Peste 3,9 milioane de euro, factura pentru Pasajul de la Fartec

Peste 3,9 milioane de euro, factura pentru Pasajul de la Fartec

Lucrările necesare reparației capitale a Pasajului rutier de la Fartec modifică indicatorii tehnico-economici, Consiliul Local urmând să modifice aceste cifre în concordanță cu noile cerințe impuse de documentația tehnică.

In faza de elaborare a proiectului tehnic s-a constatat necesitatea extinderii lucrarilor de reparaţii/consolidare si asupra altor elemente neavute in vedere in faza anterioara, atât ca urmare a constatării stării tehnice ale unor elemente in urma operaţiilor de demolare cat si din considerente de calcul structural in baza breviarului de calcul.

In baza rezultatelor Breviarului de calcul, s-a estimat ca prin Proiectul de Reparaţie capitală Pasaj B-dul Grivitei ( Fartec)- continuare lucrari, se pot asigura urmatoarele performante, superioare angajamentelor precedente, respectiv :

 • Menţinerea capacitaţii portante a pasajului sub acţiunea încărcărilor permanente si utile din clasa E conf. STAS 1545-69, clasa de incarcare pentru care s-a făcut dimensionarea iniţiala a pasajului
 • Asigurarea structurii la situatia de proiectare seismica conform SREN 1998-2 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Poduri si a Anexei Naţionale.
 • Prelungirea duratei de exploatare cu cel puţin 25 ani dupa executia tuturor lucrarilor proiectate

Asigurarea exigentelor mai sus menţionate, in conformitatea cu legislatia si normele tehnice in vigoare au impus lucrari de consolidare suplimentare, dupa cum urmeaza :

 • consolidarea fundaţiei si elevaţiei pilei P11
 • consolidarea prin cămăşuire cu beton armat a stâlpilor pilelor P1,P7,P11, P15
 • consolidarea prin torcret si armatura de rezistenta a stâlpilor la pilele P3,P5,P9,P13
 • consolidarea prin suplimentarea secţiunii pereţilor la culeile C1 si C2 prin conlucrare cu beton armat
 • cămăşuirea integrala a fetelor laterale ale riglelor la toate pilele si culei, inclusiv consolidarea nodurilor de cadru dintre stâlpi si rigle.
 • Înlocuirea aparatelor de reazem din neopren prevăzute in oferta, cu aparate de reazem antiseismice din elastomeri cu miez de plumb pentru prevenirea fenomenului de rezonanta, perioada proprie de vibraţie rezultand de 1.6 sec , fata de valoarea de cca. 0.85 sec in cazul aparatelor de neopren clasice, foarte apropiata de perioada de vibraţie a amplasamentului de 0.7 sec, situatie ce poate conduce la colapsul structurii in situatia seismica mentionata din cauza apariţiei fenomenului de rezonanţă care amplifică efectele de degradare spre colaps.
Alte articole:   Guvernul a aprobat o hotărâre prin care dă 1,4 miliarde lei către primării. Ce bani primesc localitățile din Brașov

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că, pentru domeniul construcţiilor, salariul minim brut pe ţară garantat în plată să fie în cuantum de 17,928 lei/oră pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore/lună. Ca urmare, devizul general a fost actualizat si din acest punct de vedere, conducand la modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 587/27.11.2014 aferenti realizarii obiectivului de investitii “RK Pasaj b-dul Grivitei (Fartec)”, republicată, astfel:

 • Valoare totala anterior: 16.064.029,72 lei inclusiv TVA
 • din care C+M anterior: 12.364.916,80 lei inclusiv TVA
 • Valoare totala actualizata: 18.714.523,41 lei inclusiv TVA
 • din care C+M actualizat 16.105.787,28 lei inclusiv TVA
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap