blog-logo

Anunț începere proiect “Creşterea competitivităţii microîntreprinderii ELSE STUDIO SRL prin dezvoltarea activității de arhitectură“

Proiectul  “Creşterea competitivităţii microîntreprinderii ELSE STUDIO SRL prin dezvoltarea activității de arhitectură“,  cod MySMIS 112542, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC ELSE STUDIO SRL și are o valoare totală de 847.740,57 lei, din care 568.709,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.02.2017 – 28.02.2019. Obiectivul proiectului este creşterea creșterea competitivității microintreprinderii în vederea diversificării activității și dezvoltării activității curente, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, crearea de locuri de muncă și adaptarea la cerințele economiei de piață dinamice.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Campionatul Național al ciobăneștilor românești, la Bran

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate