Anunț finalizare proiect ”Creşterea competitivităţii societăţii QUALIMED SRL prin dotarea cu echipamente specifice pentru prestarea serviciilor de dermatologie şi estetică medicală”

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziţiei pe piaţă a societăţii SC QUALIMED SRL prin diversificarea serviciilor medicale din domeniul „Activităţi de asistenţă medicală specializată” – CAEN 8622 în domeniul medicinei dermatologice si esteticii medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea calităţii serviciilor prin certificarea serviciilor medicale şi implementarea sistemului de managementul calităţii şi creşterea vizibilităţii prin participarea la evenimente internaţionale de promovare din domeniul medical;
  • Diversificarea serviciilor medicale din domeniul dermatologiei şi esteticii medicale prin dotarea cu 7 echipamente specifice şi 1 program software;
  • Integrarea principiilor orizontale în desfăşurarea activităţii medicale ( egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, eficienţă energetică, consum redus de resurse, creşterea ocupării) şi crearea unui loc de muncă pentru persoane din grupuri defavorizate social.

Rezultatele proiectului sunt:

  • Achiziția a 7 echipamente pentru prestarea serviciilor din domeniul dermatologiei și esteticii medicale și a unui program software;
  • Achiziția unei rampe mobile;
  • Implementarea ISO 9001 si SR EN 15224:2013;
  • Crearea unui loc de muncă pentru o persoană din categorii defavorizate. 

Impactul investiției constă în creșterea competitivității la nivel local/regional, crearea unui loc de muncă la nivel local pentru persoane defavorizate, îmbunătățirea serviciilor de sănătate publică la nivel local.

Date de contact beneficiar: QUALIMED SRL

 Braşov, str. Dr. Victor Babeş, nr. 13, judeţ Braşov,

cod poştal 500073, România

  • Jian Mihaela Anca- Administrator
  • Telefon: 0745129380
  • email: ancajian@yahoo.com
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via