blog-logo

Proiectul de buget al municipiului Brașov, în dezbatere publică

Proiectul de buget al municipiului Brașov, în dezbatere publică

Proiectul de buget pe anul 2019 al municipiului Braşov, care este în valoare de aproximativ 900 de milioane de lei, a fost finalizat, acesta putând fi consultat pe site-ul Primăriei.

„Este un buget echilibrat, care se încadrează în ceea ce ne-am propus pentru anul 2019, chiar dacă timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru implementarea tuturor proiectelor de investiţie este mai scurt decât de obicei, de doar 9 luni, din cauza întârzierii cu care bugetul de stat a fost adoptat şi promulgat. Acest buget răspunde necesităţilor municipiului Braşov pentru acest an, începând cu asigurarea sumelor necesare pentru domeniile de activitate care trebuie finanţate de la bugetul local, continuând cu finanţarea investiţiilor noi sau în derulare şi cu implementarea proiectelor prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi în Planul privind Calitatea Aerului şi, nu în ultimul rând, cu susţinerea educaţiei, finanţarea programelor sociale, culturale şi sportive”, a susţinut primarul municipiului Braşov, George Scripcaru. 

PROIECT BUGET 2019-INVESTIŢII MAJORE PROPUSE SPRE FINANȚARE

A. UNITĂTI DE INVĂŢĂMÂNT

1.CONTINUAREA LUCRĂRILOR DE REPARAŢII CAPITALE/INVESTIŢII LA OBIECTIVELE DE INVESTIŢII:

-Mansardare Școala Gimnazială nr.19

-Finalizare reabilitare sistem de încălzire şi instalaţii apă-canal unităţi

de învăţământ :

 • – 2 grădinițe ( Grădinița nr.9, 26 )
 • – 1 şcoală (Şcoala Gimnazială nr.2)
 • – 1 colegiu (Colegiul Tehnic de Transporturi)

– Reparaţii capitale Colegiul Naţional Unirea, corp A

– Reabilitare învelitoare Liceul Andrei Mureşanu

– Extindere Şcoala Gimnazială nr.1

– Extindere Şcoala Gimnazială nr.2

-Construcţie cămin elevi Şcoala Profesională Kronstadt

-Sisteme de paratrăznet în unităţi de învăţământ

 1. ÎNCHEIERE ŞI DERULARE CONTRACTE DE SERVICII DE PROIECTARE pentru
 • -Construire Sala sport Scoala Gimnazială nr 2 şi nr 4
 • -Reabilitare Sala Sport Colegiul National Economic Andrei Bârseanu
 • – Documentatii tehnice pentru conformarea unităţilor de învăţământ in
 • vederea autorizării ISU
 1. DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU ACHIZIŢIA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI (PROIECTARE ŞI EXECUŢIE) PENTRU:
 • – Eficientizare energetică la Colegiul Transilvania, corp A, Colegiul Dr. I. Meşotă corp A+sala de sport, Colegiul de Transporturi sala de sport+cămin elevi, Liceul A. Mureşanu, corp B
 • – Eficientizare energetică şi consolidare clădiri ISU
 • – Lucrări în unităţile de învăţământ în vederea autorizării ISU

4. IGIENIZARE ŞI REPARAŢII CURENTE ÎN 86 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

B. DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.DOCUMENTAŢII TEHNICE PENTRU

 • – Planuri urbanistice şi studii aferente
 • – Spital Clinic Regional De Urgenţă Braşov
 • – Actualizare PUG Municipiul Braşov
 • – Extindere Domeniul Schiabil În Poiana Braşov

2. Construire Sală de sport str. Carpaților

3. Ansambluri locuri de joacă, parcuri sportive, elemente urbanistice

C. PROTECŢIA MEDIULUI

 1. Închiderea depozitului de deşeuri Timiş- Triaj
 2. Reamenajare albie canal Timiş, trotuar, zona verde strada Castanilor
 3. Platforme pentru colectare selectivă a deșeurilor

STRĂZI

ÎNCHEIERE ŞI DERULARE CONTRACTE DE SERVICII DE PROIECTARE pentru infrastructură:

 • Modernizare străzi
 • Lărgire strada 13 Decembrie
 • Modernizare strada Narciselor
 • Modernizare strada Cucului
 • Întocmire DALI în baza Expertizelor tehnice la poduri ( Str. Institutului)
 • Ghimbăşel, Plugarilor, Fântânii, Dârste nou-vechi)
 • Construire Pasaj Rutier Acces Cartier Tractorul-Coresi
 • Parcare Subterană Parc Nicolae Titulescu
 • Parcare Subterană Gara Braşov
 • Drum de legătură strada Cărămidăriei-Drumul Poienii

2. Modernizare străzi şi sensuri giratorii

3. Amenajare pietonal Valea Cetăţii

4. Constuire infrastructură rutieră nouă

5. Finalizare RK Pasaj Fartec

6. Extindere şi modernizare sistem de iluminat public

E. TURISM

 • 1. Extindere şi eficientizarea domeniului schiabil în Poiana Braşov
 • 2. Asigurarea întreţinerii domeniului schiabil, respectiv întreţinere pârtii, instalaţii de transport pe cablu şi monitorizare lac de acumulare Ruia
 • 3. Documentații tehnice traseu mountain bike Poiana Brașov

F. CULTURĂ

 • 1. Documentaţii tehnice pentru Construire Sală Polivalentă
 • 2. RK cinematograf Modern
 • 3. Reabilitare cinematograf Astra
 • 4.Reabilitare cinematograf Popular
 • 5.Reabilitare si refuncţionalizare imobil str. M.Weiss nr.22

PROIECT BUGET 2019 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe Nerambursabile

1.Proiecte cu finanțare din fonduri externeNerambursabile aprobate prin POR 2007-2013

1.Finalizare proiect Dezvoltare zona economică Braşov Nord – Centru de

Alte articole:   Primăria a anunțat că închide circulația rutieră pe strada Cerbului!

afaceri, transfer tehnologic şi incubator de afaceri (·CATTIA)

2. Monitorizarea proiectelor aflate în perioada post-implementare,

2.PROIECTE CU FINANTŢRE PRIN PROGRAMUL FONDULUI ROMÂNO-ELVEȚIAN

 1. Renovarea clădirilor municipale și a școlilor utilizând tehnologii de construcții inteligente (Școala Gimnazială nr. 4, Colegiul Național de Informatică ”Grigore Moisil”).
 2. Reabilitarea retelelor de transport şi distributie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov

SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE ŞI DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU ACHIZIŢIA PROIECTELOR ŞI A EXECUŢIEI PROIECTELOR FINANŢATE PRIN POR 2014-2020:

 • Achiziția de mijloace de transport moderne
 • Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brasov şi trotuare adiacente
 • Infrastructuraă de garaj pentru transport public
 • Terminal transport urban Gara Braşov
 • Construire Park&Ride – Bartolomeu
 • Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare TRASEU I+II
 • Construire Grădiniţe cartier Tractorul – Coresi
 • Mansardare Gradiniţa nr. 11
 • Construire Grădiniţă cartier Tractorul Coresi
 • Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu şi Colegiul Tehnic Transilvania
 • Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public
 • Sistem centralizat de monitorizare management al traficului
 • Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport în comun

DEMARAREA PROCEDURILOR DE IMPLEMENTARE A CONTRACTELOR FINANŢATE DIN FONDUL DE MEDIU

 • Achiziţia mijloacelor de transport moderne, conform contractului de finanţare semnat cu fondul de mediu
 • Achiziţia mijloacelor de transport moderne, conform contractului de finanţare semnat cu MDRAP
 • Achiziţia statiilor de încărcare pentru autoturisme .

PROIECT BUGET 2019 – finanţare cheltuieli materiale Cap 65. Învăţământ (parţial finanţare complementară)

Nr.crt. Denumire unitate de învătământ Finantare complementara
Reparații curente Alte
cheltuieli
Burse Ajutoare sociale in natura Total
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Grădiniţa cu Program Prelungit.nr.2 Braşov 30 39   69
2 Grădiniţa cu Program Prelungit.nr.3 Braşov 30 30   60
3 Grădiniţa cu Program Normal nr.4 Braşov 42 24   66
4 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.5 Braşov 25 34   59
5 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Braşov 35 30   65
6 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8 Braşov 22 30   52
7 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9 Braşov 70 36   106
8 Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Pași” nr.10 Braşov 17 36   53
9 Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța Bucuriei” nr.11 Braşov 28 43   71
10 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.13 Braşov 50 28   78
11 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 Braşov 60 29   89
12 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.15 Braşov 90 48   138
13 Grădiniţa cu Program Prelungit „Martinică” nr.17 Braşov 30 60   90
14 Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” nr.18 Braşov 35 35   70
15 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19 Braşov 30 54   84
16 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.21 Braşov 14 48   62
17 Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinț” nr.22 Braşov 40 55   95
18 Grădiniţa cu Program Prelungit „Dințișori de Lapte” nr.23 Braşov 60 49   109
19 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.24 Braşov 20 31   51
20 Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” nr.25 Braşov 12 39   51
21 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.26 Braşov 40 39   79
22 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 Braşov 35 24   59
23 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.29 Braşov 25 37   62
24 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.33 Braşov 30 37   67
25 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.34 Braşov 60 53   113
26 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.35 Braşov 12 27   39
  TOTAL GRADINITE 942,00 995 0,00 0,00 1.937
27 Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov 60 97 43   200
28 Şcoala Gimnazială nr.2 ”Diaconu Coresi” Braşov 60 180 106   346
29 Şcoala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” Braşov 70 92 52   214
30 Şcoala Gimnazială nr.5 Braşov 70 130 89   289
31 Şcoala Gimnazială nr.6 “Iacob Mureşianu Braşov 81 88 52   221
32 Şcoala Gimnazială nr.8 Braşov 30 116 76   222
33 Şcoala Gimnazială nr.9 “Nicolae Orghidan” Braşov 45 95 50   190
34 Şcoala Gimnazială nr.11 “Şt.O Iosif ” Braşov 50 149 103   302
35 Şcoala Gimnazială nr.12 Braşov 40 124 64   228
36 Şcoala Gimnazială nr.13 Braşov 65 96 69   230
37 Şcoala Gimnazială nr.14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov 60 125 67   252
38 Şcoala Gimnazială nr.15 Braşov 100 80 51   231
39 Şcoala Gimnazială nr.19 Braşov 35 104 59   198
40 Şcoala Gimnazială nr.25 Braşov 50 104 50   204
41 Şcoala Gimnazială nr.27 Braşov 40 144 91   275
42 Şcoala Gimnazială nr.30 Braşov 70 121 72   263
  TOTAL SCOLI 926,00 1.845 1.094,00 0,00 3.865
43 Colegiul Naţional Andrei Şaguna Braşov 80 64 179   323
44 Colegiul Naţional Dr.Ioan Meşotă Braşov 130 66 174   370
45 Colegiul Naţional Unirea Braşov 20 57 127   204
46 Colegiul Naţional de Informatică” G.Moisil „Braşov 40 58 161   259
47 Colegiul Naţional “Aprily Lajos “Braşov 75 59 100   234
48 Colegiul de Ştiinţe Emil Racoviţă Braşov 80 64 120   264
49 Liceul „Andrei Mureşanu“ Braşov 130 90 131   351
50 Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov 50 76 133   259
51 Liceul cu Program Sportiv Braşov 50 31 51 90 222
52 Liceul Vocaţional de Arte Plastice
“Hans Mattis Teutsch Braşov
64 51 83   198
53 Liceul Vocaţional de Muzică “Tudor Ciortea” Braşov 30 36 42   108
54 Liceul Teoretic Johanes Honterus 190 119 222   531
55 Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Braşov 80 49 12   141
56 Colegiul Tehnic “Transilvania Braşov 120 42 5   167
57 Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleţ Braşov 160 101 46   307
58 Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov 90 84 96   270
59 Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Braşov 290 86 28   404
60 Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov 85 63 43   191
61 Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov 150 85 11   246
62 Liceul Tehnologic Silvic DR.N. Rucăreanu Braşov 98 41 16   155
63 Scoala Profesionala Germana Kronstadt Braşov 60 69 46   175
  TOTAL COLEGII, LICEE 2.072,00 1.391 1.826,00 90,00 5.379
  TOTAL INVATAMANT 3.940,00 4.231 2.920,00 90,00 11.181
Alte articole:   Expoziție documentară la Aula Sergiu T. Chiriacescu

PROIECT BUGET 2019 – LUCRĂRI DE GOSPODĂRIRE

Iluminat public şi electrificare     mii lei
  1 Contravaloare energie electrică – iluminat public şi manifestări artistice (sărbătorile de iarnă) 9.000
  2 Reparaţii curente şi întreţinerea sistemului de iluminat public 11.650
  3 Servicii de management energetic 170
    TOTAL 20.820
       
Salubritate şi gestionarea deşeurilor     mii lei
  1 Salubrizare domeniul public 13.600
  2 Fântâni arteziene 650
  3 Deszăpezire 8.500
  4 Dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare 4.500
  5 Ape meteo – colectare, canalizare, ape pluviale 2.700
  6 Sisteme de irigaţie pentru parcuri 135
  7 Servicii întreținere toalete publice 160
    TOTAL 30.245
       
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement     mii lei
  1 Amenajare zone verzi şi parcuri (plantări şi toaletări) 6.400
  2 Achiziţie material dendrologic 600
  3 Reparaţii, întreţinere locuri de joacă 1.400
  4 Reparații mobilier urban și achiziție obiecte de inventar mobilier urban şi locuri de joacă 3.011
  5 Achiziţie şi montare riglete pentru bănci 42
  6 Servicii întreținere Lac Noua 17
  7 Marcări, tăieri, valorificare masă lemnoasa, pomi de Crăciun etc 450
    TOTAL 11.920
       
Amenajare străzi     mii lei
  1 Întreţinerea şi repararea părţii carosabile a drumurilor publice 53.000
  2 Confecţionarea, întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei 2.000
  3 Semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală cf. OG nr.195/2002 5.000
  4 Ridicare depozitare autovehicule abandonate sau fără stăpân, conform legii nr.421/2002 50
  5 Întreţinere şi reparare intersecţii semaforizate 1.800
  6 Servicii de dirigenție pentru întreținere și reparații străzi 500
  7 Sistem de supraveghere video Municipiul Brașov 140
    TOTAL 62.490
       
Turism     mii lei
  1 Administrare domeniul schiabil – perioada de vara 1.805
  2 Servicii de promovare turistica a Mun. Brasov, participare la Targul de turism 2019 390
  3 Dezvoltare portal turism e-turist în Brașovul istoric 100
    TOTAL 2.295
       
    TOTAL CHELTUIELI GOSPODARESTI 127.770
Alte articole:   Leul s-a „vaccinat” pentru criza Covid

PROIECT BUGET 2019 – FINANȚAREA INSTITUȚIILOR / SERVICIILOR PUBLICE- BUGETUL LOCAL

PROIECT BUGET 2019 – Direcția de Asistență Socială Brașov

Capitol bugetar   Propunere buget 2019
1 2 3
68.04 ASISTENȚĂ SOCIALĂ PERSOANE VÂRSTNICE   4.995,00
  cheltuieli de personal 3.634,00
  bunuri și servicii 1.361,00
  Căminul pt Persoane Vârstnice 3.796,00
  cheltuieli de personal 2.818,00
  bunuri și servicii 978,00
  Centru RESPIRO Persoane Vârstnice 144,00
  cheltuieli de personal 65,00
  bunuri și servicii 79,00
  Centru de zi Persoane Vârstnice 243,00
  cheltuieli de personal 140,00
  bunuri și servicii 103,00
  Club pentru Persoane Vârstnice 229,00
  cheltuieli de personal 207,00
  bunuri și servicii 22,00
  Îngrijire la domiciliu Persoane Vârstnice 583,00
  cheltuieli de personal 404,00
  bunuri și servicii 179,00
68.05 ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE-
DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP
  37.831,00
  Cheltuieli de personal-Asistenţi personali 10.800,00
  Ajutoare sociale în numerar-Indemnizaţii 25.409,00
  Ajutoare sociale în natură- transport RAT 1.622,00
68.06 ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU FAMILIE ŞI COPII – CENTRUL DE ZI ASTRA   220,00
  cheltuieli de personal 165,00
  bunuri și servicii 55,00
68.12 UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE MEDICO SOCIALĂ   325,00
  cheltuieli de personal 194,00
  bunuri și servicii 131,00
  Centrul SF NICOLAE 325,00
  cheltuieli de personal 194,00
  bunuri și servicii 131,00
  Centrul RESPIRO – Persoane cu handicap 0,00
  cheltuieli de personal 0,00
  bunuri și servicii 0,00
68.15.01 AJUTOR SOCIAL+AJUTOR PT. ÎNCALZIREA LOCUINTEI   16,00
  Subventie – ajutor pt. încalzirea locuintei 11,00
  TVA – ajutor pentru încalzirea locuinţei beneficiari ajutor social 5,00
68.15.02 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL   433,00
  Bunuri si servicii 433,00
68.50.50 ALTE ACȚIUNI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ   19.525,00
  cheltuieli de personal 9.926,00
  bunuri și servicii, din care 2.031,00
  Ajutoare sociale 6.862,00
  alte cheltuieli – asociaţii şi fundaţii 449,00
  cheltuieli de capital 257,00
  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TOTAL 16.536,00
  cheltuieli de personal 9.378,00
  bunuri și servicii, din care 1.838,00
  ajutoare sociale in numerar – ajutor de urgenţă, de înmormântare 13,00
  prestatii financiare exceptionale 35,00
  ajutoare sociale in natura – tichete sociale 1.400,00
  primul ghiozdan 414,00
  trusou nou-nascut 3.000,00
  program Materna 2.000,00
  alte cheltuieli – asociaţii şi fundaţii 201,00
  varsaminte pers su hand neincadrate 4% 248,00
  cheltuieli de capital 257,00
  CENTRUL DE PERSOANE FARĂ ADAPOST TOTAL 741,00
  cheltuieli de personal 548,00
  bunuri și servicii 193,00
  Centrul Rezidential 229,00
  cheltuieli de personal 156,00
  bunuri și servicii 73,00
  Adapost de noapte 429,00
  cheltuieli de personal 332,00
  bunuri și servicii 97,00
  Centrul de zi 83,00
  cheltuieli de personal 60,00
  bunuri și servicii 23,00
TOTAL 68.02 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ   63.345,00
  cheltuieli de personal 24.719,00
bunuri și servicii 4.011,00
ajutoare sociale 33.909,00
ajutoare în numerar 25.473,00
ajutoare în natură 8.436,00
alte cheltuieli (subventii asociatii și varsaminte 4%) 449,00
cheltuieli de capital 257,00
66.08 ASISTENTA MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT 66.02   6.540,00
  cheltuieli de personal 6.460,00
bunuri și servicii 80,00
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.