blog-logo

Parteneriat între Primărie și Agenția Metropolitană pentru organizarea de evenimente în Piața Sfântul Ioan

Parteneriat între Primărie și Agenția Metropolitană pentru organizarea de evenimente în Piața Sfântul Ioan

Strategia de Dezvoltare Durabilă Brașov 2030 are un set de măsuri care să contribuie și să susțină în mod eficace dezvoltarea socio-economică a municipiului Brașov și, în același timp, să ofere locuitorilor municipiului și zonei metropolitane satisfacerea nevoilor și aspirațiilor lor culturale încurajând întărirea sentimentului de apartenență și de identitate și o creștere a participării acestora la o viață culturală care promovează diversitatea în context european.

Strategia pentru Cultură a Municipiului Brasov 2015 – 2030 a analizat, prin intermediul unui studiu de consum cultural, diferite aspecte relevante pentru viața culturală a Brașovului și brașovenilor. Astfel activitățile generale de petrecere a timpului liber sunt mult mai prezente în viața brașovenilor decât cele specifice consumului cultural conform tabelului de mai jos.

În acest sens, este mult mai probabil să întâlnim brașoveni care în timpul liber preferă să se plimbe prin parcuri și zone verzi (54,8% săptămânal), să viziteze centre comerciale pentru efectuarea cumpărăturilor (13,7% săptămânal) sau să facă sport de întreținere (13,4% săptămânal).

În ceea ce privește consumul public de bunuri culturale, cea mai apreciată este participarea la sărbători / evenimente locale (16,1% cel puțin o dată pe lună), urmată de vizionarea de filme în cinematografe (11,6% dintre respondenți mergând cel puțin o dată pe lună) și de participarea la festivaluri de diferite feluri (9,5% cel puțin o dată pe lună) sau spectacole de divertisment (7,5% cel puțin o dată pe lună) și vizitarea muzeelor (6,7% cel puțin o dată pe lună).

Alte articole:   Testare rapidă și recuperare medicală postCovid-19, la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Analiza practicilor de consum cultural în spațiul public evidențiază astfel preferințele brașovenilor pentru evenimentele desfășurate în aer liber, comparativ cu cele care au loc în instituții culturale (orientarea mai degrabă spre petrecerea timpului liber în parcuri, efectuarea de excursii în afara localității sau practicarea unui sport). Se poate observa în acest punct o asociere între comportamentul cultural și resursele locale reprezentate de așezarea geografică a municipiului. Acest element reprezintă un punct cheie în strategia de dezvoltare a unei vieți culturale consistente și sustenabile în Municipiul Brașov în sensul în care organizatorii de evenimente culturale se pot concentra pe o ofertă culturală de tip outdoor.

Amenajarea spațiului din Piața Sfântul Ioan a creat o serie de oportunități în ceea ce privește organizarea de evenimente socio-culturale. Astfel, spațiul este ușor accesibil atât prin utilizarea transportului public (terminalul Livada Poștei sa află la o distanta de 350 m), a transportului cu autoturismul personal (structuri publice de parcare sunt localizate la distanțe cuprinse între 150 și 850 de metri). De asemenea, spațiul este accesibil și de către locuitorii și turiștii care vizitează Centrul Istoric al Brașovului.

Alte articole:   Tot ce trebuie să știți despre folosirea tablourilor ca decorațiuni

Localizarea Pieței Sfântul Ioan este favorabilă organizării de evenimente întrucât dispune de o suprafață considerabilă, iar numărul persoanelor care au domiciliul în zonă este destul de mic.

În acest sens, consilierii locali vor discuta despre încheierea unui parteneriat cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă (AMDD) Brașov pentru organizarea sde evenimente socio-culurale în Piața Sfântul Ioan.

AMDD este asociația de dezvoltare intercomunitară constituită la nivelul teritoriului metropolitan format în jurul municipiului Brașov și acordă sprijin administrațiilor publice membre în vederea implementării politicilor locale de dezvoltare durabilă. Municipiul Brașov deține președinția Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.

În cadrul parteneriatului propus spre aprobare, părțile vor avea următoarele obligații:

Agenția Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă Brașov se obligă:

Alte articole:   13 aprilie: 151 de cazuri noi de COVID-19, la Brașov

a) să numească o persoană responsabilă cu implementarea prezentului acord de parteneriat;

b) să propună un calendar de evenimente social – culturale pentru locația Piața Sfântul Ioan din Municipiul Brașov pentru perioada de valabilitate a acordului de parteneriat;

c) să implice resursele umane și materiale de care dispune, direct sau prin parteneri / colaboratori, în vederea derulării în bune condiții a evenimentelor social-culturale planificate;

d) să informeze din timp Primăria Municipiului Brașov precum și alte instituții / organizații relevante cu privire la organizarea evenimentelor în Piața Sfântul Ioan din Municipiul Brașov ;

e) să colaboreze cu instituții publice și private în vederea planificării și organizării eficiente a evenimentelor social – culturale propuse cu respectarea cadrului legal ;

f) să elaboreze un raport de activitate care să includă detalierea activităților derulate în cadrul prezentului acord de parteneriat.

Municipiul Brașov se obligă:

a) să pună la dispoziția Agenției Metropolitane Brașov cu titlu gratuit Piața Sfântul Ioan din Municipiul Brașov în zilele în care urmează să fie organizate evenimente socio-culturale conform calendarului propus de Agenția Metropolitană Brașov în cadrul acordului de parteneriat

b) să sprijine organizarea evenimentelor social-culturale propuse în cadrul prezentului acord de parteneriat prin emiterea acordurilor / avizelor necesare, conform prevederilor în vigoare

c) să implice instituțiile / departamentele subordonate în asigurarea unui cadru instituțional și operațional funcțional pentru buna derulare a evenimentelor social-culturale planificate;

d) să permită accesul la rețeaua de alimentare cu energie electrică în vederea organizării evenimentelor social-culturale în Piața Sfântul Ioan;

e) să asigure serviciile de salubritate pe perioada derulării și la finalul evenimentelor social culturale propuse

f) să colaboreze cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă partenerul în implementarea eficientă a prezentului acord de parteneriat

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate