blog-logo

Primarii din Predeal nu au „viață lungă”. La ora asta, stațiunea nu are șef administrativ

Primarii din Predeal nu au „viață lungă”. La ora asta, stațiunea nu are șef administrativ

S-a ajuns la această situație în urma unei cronologii de împrejurări după cum urmează:

Prin Ordinul Prefectului (OP) județul Brașov nr.526 din 22.06.2017, s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al orașului Predeal al lui Liviu Cocoș (PNL), ca urmare a condamnării pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Ordinul a fost atacat în Contencios Administrativ și a făcut obiectul dosarului nr.3733/62/2017. Prin sentința civilă nr.849/CA/06.06.2018 rămasă definitivă, ca urmare a pronunțării Hotărârii nr.1744 din 23.10.2018 de către Curtea de Apel Brașov, acțiunea formulată de către Liviu Cocoș, având ca obiect anularea OP în speță, a fost respinsă.

Astfel, de la data de 22.06.2017, atribuțiile funcției de primar au fost exercitate de drept de către viceprimarul Nicolae Bucur (PNȚ-CD), până în data de 31.10.2017, când Consiliul Local Predeal i-a încetat mandatul, în aplicarea strictă a prevederilor art.9 din Legea nr.393/20049, prin HCL nr.140/31.10.2017, întrucât și Nicolae Bucur a fost condamnat la un an închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.    

De la acea dată, Consiliul Local Predeal și-a ales un nou viceprimar în condițiile legii, în persoana lui Fleșieru Sebastian Constantin (PNL).

Dar, prin adresa nr.5/07.02.2019, președintele organizației județene PNL Brașov, Adrian Ioan Veștea, a sesizat Instituția Prefectului județul Brașov cu privire la faptul că Fleșieru Sebastian Constantin a fost exclus din organizația locală PNL Predeal, conform Deciziei nr.33/04.09.2018 a Biroului politic județean PNL Brașov, validată de Decizia nr.3/24.09.2018. Decizia i-a fost comunicată și lui Fleșieru Sebastian Constantin în termenul legal, de cinci zile de la adoptare, care a contestat-o la Comisia Județeană de Arbritraj a PNL Brașov. Contestația i-a fost respinsă, după cum reiese din minuta Hotărârii nr.66/05.02.2019, ca fiind neîntemeiată.

Alte articole:   Expoziție documentară la Aula Sergiu T. Chiriacescu

În consecință, s-a emis OP nr.255/05.03.2019 de încetare a mandatului de consilier local pe numele lui Fleșieru Sebastian Constantin înainte de expirarea duratei normale a acestuia în Consiliul Local Predeal  și declararea ca vacant al locului acestuia.

Și acest Ordin a fost atacat în Contencios Administrativ, Fleșeriu Șebastian Constantin solicitând instanței suspendarea efectelor OP nr.255/05.03.2019. Acțiunea i-a fost admisă  de Tribunalul Brașov, până la soluționarea definitivă a litigiului nr. 567/62/2019 aflat pe rolul aceleiași instanțe, prin care Fleșeriu Sebastian a dat în judecată PNL sucursala Brașov din cauza excluderii sale din PNL.

„Instituția noastră a formulat recurs solicitând desființarea Deciziei civile nr.326/2019 a Tribunalului Brașov, prin care s-a dispus suspendarea OP nr.255/05.03.2019. Termenul în acest dosar este data de 27.07.2019”, a precizat prefectul Marian Rasaliu.

După ce Consiliul Local Predeal a luat act de prevederile OP nr.255/05.03.2019, a ales din rândul consilierilor locali, în baza HCL nr.18/15.03.2019, în condițiile legii, un alt viceprimar, în persoana lui Adam Lucian (ALDE), care a preluat și atribuțiile de primar al localității Predeal.

Alte articole:   11 pacienți confirmați cu COVID-19, au decedat, în ultimele 24 de ore, în județul Brașov

Însă, în data de 26.06.2019, Adam Lucian și-a dat demisia din funcția de viceprimar al orașului Predeal. Ca urmare, în ședința extraordinară a CL Predeal din data de 28.05.2019, s-a constatat încetarea înainte de expirarea duratei normale, a calității de viceprimar a lui Adam Lucian, ca urmare a demisiei acestuia.

„Deși pe ordinea de zi  a respectivei ședințe a CL Predeal figura și un proiect de HCL privind alegerea unui nou viceprimar al orașului Predeal, consilierii locali au hotărât de comun acord să amâne acest proiect pentru o ședință ulterioară. De menționat este că, potrivit prevederilor legale, pe toată durata în care postul de primar este vacant, funcțiile acestuia sunt preluate de viceprimar, iar competența alegerii acestuia cade în sarcina exclusivă a Consiliului Local. Având în vedere toate acestea, în data de 1.07.2019 am atenționat CL Predeal că, prin neadoptarea unei hotărâri privind alegerea viceprimarului, în mod voit și nejustificat din punct de vedere legal, consilierii locali au creat un blocaj administrativ în ceea ce privește buna funcționare a UAT Predeal. De asemenea, de la data vacantării funcției publice de primar al orașului Predeal până în luna mai a acestui an, instituția noastră a informat MAI, lunar, despre necesitatea organizării de alegeri locale parțiale, atât la Predeal, cât și în celelate patru localități cu probleme oganizatorice și adminsitrative – Bran, Părău, Hoghiz și Augustin, aceasta din urmă având și Consiliul Local dizolvat”, a declarat prefectul Marian Rasaliu.

Potrivit prevederilor art. 132, alin.2, din Legea nr.115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, „cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Brașov, consiliile județene, primari, primarul general al municipiului București și pentru președinți ai consiliilor județene”.

„În concluzie, alegerea unui viceprimar de către Consiliul local este o chestiune politică, în sarcina consilierilor locali aflați în funcție în deliberativul orașului Predeal. Nu trebuie să uităm că atât primarii cât și consilierii locali au fost aleși de bună credință și investiți cu încredere de către cetățeni și mi-aș dori ca și ei, aleșii, să întoarcă acest lucru locuitorilor din Predeal care trebuie respectați. Vreau să avem cu cine vorbi la Predeal din punct de vedere administrativ, drept pentru care îi rog pe consilierii locali ai orașului Predeal ca, în regim de urgență, să-și desemneze un viceprimar”, a încheiat prefectul.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.