4.171 de semnături anulate pentru iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”

4.171 de semnături anulate pentru iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”

Urmare depunerii, în trei etape, a dosarelor cu listele de susținători ai campaniei „Fără penali în funcţii publice”, în perioada 30.07.2018 – 20.08.2018, un grup de lucru constituit dintre funcționarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, sub coordonarea lui George Roșca, director executiv verificat și confruntat  datelor înscrise în liste, în vederea atestării calităţii de cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor.

Astfel, au fost depuse și înregistrate 59 de dosare cu listele de susținători, reprezentând 3.765 de file, având un număr de 28.755 semnături. Din totalul de semnături cuprinse în listele de susținători au fost validate un număr de 24.584 de cetățeni. Lista de susţinători întocmită, precum şi semnătura dată, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la numele, prenumele şi domiciliul susţinătorilor, menţionarea actului de identitate, şi a codului numeric personal, semnăturile susţinătorilor nu au fost luate în considerare.

Semnătura de atestare s-a aplicat pe ultima copertă a dosarelor cuprinzând listele verificate, aflate la comitetul de iniţiativă, după ce au fost confruntate cu cele depuse la Primărie. Aspectele neatestate au fost eliminate din listă.
Menționăm că la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov a fost depus la panoul de informații publice anunțul potrivit căruia orice persoană interesată poate consulta dosarul şi poate contesta realitatea semnăturii sau o altă prevedere cuprinsă în liste, eventualele contestații putând fiind depuse în
scris, cu precizarea că după atestare lista de susținători nu mai poate fi contestată.

Alte articole:   Veste bună pentru proprietarii locuințelor și imobilelor cumpărate în baza Legii 112.

„Până la atestarea listelor de susținători nu s-a depus nicio contestație, doar s-au înregistrat cinci solicitări transmise prin e-mail privind confirmarea validării semnăturii, însă aceste cereri au fost formulate după finalizarea lucrărilor de atestare, respectiv petenții nu au respectat procedura de consultare a dosarului și, după caz, de contestare a realității semnăturii. Petiționarilor li s-a comunicat în scris, în acest sens, modul de soluționare”, se arată într-un comunicat de presă semnat de George Roșca.

Având în vedere volumul mare de lucru, respectiv verificarea a 59 de dosare, cuprinzând un număr de 28.755 de semnături trecute în cele 3.765 de file și pentru a nu afecta desfășurarea activității potrivit atribuțiilor principale conferite prin acte normative și, totodată, luând în considerare că termenul legal de soluționare stabilit prin lege este de de cel mult 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la Primărie, verificarea dosarelor și atestarea cetățenilor cu drept de vot și a domiciliilor acestora s-au efectuat după programul normal de lucru, mai precizează reprezentantul Primăriei.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.