blog-logo

Peste 23,8 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Predeal

Peste 23,8 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Predeal

Investiții de amploare pentru sistemul de alimentare cu apă și apă uzată de la nivelul orașului Predeal, realizate de operatorul regional RAJA SA Constanța, care deservește stațiunea montană. La solicitarea newsbv.ro, reprezentanții companiei ne-au transmis informații detaliate referitoare la lucrările care se vor executa la Predeal.

Aceste investiții, în valoare totală de 23.853.895 euro inclusiv TVA vor fi executate în cadrul două contracte de lucrări. Finanțarea este asigurată prin Porgramul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Demersurie și proiectul a fost pus la punct încă din 2015, când primar la Predeal era Liviu Cocoș. El spunea, la acea vreme, că este cea mai mare finanțare pe cap de locuitor din România, fiind vorba despre o investiție de peste 4.000 de euro/capita.

Prin investițiile care se vor realiza, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va crește de la 97% la 100% pentru sistemul de alimentare cu apă și de la 58% la 77 % pentru sistemul de apă uzată.

Sistemul de alimentare cu apă Predeal deservește localitățile Predeal, Pârâul Rece și Timișul de Sus, alimentate din două surse de apă: Glăjărie și Valea Azuga.

Apa preluată din cele două captări de suprafață din Pârâul Valea Azuga (captarea principală Valea Azugii și captarea secundară Unghia Mică – apă de suprafață) este clorată la rezervorul Susai care alimentează gravitațional zona de intrare în orașul Predeal și alimentează gravitațional cu apă rezervorul Cioplea.

Alte articole:   Evenimente organizate de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, în Brașov

Apa preluată din aceste captări sunt tratate în stația aflată la captarea principală (cota 1.270 – 1.271 m). Clorarea apei din sursa Azuga se realizează la intrarea în rezervorul de înmagazinare Susai, cu capacitatea de 1.000 mc.

Apa captată de la captarea Glăjărie (din izvoare) este transportată gravitațional către rezervoarele din complexul de înmagazinare Joița, unde se face dezinfecție si de unde se alimentează orașul Predeal direct în rețeaua de distribuție sau prin intermediul rezervoarelor existente.

Apa provenită din Glăjărie nu necesită stație de tratare, îndeplinind condițiile de potabilitate conform reglementărilor tehnice în vigoare. Această apă este supusă doar desnisipării la captare și procesului de clorare la intrarea și la ieșirea din rezervorul cu capacitatea de 4.000 mc din complexul Joița.

În cadrul POIM, RAJA S.A. urmează să executate următoarele investiții

Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Predeal necesită reabilitarea sursei de apă și a Stației de tratare Valea Azugii, reabilitarea celor două gospodării și a celor opt rezervoare, realizarea de șapte stații noi de tratare a apei și reabilitarea unei existente, o stație de pompare nouă și una reabilitată, reabilitarea și modernizarea Laboratorului de analize Predeal, extinderea și reabilitarea conductei de transport apă de la rezervorul Susai la rezervorul Cioplea pe o lungime de 1,5 km și a conductei de aducțiune de la Sursa Glăjărie la rezervor Joița pe o lungime de 4,680 km.

Alte articole:   O aplicație mobilă nu va mai putea fi folosită de la sfârșitul lunii iunie

De asemenea, se va extinde rețeaua de distribuție a apei potabile pe o lungime de 4,278 km și reabilitarea acesteia pe o lungime de 12,428 km, inclusiv executarea branșamentelor de apă, precum și crearea unui dispecerat local SCADA (acronim pentru Supervisory Control and Data Acquisition – sistem de conducere la nivel de supraveghere şi achiziţie de date).

Reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare prespune extinderea reţelei de canalizare pe o lungime de 11,490 km și reabilitarea pe o lungime de 3,114 km, extindere conductă refulare (nouă) – 6,774 km, 18 stații noi de pompare ape uzate, 1 dispecerat local SCADA .

În vederea realizării investițiilor prezentate mai sus, prin HCL nr. 40/12.03.2018 emis de către Consiliul Local al Orașului Predeal s-a aprobat Studiul de Fezabilitate revizuit și indicatorii tehnico-economici aferenți investițiilor propuse pe raza UAT Predeal.

De asemenea, Consiliul Local al Orașului Predeal a aprobat punerea la dispoziție gratuită a terenurilor necesare realizării investițiilor din cadrul Proiectului prin HCL nr. 46/27.03.2018 și prin HCL nr. 78/26.04.2018.

În acest moment, RAJA SA a fianlizat documentațiile de atribuire aferente celor două contracte, însă procedura de achiziție publică a fost demarata doar pentru unul dintre acestea – în cadrul caruia se vor executa lucrarile de extindere si reabilitare retele apa si canalizare menajera, iar pentru restul investițiilor procedura va fi lansata in perioada urmatoare.

Alte articole:   Ministrul Finanțelor: Este exclusă înghețarea pensiilor și salariilor anul acesta 

RAJA derulează cel mai amplu program de apă-canal din țară

RAJA S.A s-a remarcat în ultimii ani pe piața operatorilor de apă-canal datorită performanțelor investiționale în întreaga arie de operare, fiind preocupată permanent de ridicarea nivelului calitativ al serviciilor oferite abonaților săi.

În perioada 1998 – 2016, RAJA S.A. a reușit să implementeze patru mari proiecte cu finanțare europeană, cu o valoare totală de aproximativ 400 milioane euro.

În prezent, strategia societății pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată se continuă prin derularea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operarea a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Programul are drept scop conformarea la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate orășenești (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare. Totodată, POIM oferă soluții pentru evitarea de către Unitățile Administrativ-Teritoriale, ce fac obiectul investițiilor, a unor penalități, în eventualitatea declanșării procedurii de infringement împotriva României. Astfel, prioritizarea investițiilor în aria proiectului ține cont de angajamentele asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Cu o valoare estimată la 592 milioane Euro, acesta va fi de departe cel mai amplu proiect de infrastructură de apă și canalizare promovat vreodată în România și unul dintre cele mai mari la nivel european.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.