Primăria Braşov scoate la licitaţie publică păşunile publice

Primăria Braşov scoate la licitaţie publică păşunile publice

Primăria Braşov socate la licitaţie publică trupurile de păşune „Munţii Cailor”, „Capra Mică” şi „Ciucaş”, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Prin Hotărârea de Consiliu Local Braşov nr. 587 din 24.09.2010, Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. i-au fost date în administrare păşunile proprietate a Municipiului Braşov, situate pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Săcele, între acestea regăsindu-se şi trupurile de păşune Munţii Cailor, Capra Mică şi Ciucaş.

„La acest moment nu există amenajament pastoral întocmit pentru trupurile de păşune proprietate a Municipiului Braşov regăsite pe unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Săcele, neexistând nici studiul privind identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate pe pajişti, acestea conţinând date şi valori care sunt obligatoriu să fie luate în calcul la stabilirea preţului minim de pornire la licitaţie, prin prezentul proiect de hotărâre de consiliu local nu se poate stabili preţul de pornire la licitaţie, urmând ca regia, în calitate de administrator să fie împuternicită să stabilească preţul după luarea la cunoştinţă a documentaţiei care să îi permită stabilirea preţului de pornire”, se arată în raportul de specialitate al Primăriei Brașov, transmis consilerilor locali.

De asemenea, Consiliul Local va împuternici Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt să organizeze licitaţia publică cu strigare privind atribuirea trupurilor de păşune Munţii Cailor, Capra Mică şi Ciucaş urmând ca aceasta să încheie cu ofertanţi adjudecatari contracte de închiriere, pentru o perioadă de 7 ani.

Alte articole:   O mașină a luat foc pe DN1, la Perșani
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap