Care sunt gratuitățile la transportul în comun din Brașov și cine beneficiază de acestea din 2019

Care sunt gratuitățile la transportul în comun din Brașov și cine beneficiază de acestea din 2019

Consiliul Local Brașov, întrunit în ședință deîndată, a aprobat gratutățile pentru anul 2019, preucm și categoriile de persoane care vor beneficia de acestea.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2019 preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani din învăţământul preşcolar şi elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de „Abonamente lunare toate liniile cu 50% reducere pentru elevi”, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres – Poiana Braşov.

Tot de la 1 ianuarie 2019, elevii din învăţământul de stat, curs de zi nivelul primar şi secundar şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Braşov, care întrebuinţează pentru deplasarea la şcoală mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov, beneficiază, condiţionat de prezenţa la cursuri, în perioada 1 octombrie – 30 iunie a fiecărui an şcolar, de „abonamente lunare toate liniile” gratuite, cu excepţia Liniei 20 Expres – Poiana Braşov.

De asemenea, și studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru studenţi”cu excepţia Liniei 20 Expres – Poiana Braşov.

Beneficiază de călătorii reduse cu 50% faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de călătorii încărcate pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV SA, pe toate liniile de transport de pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:

  • a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;
  • b) pensionarii, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei.

Începând cu data de 01.01.2019 beneficiază lunar de 15 titluri de călătorie gratuite, încărcate pe un card de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., valabil pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres – Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:

  • a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1200 lei/lună;
  • b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.200 de lei/lună.

S-a acordat dreptul la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare:

  • a) luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
  • b) urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);
  • c) persoane care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
  • d) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
  • e) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat).

Se aprobă începând cu data de 01.01.2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, pentru veteranii de război şi văduvele de război, cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veretan de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 01 ianuarie 2019 persoanele care donează sânge la instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional cu sediul în Municipiul Braşov, beneficiază pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov de „Abonament lunar toate liniile cu 50% reducere pentru donatori de sânge”, încărcat pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., conform Anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   EXCLUSIV Interlopii din Brașov nu furau bani din bancomate în SUA, mergeau „la pește”!
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.