Anunț finalizare proiect „Dezvoltarea activității proprie de servicii stomatologice in Clinica din Brașov”

Comunicam, prin prezentul anunt, finalizarea cu succes a proiectului, avand urmatoarele detalii:

 • Titlul proiectului: “ Dezvoltarea activitatii proprie de servicii stomatologice in Clinica din Brasov”,
 • Beneficiar: DENTEXPERT MAGIC SRL
 • Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor / Componenta 1 – 2.2. IMM; Operatiunea – Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC
 • Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
 • Organism intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Valoarea totală a proiectului (lei) : 1.366.300,79
 • Finantarea nerambursabila nerambursabilă (lei) 974.550,60
 • Data de începere a proiectului : 01/03/2017; Data finalizării proiectului: 30/06/2019
 • Cod SMIS Proiect 115089
 • Obiectivele proiectului: Achizitia de echipamente specifice serviciilor stomatologice; Eficientizarea costurilor prin cresterea eficientei energetice cu echipamente noi si performante cu un consum redus de energie; Minimizarea la sursa a deseurilor; Posibilitatea de realizare a unora dintre serviciile curente – la locatia pacientului.
 • Impactul investiției la nivelul mun. Brasov, jud. Brasov / regiunii CENTRU: prin implementarea proiectului s-a angajat o persoana dintr-o categorie defavorizata, s-au dezvoltat serviciile de stomatologie; se vor plati taxe in cuntum mai mare către bugetul de stat și bugetele locale; vor fi angrenate și alte afaceri locale ca furnizori sau clienți;
 • Locul de implementare: Municipiul Braşov, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 54, Judet Braşov.
 • Impactul proiectului: Proiectul va duce la cresterea numarului de pacienti cu deficiente dentare care isi vor imbunantati calitatea vietii prin rezolvarea lor; va angrena alte afaceri ce furnizeaza servicii si produse; va duce la sporirea incasarilor la bugetul local si de stat.
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via