Concurs de admitere la studii universitare de doctorat, la Braşov

Concurs de admitere la studii universitare de doctorat, la Braşov

Universitatea Transilvania din Brașov organizează în perioda 23-26 septembrie 2019 concurs de admitere la studii universitare de doctorat.

Pentru sesiunea de admitere 2019 sunt disponibile 60 de locuri finanțate de la bugetul de stat (dintre care 30 cu bursă) și 60 de locuri cu taxă, pentru forme de învățământ cu frecvență  și cu frecvență redusă. Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre media obținută la examenul de specialitate, media obținută la examenul de dizertație (unde este cazul) și media obținută la examenul de licență. Înscrierile pentru cele 18 domenii acreditate tehnice și non-tehnice, se vor desfășura în perioada 3-19 septembrie 2019, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (în clădirea Rectorat, et. II).

La Universitatea Transilvania din Brașov se pot înscrie la concurul de admitere la doctorat doar candidații care au obținut atât media anilor de licență cât și media studiilor de masterat de minimum 7.

Sunt eligibili pentru locurile finanțate de la bugetul de stat doar candidații care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimul 8,50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență).

Pe lângă bursele finanțate de la buget, Universitatea Transilvania din Brașov va acorda și în anul universitar 2019-2020, din venituri proprii, burse de studiu în vederea stimulării performanței științifice, în cuantum lunar de 2.000 lei, pe durata stagiului normal de pregătire (3 ani, respectiv 4 ani la domeniul Medicină). Bursele din venituri proprii se acordă pe bază de competiție, pe domenii de doctorat, în funcție de rezultatele obținute de studenții-doctoranzi la ciclurile de studii de licență și master (inclusiv activitatea de cercetare științifică – publicații, premii, participări la manifestări de profil) și respectiv la examenul de specialitate pentru admiterea la doctorat.

Alte articole:   Pregătire gratuită la informatică pentru Bacalaureat

Universitatea Transilvania din Brașov oferă studenților doctoranzi oportunitatea de a aborda teme inter- și transdisciplinare la un înalt nivel științific și acces la infrastructura de cercetare disponibilă în Institutul de Cercetare-Dezvoltare al universității și în cele 18 facultăți ale Universității.

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat.html

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap