Regia Pădurilor Kronstadt vrea să amenajeze un complex de creștere a vânatului

Regia Pădurilor Kronstadt vrea să amenajeze un complex de creștere a vânatului

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, pe care îl administrează, în vederea valorificării, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

Pe de o parte, Regia Kronstadt a dezvoltat un nou concept, acela de vânătoare de imagini, prin care dă posibilitatea tuturor pasionaților de natură și faună să „țintească”, prin obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes cinegetic. În acest scop, regia, are realizate un număr de trei observatoare din care pasionații pot viziona animalele sălbatice și pasările.

În vederea ajutorării speciilor de interes cinegetic, în timpul iernii, regia, a dezvoltat o rețea de puncte de hrănire complementară și monitorizare atât pentru urs și mistreț, cât și pentru cervide și căprior, amplasată în interiorul fondului cinegetic.

„O atenţie deosebită este acordată speciilor rare, pădurilor excluse de la tăieri comerciale şi celor gospodărite în scopul conservării biodiversităţii precum şi pădurilor cu valoare ridicată de conservare. În vederea asigurării unui management durabil al populațiilor de vânat si creșterea sustenabilității financiare a activităților specifice compartimentului de vânătoare, regia organizează și conduce activitatea de turism cinegetic, activitate desfășurată în scopul ocrotirii ecofondului și genofondului cinegetic. În acest sens, Complexul de creștere intensivă de Vânat Kronstadt are ca obiectiv creșterea în regim intensiv a speciilor de ungulate, respectiv, cerb carpatin, ca specie principală, respectiv, mistreț, cerb lopătar, căprior și muflon ca și specii secundare”, spune Dan Olteanu, directorul executiv al Regiei.

Tehnologia de creștere într-un sistem intensiv, în condiții de captivitate, într-o suprafață de 170,3 ha, se bazează pe o rețea de compartimente în care se are în vedere ca, prin poziționarea lor, să se asigure pe lângă adăpost și liniște și posibilitatea ca speciile să se poată hrăni în spațiul astfel creat.

Întreaga suprafață va fi împrejmuită corespunzător atât pentru menținerea animalelor în crescătorie, cât și pentru protecția lor împotriva bolilor. În interiorul compartimentelor cât și în zona unde animalele sunt crescute în semilibertate, sunt prevăzute puncte de hrănire, depozite pentru hrană și adăpători răspîndite cât mai uniform pentru deservirea optimă a efectivelor.

Pentru urmărirea speciilor ca dezvoltare și mod de viață sunt prevăzute observatoare distribuite în punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea vânatului se va executa o capcană, o centrală pentru mistreț, o capcană curte pentru cerb carpatin și trei capcane cu compartiment pentru cerb lopătar, muflon și căprior, iar la intrarea în crescătorie se vor înființa filtre de minim sanitar.

Creșterea în captivitate a vânatului s-a impus pe de-o parte din cauza scăderii efectivelor sau chiar dispariției unor specii, scăderii semnificative și constante a sporului natural, alterării și degradării habitatelor naturale ale speciilor, iar pe de altă parte, a cererii crescute pe piața internă sau externă a produselor de vânat.

Împrejmuirile exterioare vor urmări pe cât posibil limitele naturale, respectiv, văi, culmi, și vor fi mascate în apropierea porții de acces cu specii arbustive.

Principalele părți constructive ale crescătoriei sunt reprezentate de amenajări pentru întreținerea și observarea vânatului, puncte de hrănire, instalații de monitorizare a vânatului și dotări sociale, repectiv, cabană, ce are ca scop crearea unor condiții bune de lucru pentru persoanele responsabile de buna funcționare a crescătoriei.

În cadrul crescătoriei, elementele de bază ale investiției inițiale și cheltuielile anuale curente se vor recupera din comercializarea cărnii de vânat, comercializarea de vânat viu și turism cinegetic.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via