Cu cât se majorează taxele şi impozitele locale în 2019 în municipiul Braşov?

Cu cât se majorează taxele şi impozitele locale în 2019 în municipiul Braşov?

Iată ce se prevede în proiectul de hotărâre de Consiliu Local, referitor la cuantumul taxelor şi impozitelor locale pe 2019.

Art.2 (1) Se stabilește o cotă adițională de 35% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Se stabilește o cotă adițională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(3) Se stabilește o cotă adițională de 0,5%  respectiv o majorare de 38,462% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(4) Se stabilește o cotă adițională de 2,5%  respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință , pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(5)  Se stabilește o cotă adițională de 20% pentru taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate prevăzută de art. 478 alin. 2 lit. a și b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(6) Criteriile în funcție de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) și (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Brașov.

Art.3 (1) Se aprobă majorarea cu 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

(2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Art.4 (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Art. 5 (1) Contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brașov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu și alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munți și prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

  • – pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.
  • – pentru servicii de transport pe cablu 0.80% din veniturile încasate.

(2) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea și utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă declarația de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6   (1) Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice 0,08% – 0,2% 0,1%
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         – lei/m² –
 

 

 

Tipul clădirii

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  

1.013,40

 

608,04

 

1.013,40

 

608,04

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

304,02

 

202,68

 

304,02

 

202,68

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  

202,68

 

177,35

 

202,68

 

177,35

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

126,68

 

76,01

 

126,68

 

76,01

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Art. 458 alin. (1)

Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice

 

0,2% – 1,3%

 

0,20%

Art. 460 alin. (1)

Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice

0,08% – 0,2% 0,20%
Art. 460 alin. (2)

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

0,2% – 1,3% 1,30%
Art. 460 alin. (8)  

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nereevaluate  în ultimii 3 ani

5% 5%
Art. 462 alin. (2) BONIFICAȚIE 0% – 10% 5%

  Notă:  

  • Se stabilește o cotă adițională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform art. 2 alin. 2 din hotărâre;
  • Se stabilește o cotă adițională de 0,5%  respectiv o majorare de 38,462% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  conform art. 2 alin. 3 din hotărâre;
  • Se stabilește o cotă adițională de 2,5% respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință , pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform art. 2 alin. 4 din hotărâre.
 

CAPITOLUL  III  –  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      -lei/ha
Zona în cadrul localității NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
I II III IV V I II III IV V
A 8392,97 – 20.983,46 6970,16 -17424,39 6122,96 -15308,42 5.306,16 -13.265,40 720,52 -1.811,95 576,62 -1.441,05 10.372,14
B 6970,16 -17424,39 5268,66 -13172,17 4.271,48 -10.679,20 3.605,67 -9.013,17 576,62 -1.441,05 432,72 -1.082,31 7.808,24
C 5268,66 -13172,17 3605,67 -9.013,17 2.703,75-6.759,37 1.712,64 -4.282,62 432,72 -1.082,31 287,80 –

719,51

5.244,34
D 3.605,67 -9013,17 1712,64 -4282,62 1.428,89-3.573,24 997,18 -2.471,68 281,72 –

705,32

143,90 –

360,77

2.447,36
    Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      -lei/ha
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Nr.

crt.

                                             .                  Zona
 

 

Categoria
de  folosință A B C D A B C D
1 Teren arabil 28,37 21,28 19,25 15,02 28,37 21,28 19,25 15,02
2 Pășune 21,28 19,25 15,02 13,17 21,28 19,25 15,02 13,17
3 Fâneață 21,28 19,25 15,02 13,17 21,28 19,25 15,02 13,17
4 Vie 46,61 35 28,37 19,25 46,61 35,46 28,37 19,25
5 Livadă 53,71 46,61 35,46 28,37 53,71 46,61 35,46 28,37
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 28,37 21,28 19,25 15,02 28,37 21,28 19,25 15,02
7 Teren cu ape 15,20 13,17 8 15,02 13,07 8,10
8 Drumuri și căi ferate
9 Neproductiv

 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     – lei/ha –
 

Categoria de folosință

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

1 Teren cu construcții 22,29 – 31,41 31,41
2 Teren arabil 42,56 – 50,67 50,67
3 Pășune 20,26 – 28,37 28,37
4 Fâneață 20,26 – 28,37 28,37
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48,64 – 55,74 55,74
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0,00
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48,64 – 56,75 56,75
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0,00
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8,10 -16,21 16,21
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0,00
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1,01 -6,08 6,08
7.1 Teren cu amenajări piscicole 26,34 – 34,45 34,45
9 Drumuri și căi ferate
10 Teren neproductiv
Art. 467 alin. (2) BONIFICAȚIE COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
0%- 10% 5%

 

CAPITOLUL IV  –  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)      
Nr.

crt.

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8,10 8,10
2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9,12 9,12
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 18,24 18,24
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 72,96 72,96
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 145,92 145,92
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 293,88 293,88
7 Autobuze, autocare, microbuze 24,32 24,32
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30,40 30,40
9 Tractoare înmatriculate 18,24 18,24
II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

1. Vehicule cu capacitate cilindrică – lei/200 cm3 -* – lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2,02-4,05 4,05
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4,05 -6,08 6,08
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50,67-152,01 lei/an 152,01 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta
Art. 470 alin.(3 ) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
MIJLOACE DE TRANSPORT HIBRIDE 50%-100% Reducere 95%
Art. 470 alin. (5)      
 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 143,90 143,90
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 143,90 400,29 143,90 400,29
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400,29 562,43 400,29 562,43
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562,43 1.273,84 562,43 1.273,84
5 Masa de cel puțin 18 tone 562,43 1.273,84 562,43 1.273,84
II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 143,9 251,32 143,9 251,32
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251,32 515,82 251,32 515,82
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 515,82 669,85 515,82 669,85
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 669,85 1032,65 669,85 1032,65
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1032,65 1604,21 1032,65 1604,21
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1032,65 1604,21 1032,65 1604,21
7 Masa de cel puțin 26 tone 1032,65 1604,21 1032,65 1604,21
III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 669,85 679,97 669,85 679,97
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679,97 1060,01 679,97 1060,01
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060,01 1683,25 1060,01 1683,25
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683,25 2497,01 1683,25 2497,01
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683,25 2497,01 1683,25 2497,01
6 Masa de cel puțin 32 tone 1683,25 2497,01 1683,25 2497,01
 

 

 

Art. 470 alin. (6)      

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate
I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 64,85 64,85
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64,85 148,96 64,85 148,96
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 148,96 348,60 148,96 348,60
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 348,60 450,96 348,60 450,96
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 450,96 813,76 450,96 813,76
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 813,76 1426,86 813,76 1426,86
9 Masa de cel puțin 28 tone 813,76 1426,86 813,76 1426,86
II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 139,84 325,30 139,84 325,30
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325,30 535,07 325,30 535,07
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535,07 785,38 535,07 785,38
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785,38 948,54 785,38 948,54
 

5

 

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

948,54 1557,59 948,54 1557,59
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1557,59 2161,58 1557,59 2161,58
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2161,58 3282,40 2161,58 3282,40
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2161,58 3282,40 2161,58 3282,40
9 Masa de cel puțin 38 tone 2161,58 3282,40 2161,58 3282,40
III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1720,75 2394,66 1720,75 2394,66
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2394,66 3254,02 2394,66 3254,02
3 Masa de cel puțin 40 tone 2394,66 3254,02 2394,66 3254,02
iV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520,10 2110,91 1520,10 2110,91
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2110,91 2919,60 2110,91 2919,60
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2919,60 4319,11 2919,60 4319,11
4 Masa de cel puțin 44 tone 2919,60 4319,11 2919,60 4319,11
V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864,43 1045,82 864,43 1045,82
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1045,82 1562,66 1045,82 1562,66
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1562,66 2486,88 1562,66 2486,88
 

4

 

Masa de cel puțin 44 tone

1562,66 2486,88 1562,66 2486,88

 

Art. 470  alin. (7)  Remorci, semiremorci sau rulote
 

Masa totală maximă autorizată

 

 

NIVELURILE  STABILITE

PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Impozit – lei – Impozit – lei –
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9,12 9,12
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34,45 34,45
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 52,69 52,69
d. Peste 5 tone 64,85 64,85
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21,28 21,28
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56,75 56,75
3. Bărci cu motor 212,81 212,81
4. Nave de sport și agrement 0 – 1133,99 1.133,99
5. Scutere de apă 212,81 212,81
6. Remorchere și împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 566,49 566,49
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 921,18 921,18
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1416,73 1416,73
d) peste 4000 CP 2.266,97 2.266,97
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 184,43 184,43
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184,43 184,43
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 283,75 283,75
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 496,56 496,56
Art. 472 alin. (2)  ) BONIFICAȚIE                                                                                               COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
0% – 10% 5%

Notă:

Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzut de art. 470, alin. (2), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal se majorează cu 35% conform art. 2 alin. 1 din hotărâre.

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2019

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism – lei – – lei –
a) până la 150 m² inclusiv 5,06 – 6,08 6,08
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6,08 -7,09 7,09
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7,09-9,12 9,12
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9,12-12,16 12,16
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12,16-14,18 14,18
f) peste 1.000 m² 14 ,18+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 14,18 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2
Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

0 – 15,20 15,20
Art. 474 alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

0 – 15,20 15,2
Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

0 – 8,10 8,10
Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

0 – 13,17 13,17
Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9,12 9,12
Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0 – 20,26 20,26
 

Art. 475 alin. (2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

0 – 81,07 81,07
Art. 475 alin. (3) lit. a)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv

 

 

 

0 – 4.053,6 2.533,5 – zona A
2.026,80 – zona B
1.520,10 – zona C
1.013,40 – zona D

 

Art. 475 alin. (3) lit. b)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2

 

 

 

4.053,60 – 8.107,20 5.573,70 – zona A
5.067,00 – zona B
4.560,30– zona C
4.053.60 – zona D

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019 PENTRU ANUL 2019
1%  – 3% 3%
Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019 PENTRU ANUL 2019
– lei/m2 sau fracțiune de m2 – lei/m2 sau fracțiune de m2
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 0 – 32,42 32,42
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate 0 – 23,30 23,30
 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019 PENTRU ANUL 2019
a) pentru spectacolul de teatru, balet, operă , operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,  prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 0% – 2% 2%
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% – 5% 5%
 
   CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019
PENTRU ANUL 2019
Art. 486 alin. (1) Ø Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa nr. 6
Art. 486 alin. (2) ØTaxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. Sunt prevăzute în anexa nr.6
Art. 486 alin. (4) Ø Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 500 506,70
Art. 486 alin. (5) Ø Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 32,42 32,42

 

Notă:

Asupra taxei prevăzute la art. 478 alin. 2 din tabel se stabilește o cotă adițională de 20%.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Femeie de 69 de ani găsită fără suflare, în râul Olt!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.