Apel de selecţie a proiectelor

Apel de selecţie a proiectelor

Data limită de depunere a proiectelor 20 Iunie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura A4/P2 DI2A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

 Fondurile disponibile pentru Măsura A4/P2 DI2A – ,,Sprijin pentru ferme mici și medii” sunt de 220.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între si 4000 și 7.999 SO și de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

 Măsura A4/P2 DI2A se adresează următoarelor categorii de beneficiari:

  • Fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă cu dimensiunea economică cuprinsă între 000 și 50.000 SO cu expecția persoanelor fizice neautorizate

 Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 4.000 si 7.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 8.000 si 50.000 SO.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A4/P2 DI2A din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –  disponibil  la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura A4/P2 DI2A.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile  pentru  dezvoltare  rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.