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri4.283.941,00
30HălchiuModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov383.868,00
31HărmanRacordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov1.486.470,06
32HârseniModernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș4.261.283,00
33HârseniModernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov13.471.503,86
34HârseniRealizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov5.575.820,00
35HârseniSistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov498.615,95
36HoghizConstruire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz1.627.507,14
37HoghizModernizare drum comunal Cuciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov2.497.497,75
38HoghizReabilitare și modernizare rețea de iluminat public în Comuna Hoghiz, județul Brașov1.518.491,29
39HolbavExtindere etaj Școala Gimnazială Holbav565.992,00
40HomorodModernizare DC 30, străzi trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, jud. Brașov5.401.801,50
41JibertSistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov9.378.149,80
42JibertSistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov7.208.315,60
43JibertExtindere și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov1.561.019,59
44Județul Brașov prin Consiliul Județean BrașovModernizare DJ 108B DJ 105B-Mănăstirea Brâncoveanu-valea Sâmbetei, km 0+000-1+4003.305.660,00
45Județul Brașov prin Consiliul Județean BrașovReabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+4002.740.886,00
46Județul Brașov prin Consiliul Județean BrașovReabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+25032.773.479,00
47Județul Brașov prin Consiliul Județean BrașovPod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila14.716.520,00
48Județul Brașov prin Consiliul Județean BrașovPod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+0016.344.848,00
49LisaModernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov4.523.208,00
50LisaModernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov4.984.604,00
51LisaReabilitare pod peste valea Lisei la Ciocea, județul Brașov391.170,00
52LisaRealizare pod peste pârâul Breaza, comunei Lisa, județul Brașov1.336.550,00
53MăierușModernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov4.582.766,42
54MândraRețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov13.560.188,00
55MândraConstruire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov1.056.615,00
56MândraModernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov3.519.798,66
57MândraModernizare drum vicinal 1, Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov1.006.692,40
58MoieciuModernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu)7.930.240,00
59Municipiul CodleaÎnființare creșă de stat în municipiul Codlea5.295.284,00
60Municipiul CodleaExtindere rețea iluminat public strada Hălchiului484.738,00
61Municipiul FăgărașExtindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov5.119.268,00
62Municipiul SăceleReabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu8.755.205,00
63Oraş GhimbavExtindere rețele apă în zona Transilană II1.475.722,13
64Oraş GhimbavExtindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav898.666,28
65Oraş GhimbavExtindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav782.267,78
66Oraş GhimbavÎnființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov2.135.622,80
67Oraş PredealReabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal1.991.728,00
68Oraş PredealModernizare străzi în orașul Predeal-etapa II27.947.761,00
69Oraş PredealIluminat public cartier tineri350.676,46
70Oraş RupeaReabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea781.007,20
71Oraş RupeaÎmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local L=1,2 km în satul Fiser, orașul Rupea, județul Brașov2.660.094,50
72Oraş RupeaReabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov7.829.017,30
73Oraş RupeaDesfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov402.350,90
74Oraş VictoriaExecuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil110.790,00
75Oraş VictoriaExecuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil101.844,00
76Oraş VictoriaReparaţii şi dotări Grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, jud. Brașov200.000,00
77Oraş VictoriaReabilitare şi dotări Liceu tehnologic I.C.Drăgușanu oraşul Victoria, jud. Brașov654.133,00
78Oraş VictoriaReabilitare şi dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat oraşul Victoria, jud. Brașov814.513,00
79Oraş VictoriaExecuție rigole str. Mihail Eminescu, str. Libertății, str. Stadionului, str. Oltului și str. Policilnicii324.664,00
80Oraş VictoriaExecuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil621.600,00
81Oraş ZărneștiExtindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov25.044.864,54
82Oraş ZărneștiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică516.602,00
83Oraş ZărneștiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică401.185,00
84Oraş ZărneștiReabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică184.124,00
85OrmenișConstrucţie Grădiniţă – dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov406.580,00
86Poiana MăruluiReabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov3.334.090,00
87Poiana MăruluiÎnființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov13.823.029,33
88RacoșCanalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov15.401.509,00
89ReceaCanalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov18.135.430,00
90Sâmbăta de SusModernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov2.020.329,18
91Sâmbăta de SusReabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov1.937.351,04
92ȘercaiaModernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov7.795.161,81
93ȘincaÎnființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în comuna Șinca5.607.666,75
94ȘincaÎnființare rețele publice de apă uzată în comuna Șinca, jud. Brașov10.296.486,90
95ȘincaȘcoală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche55.000,00
96ȘoarsModernizare drum comunal Dc 11 km 0+000-5+3006.194.023,00
97ȘoarsModernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+1007.658.162,00
98TărlungeniGrădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni2.304.000,00
99TărlungeniConstruire imobil remiză pompieri340.000,00
100TeliuReabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov1.237.040,00
101UceaRețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov4.269.573,58
102UceaModernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea5.220.756,34
103UngraGrădinița Ungra2.435.000,00
104UngraModernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov914.294,28
105Vama BuzăuluiAlimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov1.360.900,00
106Vama BuzăuluiÎnființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov24.695.594,00
107Vama BuzăuluiConstruire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului2.151.169,00
108Vama BuzăuluiReabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului2.453.656,06
109VișteaCanalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea5.054.135,00
110VișteaDotare Școală Gimnazială Viștea de Jos144.000,00
111VișteaDotarea Dispensarului medical Viștea de Jos110.480,00
112VișteaExtindere sediu primărie, comuna Viștea, județul Brașov143.962,00
113VișteaModernizarea sistemului de iluminat public stradal, rutier și pietonal, comuna Viștea368.721,00
114VoilaRețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov4.825.281,00
115VulcanRețea canalizare Colonia 1 Mai2.831.109,00
116VulcanCentrală termică Scoală Gimnazială Vulcan332.138,40
117VulcanExtindere Scoală Gimnazială Vulcan2.544.424,72
118VulcanReabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan1.650.000,00
119VulcanDrum comunal Vulcan3.777.650,00
120VulcanExtindere sistem iluminat public450.000,00
Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   191 de apeluri la 112 în Predeal, pentru a anunța prezența urșilor, în 3 luni
  1. Nea Sebi. Scrii prostii de la o vreme. De ce nu incepi cu inceputul? PNDL= Programul National de Deturnare al Lovelelor. Si de aici… Asa si cu festivalul maghiarilor sau ce a fost batjocura aia. Da-o direct, nu te mai mira atat. Stim noi, niste simpli votanti si nu stii tu ziarist informat cum s-ar presupune? Sau agiti doar batul prin gard asa de chichi?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.