blog-logo

Pistă pentru bicicliști și stații de bike sharing pe traseul Poienelor – La Iepure

Pistă pentru bicicliști și stații de bike sharing pe traseul Poienelor – La Iepure

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se poate diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reşedinţă de judeţ.

În acest context, municipalitatea a depus spre finanțare la ADR Centru un proiect prin care se urmăește diminuarea emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport public şi creşterea atractivităţii utilizării bicicletei ca mijloc de deplasare în Municipiul Braşov, pe o lungime cumulată de aproximativ 4 km, respectiv:

Alte articole:   Ministerul Sănătății susține că pastilele cu iod vor fi distribuite după încheierea campaniei de informare 
parcare/terminal RAT Bv, în zona str. Molidului (capăt zona La Iepure) – str. Molidului-B-dul. Valea Cetăţii– Str. Tâmpei – Str. Vasile Alecsandri – Str. Carpaţilor – Str. Poienelor – Terminal Poienelor

Ruta aleasă va permite bicicliştilor şi pietonilor să se deplaseze pe strada Carpaților ,zona Parcul Industrial Metrom, Cartier Răcădău, Zona la Iepure în condiţii de siguranţă rutieră, totodată asigurându-le acestora o expunere scăzută la factorii poluanţi (noxe, fonici), astfel încât o parte din cei care acum folosesc mijloace de transport motorizate pot să aleagă şi se deplaseze cu bicicleta sau pe jos, ceea ce va duce la o scădere considerabilă a emisiilor de CO2.

În zonele unde dimensiunea străzilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor, traficul se va desfăşura în comun cu autovehiculele, pe partea carosabilă, unde se vor trasa marcaje transversale vizibile, la distanţă de maximum 25 de metri, dublate de indicatoare rutiere care informează participanţii la trafic despre existenţa traseului de biciclete pe partea carosabilă.

Alte articole:   Brașovul va avea peste 1.000 de camere de supraveghere

Infrastructura integrată va conţine şi un sistem inteligent pentru bike sharing în trei puncte de interes situate pe Traseul 2: unul in zona strazii Molidului, langa parcarea RAT Brasov, unul pe Bulevardul Valea Cetatii, in zona parcului Racadau si unul pe strada Carpatilor, in Zona Parcului Industrial Metrom).

Acest sistem inteligent va include:

  • Stații automate de închiriere şi predare a bicicletelor. Astfel utilizatorii pot prelua o bicicletă dintr-un punct al oraşului şi o pot preda într-o altă staţie automată în zona de interes fără să fie necesară returnarea în locația inițială; Acest sistem presupune o înregistrare prealabilă în sistem.
  • Terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă acces atât locuitorii Brașovului, cât şi cei care vizitează oraşul, prin facilitatea închirierii cu ajutorul modalităţilor electronice de plată. Acest sistem nu necesită o înregistrare prealabilă, fiind destinat în special turiştilor.

Se estimează creşterea numărului de biciclişti participanţi la trafic de la 109 biciclişti/oră la un număr de 121 biciclişti/oră la orele de vârf, pentru primul an după finalizarea implementării.

Alte articole:   ANPC: Etichetarea produselor din carne de pasăre reglementată printr-un Ghid de bune practici 

În timpul perioadei de evaluare, ADR Centru a transmis Primăriei o adresa prin care solicită următoarele: Potrivit instrucţiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai suntproiecte în procesul de evaluare, selecţie și contractare care prevăd obiective de infrastructură, este necesară actualizarea estimărilorbugetare legate de valoarea preconizată a achiziţiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerareexclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare,modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.Actualizarea bugetului proiectului și/sau a celorlalte documente relevante nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoareaeligibila și/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea respectivă se realizează în limitele acestor criterii de eligibilitate existente,cheltuielile în cauză putându-se încadra la secţiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil. În cazul în careacest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil.

În acest context, firma contractată de municipalitate a revizuit studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic pietonal cu facilităţi complementare – Traseu 2”, iar valoarea indicatorilor s-a modificat după cum urmează: valoarea totală – 3.828.799,94 lei inclusiv TVA, din care construcții și montaj – 2.576.932,90 lei inclusiv TVA.

Consiliul Local trebuie să aprobe în acastă lună noii indicatori eonomici, pentru a fi transmiși către ADR Centru, în vederea aprobării proiectului la finanțare.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.