Stație evaporimetrică experimentală în Poiana Junilor

Stație evaporimetrică experimentală în Poiana Junilor

Consiliul Local Brașov a decis darea în administrare catre Administratia Nationala Apele Romane – Institutul National de Hidrologie si Gospodarire (INHGA) a Apelor a terenului aferent obiectivului de investitie Cabana Pastorala – Statie Evaporimetrica Experimentală din Poiana Junilor (Poiana Mică).

Este vorba despre o suprafață de teren de 500 mp, precum si de activul si pasivul pentru Cabana Pastorală din lemn și terenul aferent acesteia.

INHGA are în vedere refacerea cladirii astfel incat sa poata fi asigurate conditiile de lucru optime pentru angajati, un laborator pentru experimente in domeniul hidrometeorologiei precum si depozitarea si pastrarea aparaturii si a instrumentelor de lucru conform STAS-urilor agreate la nivel international.

Totodata, prin Memoriul justificativ inregistrat la Primăria Brașov, INHGA precizeaza ca la nivel international aparatura evaporimetrica este in plina dezvoltare si se doreste ca pe acest teren sa se infiinteze un poligon experimental pentru etalonarea si calibrarea aparaturii evaporimetrice utilizata in intreaga retea de statii evaporimetrice din Romania.

Alte articole:   SR Brașov, înfrângere pe propriul teren (VIDEO)

Care este rolul stațiilor evaporimetrice?

Procesul evaporaţiei are o largă răspândire în natură, cantităţile de vapori de apă se ridică de pe suprafaţa apei şi a solului cu sau fără vegetaţie, sau de pe suprafaţa plantelor. La nivelul României problematica măsurătorii evaporaţiei s-a pus încă din anul 1951, când s-a început organizarea unei reţele de staţii evaporimetrice având la bază studiile şi cercetările internaţionale.

Primele staţii evaporimetrice au fost instalate pe lacuri, datorită impactului pe care evaporaţia o exercită asupra analizelor de bilanţ hidric, precum şi asupra exploatării raţionale a acumulărilor de apă în agricultură şi piscicultură. Din anul 1957 s-a început extinderea reţelei şi la nivelul solului prin măsuratori în bazine evaporimetrice de diferite dimensiuni, dar şi la nivelul lizimetrelor.

Alte articole:   Prima dimineață din această toamnă cu temperaturi negative

În prezent, în România îşi desfăşoară activitatea un număr de 53 staţii evaporimetrice,  dintre care 40 sunt staţii evaporimetrice amplsate pe sol şi 13 sunt plute evaporimetrice amplsate pe lacuri. Toate acestea au o distribuţie uniformă pe suprfaţa ţării şi sunt gestionate de administraţiile bazinale de apă.

În gestiunea INHGA intră 3 staţii evaporimetrice experimentale, respectiv Poiana Braşov, Voineşti, Căldăruşani, scopul principal al acestora fiind cercetarea proceselor de evaporaţie de la suprafaţa apei, a solului şi a zăpezii, precum şi a evapotranspiraţiei la nivelul solului liber şi experimental pentru diferite tipuri de culturi agricole specifice arelului în care este localizată staţia.

În ultimii ani la nivelul staţiilor experimentale au fost testate, utilizate o serie de aparaturi automate (statie automată cu senzori de temperatură, umezeală, evaporaţie, radiaţii) în vederea obţinerii de date cat mai precise şi la interval de timp cât mai mic.

Alte articole:   19.09.2020 - 1.333 de cazuri noi din 23.030 teste. 51 la Brașov

Colectivul Secţiei Hidrologie Experimentală desfăşoară lunar activităţi de obţinere şi prelucrare a datelor hidrometeorologice de la cele trei staţii exeprimental, şi anual se ocupă cu validarea datelor hidrometeorlogice obţinute la staţiile evaporimetrice din toată ţara. Activitatea Seţiei Hidrologie Experimentală cuprinde şi propunerea şi elaborarea unor teme de cercetare ce vizează impactul schimbărilor climatice asupra rezervei de apă, reducerea pierderilor de apă generate de evaporaţie s.a.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate