Adrian Veştea, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru

Adrian Veştea, preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea a condus, astăzi, lucrările ședinței celui mai important for legislativ de la nivelul Regiunii Centru – Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru.

Ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru a avut loc în sala de conferințe a Conacului Benke din localitatea Moacșa și este prima ședință prezidată de președintele Consiliului Județean Brașov, după mai bine de 12 ani!

,,În luna iunie 2019, președintele Adrian-Ioan Veștea a fost ales, pentru un an, președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru.

Această structură este formată din președinții consiliilor județene ale celor șase județe, care compun Regiunea Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), la care se adaugă câte un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orășenesti și comunale din fiecare județ al regiunii, totalizând, astfel, 24 de membri.

În calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru are ca atribuții principale: aprobarea strategiei și a programelor de dezvoltare regională, transmiterea, spre aprobarea finanțării, a protofoliului de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecție la nivel național, aprobarea alocării și destinațiile resurselor din Fondul pentru dezvoltare regională, urmărirea utilizării acestor fonduri, atragerea altor contribuții financiare ș.a.

Temele abordate în cadrul ședinței de astăzi au vizat rezultatele obținute până în prezent și analiza stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene la nivel regional, în corelare cu perspectivele de dezvoltare economică regională.

Ordinea de zi a ședinței a inclus o sinteză privind Raportul de activitate al Agenției pentru

Dezvoltare Regională Centru, pe primul semestru al anului 2019 și a fost prezentată situația la zi a proiectelor finanțate în cadrul programului REGIO.

Activitatea ADR Centru prima jumătate a anului 2019 s-a axat în principal pe implementarea

Programului Operațional Regional 2014 -2020, prin lansarea priorităților de investiții aferente acestui Program și acordarea de asistență și sprijin celor care dezvoltă proiecte, evaluarea și contractarea proiectelor depuse la nivel regional, dar în principal pe monitorizarea implementării proiectelor contractate și a realizării investițiilor propuse.

La data de 30.06.2019, erau depuse în cadrul POR 2014-2020 un număr de 1.470 proiecte, cu o valoare totală solicitată de 1.999,10 milioane euro, din care 311 proiecte se află în diferite faze ale procesului de evaluare și selecție (conformitate și eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, vizită la fața locului), 52 proiecte în faza de precontractare și 597 proiecte contractate, cele contractate având o valoare totală a sumei solicitate de 648,77 milioane euro.

Participanții la reuniunea de lucru au discutat despre direcțiile propuse pentru dezvoltare, demersurile realizate de ADR Centru până în acest moment, precum și stadiul negocierilor privind posibilitățile de finanțare pentru următorii 8-10 ani.

Prioritățile strategice ale Regiunii Centru vor fi prezentate în funcție de documentele regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027, fiind pus accent pe dezvoltarea portofoliului regional de proiecte, respectiv a ideilor care ar putea fi finanțate în perioada următoare. Acest portofoliu este creat la nivelul ADR Centru și va fi implementată inclusiv o aplicație electronică, accesibilă autoritățilior publice locale ce doresc să-și coordoneze și coreleze proiectele. Portofoliul regional se va constitui astfel încât să răspundă țintelor vizate de

UE: pentru o Europă mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei.

Alte proiecte de hotărâre care a fost analizate de membrii CDR Centru vizează procesul de implementare a proiectelor regionale în care ADR Centru este partener, respectiv un proiect ce care ca obiectiv ce are obiectiv general dezvoltarea unei rețele de sprijin pentru IMM-urile inovatoare care, pe baza unei metodologii bine definite, pot oferi industriei tehnologii avansate care să răspundă nevoilor actuale ale acesteia, contribuind la dezvoltarea conceptului de „inovare deschisă” în Europa.

Nu în ultimul rând, membrii CDR Centru au evaluat modul în care industriile culturale şi creative din Regiunea Centru sunt stimulate şi au analizat modalităţile şi soluţiile pentru ca companiile cu activităţi în sectoarele culturale şi creative să poată avea acces la finanţările acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.

„Ne bucurăm că Brașovul a preluat președinția Regiunii Centru, iar astăzi am avut onoarea de a conduce prima ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, după mai bine de 12 ani! Împreună cu colegii din Regiunea 7 Centru am analizat stadiul implementării obiectivelor finanțate prin POR 2014-2020 la nivel regional, în corelare cu perspectivele de dezvoltare economică regională și am evaluat mai multe inițiative ale Agenției de Dezvoltare Regională Centru, inclusiv cadrul partenerial și calendarul de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027. Reprezint cu mândrie județul Brașov și sunt sigur că împreună, la aceeași masă, vom genera dezvoltare ,în continuare, pentru regiunea noastră”, a transmis președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, potrivit unui comunicat remis de Consiliul Judeţean Braşov.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   VIDEO Brașovul are, de astăzi, doi noi cetățeni de onoare
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.