Războiul apei de ploaie. Compania Apa încasează bani grei pentru servicii neprestate

Războiul apei de ploaie. Compania Apa încasează bani grei pentru servicii neprestate

Comat SA se judecă cu Compania Apa Brașov pentru că aceasta din urmă solicită plata unor servicii pe care nu le-a prestat, dar pentru care vrea să încaseze mii de euro lunar!

Contractul dintre Compania Apa Brasov S.A. și Comat S.A datează din mai 2005, pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare. Asfel, furnizorul de servicii de apă-canal urma sa furnizeze apa potabila si sa preia apele uzate menajere si pluviale de pe platfoma industriala apartinand Comat S.A., aceasta din urma avand obligatia de a plati contravaloarea serviciilor prestate.

În 2006, Comat nu a mai beneficiat de serviciile de alimentare cu apa potabila, acest serviciu fiind asigurat din puțul forat pe platformă. La data de 12.11.2009, Comat SA a emis un acord de preluare și a stabilit faptul ca suprafata totala pentru care se impune a se calcula contravaloarea serviciilor de preluare a apelor pluviale este de 80.002,50 mp.

La data de 12.11.2011, reclamanta a emis un nou acord de preluare nr. 679 prin care a retinut aceeasi suprafata de 80.002,50 mp pentru care a calculat cantitatea de apa pluviala preluata in sistemul public de canalizare. În același an, cu două luni înainte, firma privată a precizat într-un memoriu ca formula de calcul a cantitatii de ape pluviale preluate in sistemul public de canalizare nu trebuie raportata la intreaga suprafata de 80.002,50 mp, intrucat o buna parte din suprafetele de teren aflate in proprietate nu sunt racordate la reteaua de canalizare a orasului, o parte insemnata de terenuri sunt dotate cu rigole de colectare a apelor meteorice si deversate in raul Timisul Sec, iar cele care nu au rigole din natura sau constructie, au pante de scurgere tot spre raul Timisul Sec, astfel incat cantitatea de apa pluviala preluata in sistemul public de canalizare nu corespunde intregii suprafete detinute in proprietate.

Compania Apa știe un singur lucru: să factureze

Cu toate acestea, Compania Apa a facturat in mod abuziv contravaloarea serviciilor de preluare a apelor pluviale pentru intreaga suprafata de teren. In ceea ce priveste serviciul de preluare a apelor uzate din surse proprii, Compania a facturat aceste cantitati raportandu-se la valoarea contorului pasant care reflecta cantitatea de apa potabila furnizata de catre Oligopol S.A. In prezent, Compania Apa Brasov S.A. nu mai factureaza contravaloarea preluarii apelor uzate menjere intrucat s-a clarificat faptul ca acest serviciu era facturat atat la subscrisa societate, cat si la societatea care furnizeaza apa potabila din sursa proprie. In perioada de referinta aprilie 2015 – octombrie 2015, apa potabila era furnizata de societatea Oligopol S.A. Tinand cont ca valabilitatea acordului de preluare nr. 679/12.11.2011 este de 2 ani, prin cererea nr. B12227/17.09.2013 subscrisa am solicitat emiterea unui nou acord de preluare pentru suprafata reala detinuta si deservita de gurile de canalizare pentru prealuarea apelor pluviale. Cu toate acestea, Compania Apa Brasov S.A. a refuzat emiterea unui nou acord de preluare ori actualizarea datelor tehnice necesare pentru calcularea cantitatii de ape pluviale preluate invocand existenta debitelor restante”, a declarat pentru newsbv.ro avocata societății Comat SA, Alexandra Vasile.

Este demn de mentionat si faptul ca firma privată a solicitat in nenumarate randuri montarea unui debitmetru care sa contorizeze cantintatea de apa pluviala si de apa menajera preluate in sistemul public de canalizare, avand in vedere tocmai neclaritatile privind modalitatea de calcul a sumelor datorate.

Evident, Compania Apa Brașov a refuzat sa dea curs solicitarilor, pretinzand plata unor sume facturate abuziv, mai spune apărătorul Comat SA.

Întrucat nu am fost de acord cu modalitatea de calcul si cu sumele facturate de catre reclamanta pentru pretinsele servicii prestate, subscrisa am contestat facturile emise de reclamanta in conformitate cu dispozitiile art. 8 pct. 2 din Contract, aducand la cunostinta reclamantei faptul ca nu intelegem sa achitam contravaloarea serviciilor de preluare a apelor pluviale intrucat calculul realizat de Compania Apa Brasov S.A. este eronat, raportandu-se la o suprafata cu mult mai mare decat cea efectiv deservita de gurile de canalizare pentru prealuarea apelor pluviale, astfel incat facturile nu reflecta contravaloarea unor servicii efectiv prestate”, a precizat Alexandra Vasile.

Prețul la apa de ploaie a „explodat”

Subliniem faptul ca pretul pe metru cub pentru prestarea serviciului de preluare a apelor pluviale practicat de Compania Apa Brasov S.A. a inregistrat o crestere spectaculoasa. Astfel, in anul 2006 reclamanta percepea 0,47 lei/mc pentru preluarea apelor pluviale, iar in anul 2007 percepea 2,57 lei/mc.

In aceeasi maniera a crescut si pretul pentru prestarea serviciului de prealuare a apelor menajere din surse proprii. Astfel, in anul 2006 pretul pentru serviciul de preluare a apelor menajere era de 0,69 lei/mc, iar in anul 2007 a ajuns la valoarea de 3,42 lei/mc.

Asadar, in anul 2006, aceleasi servicii prestate de Compania Apa Brasov S.A. către Comat nu depaseau 2.500 lei/luna, in timp ce in urmatorul an aceleasi servicii depaseau 10.000 lei/luna.

Aceasta crestere spectaculoasa a preturilor serviciilor prestate de Compania Apa Brasov S.A le-a atras atentia celor de la Comat ca modalitatea de calcul folosita de reclamanta este eronata, întrucat pe de-o parte serviciile nu sunt efectiv prestate, iar pe de alta parte se raporteaza la o suprafata incorecta de teren.

În acest context, Compania Apa a dat în judecată Comat SA și a solicitat instantei de judecata pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 59.428,05 lei cu titlu de pret pentru serviciile prestate si facturate, a sumei de 1.377,82 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 30.09.2015 pentu neachitarea facurilor, precum si la plata in continuare a penalitatilor de intarziere calculate prin aplicarea procentului de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data de 01.10.2015 si pana la data de 31.12.2015, iar incepand cu data de 01.01.2016 si pana la concurenta sumei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, prin aplicarea procentului de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

Reprezentanții societății de apă-canal au emis mai multe facturi pentru perioada 16.04.2015-14.10.2015, sustinand ca firma din Brașov ar fi beneficiat de serviciile oferite de Compania Apa Brasov S.A. fara a achita contravaloarea acestora.

În ciuda repetatelor solicitari venite din partea Comat SA de a efectua modificarile necesare prin emiterea unui nou acord de preluare care sa reflecte situatia reala si de a monta un debitmetru care sa contorizeze cantitatea de apa preluata efectiv in sistemul public de canalizare, reclamanta a refuzat sa dea curs solicitarilor noastre, pretinzand plata unor sume aberante, facturate in mod abuziv si cu incalcarea principiului rentabilitatii serviciului prestat si a echitabilitatii tarifare.

Care sunt prevederile legale?

Ddispozitiile art. 7 din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, statueaza la alin. (1) faptul ca serviciul de alimentare cu apa si de canalizare se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

  • Securitatea serviciului
  • Tarifarea echitabila
  • Rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului
  • Solidaritatea utilizatorilor reflectata in strategia tarifara
  • Transparenta si responsabilitatea publica, incluzand consultarea cu patronatele, sinducatele, utilizatorii si asociatiile reprezentative ale acestora
  • Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ
  • Adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor.

Mai mult, in conditiile in care in art. 6.3 din Contractul nr. 321/13.05.2005 prevede dreptul furnizorului de a intrerupe prestarea serviciului de preluare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare in conditiile in care utilizatorul nu achita factura in termen de 60 de zile calendaristice de la emitere, iar subscrisa i-am adus la cunostinta de nenumarate ori reclamantei faptul ca serviciile nu sunt efectiv prestate, intrucat caminul de racord prin care ar trebui sa treaca apele uzate si pluviale este uscat, modalitatea in care procedeaza reclamanta la facturarea lunara a unor servici neprestate apare ca abuziva.Reclamanta abuzeaza de pozitia de monopol pe care i-o confora calitatea de furnizor de servicii de alimentare cu apa si de canalizare, impunandu-ne plata unor servicii neprestate. In mod abuziv, reclamanta refuza sa-si indepineasca obligatiile impuse de Legea nr. 241/2006, insa impune subscrisei respectarea obligatiei de a plati contravaloarea unor servicii de canalizare care nu sunt in fapt prestate”, a mai meționat avocata Alexandra Vasile.

Serviciile facturate nu au fost efectiv prestate

Inca din anul 2006, de cand se alimenta cu apa potabila din surse proprii, Comat a facut demersuri pentru a reduce costurile generate de serviciile prestate de Compania Apa Brasov pentru preluarea in sistemul public de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.

După cum am scris mai sus, pretul practicat de Compania Apa Brasov pentru aceste servicii a crescut exponential in cursul la finalul anului 2006 – inceput de an 2007, fapt ce a generat cheltuieli imprevizibile pentru clineți. Din aceste motive, firma privată a instalat pe platforma industriala Comat doua colectoare pentru apele meteorice si a demarat procedurile pentru deversarea apelor uzate menajere in paraul Timisul Sec.

O buna parte din suprafetele de teren aflate in proprietatea subscrisei nu sunt racordate la reteaua de canalizare a orasului, drept pentru care a realizat pe o parte din terenuri rigole de colectare a apelor meteorice care se deverseaza in raul Timisul sec. Terenurile care nu au rigole din natura sau constructie au pante de scurgere tot spre raul Timisul sec.

De ce refuză oare Compania Apa montarea de contoare?

Caminul de racord unde se face delimitarea sistemului public de canalizare de sistemul interior de canalizare este uscat, fapt ce confirma afirmatiile noastre conform carora apele uzate menajere si apele pluviale nu sunt preluate de sistemul public de canalizare. Desi am solicitat reclamantei sa monteze un debitmetru pentru contorizarea cantitatii de ape efectiv preluate in sistemul public de canalizare, Compania Apa Brasov a refuzat sa isi indeplineasca obligatia trasata prin art. 33 lit. g din Legea nr. 241/2006 de a monta contoare tuturor utilizatorilor in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a legii, cu atat mai mult cu cat subscrisa am contestat frecvent modalitatea de facturare, spune avocata Comat SA, care concluizonează că este evident faptul că cei de la Compania Apa urmăresc perceperea unor tarife pentru servicii care nu sunt in fapt prestate, având în vedere pozitia dominanta pe care aceasta societate o are in raport cu clienții.

Aceasta atitudine, spun cei de la Comat, arată reaua-credinta Companiei Apa, concretizata in facturarea și, implicit, pretinderea unor sume de bani pentru care nu exista o contraprestatie reala.

Atitudinea Companiei Apa Brasov este generata de monopolul pe care aceasta societate il detine in domeniul serviciului public de canalizare, postura din care, aparent, poate impune o modalitate de calcul pentru serviciile oferite care nu respecta prevederile legale aplicabile, avand astfel posibilitatea de a pretinde achitarea unor servicii care in fapt nu sunt prestate.

Afacere de afacere: Prestezi servicii o dată și facturezi de două ori

În perioada aprilie 2015 – octombrie 2015, societatea Comat SA se alimenta cu apa din alte surse decat Compania Apa Brasov S.A., respectiv de la societatea Oligopol SA, care asigura alimentarea cu apa potabila toate societatile existente pe platforma industriala Comat.

Apa furnizata de societatea Oligopol S.A. era contorizata cu ajutorul unui contor pasant montat la punctul de delimitare dintre instalatia de apa a societatii Oligopol S.A si cea a societatii Comat S.A.

