blog-logo

Consiliul Local Brașov va aproba lista partizilor ce vor fi exploatate

Consiliul Local Brașov va aproba lista partizilor ce vor fi exploatate

Conform amenajamentelor silvice elaborate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov şi aprobate prin Ordin de Ministru, administrat de R.P.L.P. Kronstadt R.A., posibilitatea anuală de exploatare pentru anul 2018, ce urmează a fi valorificată este de 58.177 m.c.

Astfel, urmare a aprobării destinaţiei masei lemnoase de exploatat în anul 2018, precum şi în vederea asigurării premiselor unei valorificări eficiente a masei lemnoase şi pregătirea în timp util a procedurilor de licitaţii, conform prevederilor legale, Consiliul Local Brașov trebuie să aprobe lista partizilor care urmează a fi exploatate în anul 2018, al căror volum însumează 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale.

Alte articole:   Maraton de vaccinare la Spitalul Militar „Regina Maria” Brașov, de Ziua Armatei Române

Volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea (actiunea de inlocuire a volumului de lemn prevazut a fi recoltat din arboretele incluse in planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu varsta peste 60 de ani) produselor accidentale în scopul încadrării în volumul ce se recoltează anual.

În urma acţiunilor de punere în valoare a produselor accidentale apărute în cursul anului 2018, a fost inventariat un volum de 3.020 m.c. produse accidentale şi un volum de 1.788 m.c. produse de igienă (produse accidentale neprecomptabile). În conformitate cu prevederile legale, volumul de 3.020 m.c. produse accidentale trebuie precomptat din partizile de produse principale care din care s-a constituit rezerva de 20%.

Alte articole:   Vreme caldă la sfârșitul toamnei. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Partizile ce urmează a fi exploatate însumează următoarele cantități: principale – 26.815 mc, conservare – 9.082 mc, accidentale – 3.020 mc și igienă – 2.217 mc, în total 41.134 mc.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.