blog-logo

publicitate

Tăieri ilegale de pădure constatate pe raza Gărzii Forestiere Brașov: 13.166 mc

Tăieri ilegale de pădure constatate pe raza Gărzii Forestiere Brașov: 13.166 mc

Garda Forestieră Brașov exercită în domeniul silviculturii și în domeniul cinegetic, pe raza teritorială a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzătoare celor atribuite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în prezent Ministerul Apelor și Pădurilor, respectiv funcțiile de implementare, de avizare, de reprezentare, de monitorizare, inspecție și control.

Garda Forestieră Brașov are în competentă teritorială 1,062 milioane ha fond forestier, ceea ce reprezintă circa 16% din fondul forestier național.

Din anul 1990 până în prezent suprafața fondului forestier din cele 5 județe arondate a crescut de la 978,20 mii hectare la 1.062,32 ha ceea ce reprezintă o creștere medie de 8,50%.

Pentru fondul forestier din teritoriul de competență, administrarea/ serviciile silvice se asigură prin 84 de ocoale silvice, din care: 69 ocoale silvice cu sediul pe raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov. Sunt ocoale silvice cu sediul în afara razei de competență a Gărzii Forestiere Brașov, din care 40 ocoale silvice de stat și 44 ocoale silvice de regim.

Alte articole:   CNAIR: Traficul rutier va fi monitorizat până în luna noiembrie 2022 

Din punct de vedere al activității cinegetice, pe teritoriul de competență al Gărzii Forestiere Brașov sunt constituite 232 fonduri cinegetice, gestionate de 115 gestionari.

În cursul anului 2018 au fost identificate 19.775 ha pășuni împădurite, constituite în trupuri cu o consistență a vegetației forestiere mai mare de 0,4, care întrunesc condițiile de a fi considerate păduri.

Anul trecut s-au depus, însoțite de documentațiile aferente, 41 de solicitări pentru scoateri definitive, ocupări temporare, schimbarea categoriei de folosință și avizare a PUG și PUZ. În baza analizelor și verificărilor executate de reprezentații săi, Garda Forestieră Brașov a emis următoarele documente: 4 Decizii și Avize de scoatere definitivă din fondul forestier, 15 Decizii și Avize de ocupare temporară a fondului forestier si 22 Avize pentru PUG – uri și PUZ – uri.

Alte articole:   Încep reînscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2022 – 2023 

Pe raza Gărzii Forestiere Brașov, situația pădurilor incluse în catalogul național al Pădurilor Virgine și cvasivirgine din România este următoarea: 1812,31 ha păduri virgine și 1791,68 ha păduri cvasivirgine.

În cursul anului 2018, Garda Forestieră Brașov, împreună cu reprezentanții ocoalelor silvice, a identificat o suprafață de 12.308 ha fond forestier proprietate privată (proprietăți de maxim 30 ha), pentru care nu exista administrare sau pentru care nu erau asigurate serviciile silvice. Pe baza identificărilor, au fost transmise, de către Garda Forestieră Brașov, 119 notificări către ocoalele silvice, referitoare la un număr de 3.694 proprietăți cu o suprafață cumulată de 3.776 ha și s-au preluat în paza 1.806 ha.

În urma solicitărilor primăriilor, angajații Gărzii Forestiere Brașov au participat la 568 convocări ale Comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de vânat culturilor agricole și animalelor domestice. În urma verificării documentațiilor întocmite și depuse la Garda Forestieră Brașov s-au emis 1033 Decizii de aprobare a despăgubirilor pentru o valoare totală de 3.023.321 lei, din care aproximativ 92% sunt produse de URS.

Alte articole:   Ministerul Educației anunță evaluări standardizate pentru elevi. Școlile din județul Brașov incluse în programul pilot  

În anul 2018, personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic a desfășurat un număr de 1653 acțiuni au dus la aplicarea a 273 contravenții silvice, din care 40 au fost aplicate personalului silvic, la constatarea a 59 fapte cu caracter infracțional pentru care s-a propus înaintarea spre cercetare penală și la confiscarea unei cantități de 7256 mc de material lemnos (confiscări fizice și confiscări valorice), dar și confiscarea a 268 pomi Crăciun.

În anul 2018 s-au efectuat 220 controale de exploatare și s-au aplicat 99 sancțiuni contravenționale cu o valoare a amenzilor de 332.500 lei.

Totodată, s-a constatat tăierea fără drept de arbori cu un volum de 13.166 mc cauzându-se o pagubă de 6.907.881 lei.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.