Reclamanta Compania Apa Brasov S.A. in mod abuziv a considerat ca se impune facturarea serviciliul de preluare a apelor uzate menajere raportat la cantitatea de apa contorizata de contorul pasant si provenita din surse proprii, in conditiile in care Compania Apa Brasov S.A. factura si catre Oligopol S.A. serviciul de preluare a apelor menajere uzate pentru cantitatea de apa provenita din surse proprii (forare). Astfel, reclamanta Compania Apa Brasov S.A. pretindea plata aceluiasi serviciu de colectare a apelor uzate menajere provenite din surse proprii atat de la Oligopol S.A. (furnizorul de apa potabila), cat si de la Comat S.A. Or, procedand in aceasta maniera, Compania Apa Brasov S.A. a perceput de la doua societati diferite contravaloarea aceluiasi serviciu, arată avocatul Comat SA.

Practic, cantitatea de apa uzata menajera avuta in vedere pentru calcularea valorii serviciului de canalizare catre Comat SA era cuprinsa in cantitatea de apa menajera facturata catre Oligopol SA…

Ajunge toată apa de ploaie facturată în canalizarea deservită de Compania Apa?

Comat SA a indicat la momentul incheierii contractului în 2005 suprafata totala si componentele acesteia, conform cerintelor exprimate de Compania Apa Brasov. Insa, Compania Apa Brasov, care detine evidenta instalatiilor aferente preluarii cantitatii apei pluviale, trebuia sa faca verificari cu privire la situatia reala in teren si sa determine suprafata reala la care ar fi trebuit sa se raporteze calculul apelor meteorice preluate. De altfel, Compania Apa Brasov era in deplina cunostinta de cauza ca nu se deserveste intreaga suprafata declarata, dar a fost mai simplu și mai profitabil să calculeze tariful prin raportare la aceasta.

Acest aspect rezulta si din cuprinsul memoriului tehnic nr. 883/22.05.2007 intomcit de Comat S.A. in vederea obtinerii Autorizatiei de functiare a instalatiilor de canalizare proprii si evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare publica pentru incinta Comat S.A.

In acest memoriu se face individualizarea naturii suprafetelor de teren detinute de subscrisa societate, raportat la modalitatea in care se face preluarea apelor pluviale in sistemul public de canalizare. Astfel, Compania Apa știa încă din 2007 serviciile de preluare a apelor pluviale nu sunt prestate pentru intreaga suprafata de teren detinuta de Comat S.A. De altfel, este absurda pretentia Companiei Apa de a factura contravaloarea serviciului de preluare a apelor meteorice pentru 12 km de cale ferata ori pentru terenurile care au inclinatie naturala catre un parau.

Conform art. 5 din Legea nr. 241/2006, „sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata COLECTATE de pe teritoriul localitatilor.”

Asadar, reclamanta poate factura doar contravaloarea cantitatii de ape pluviale COLECTATE de la utilizatori, fiind indubitabil necesara desfasurarea unei activitati, respectiv prealuarea/colectarea apelor meteorice. Or, Compania Apa Brasov S.A. pretinde plata contravalorii apelor meteorice cazute pe suprafata terenurilor detinute de Comat S.A. fara ca aceastea sa fie COLECTATE in sistemul de canalizare public. Din economia Legii nr. 241/2006 si a Regulamentului cadru din 2007 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare rezulta cu puterea evidentei ca operatorii/furnizorii de servicii de alimentare cu apa si de canalizare pot percepe tarife doar pentru serviciile efectiv prestate in favoarea utilizatorilor”, mai spune avocata Alexandra Vasile.

Art. 215 din Regulamentul cadru din 2007 stauteaza ca „Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica, comunicata de ANM pentru luna anterioara emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-1:2006.”

Aceasta prevedere trebuie coroborata cu dispozitiile art. 226 lit. m din Regulamentul- cadru in care se prevede obligatia operatorului de a factura serviciile de canalizare prestate la valorile masurate prin intermediul contoarelor…

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Poliţiştii dirijează traficul pe DN1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate