Primăria Braşov şi Banca Mondială, parteneriat pentru dezvoltare urbană pentru următorii trei ani

Primăria Braşov şi Banca Mondială, parteneriat pentru dezvoltare urbană pentru următorii trei ani

Municipiul Brașov a semnat joi un acord de asistență tehnică cu Banca Mondială, în baza căruia, în următorii trei ani vor fi prioritizate investițiile de dezvoltare din oraș.

Acordul de asistență tehnică are o valoare de 900.000 de euro, bani care vor fi asigurați de la bugetul local.

Serviciile de asistenţă tehnică acordate de Banca Mondială se vor concentra pe trei componente principale, respectiv consolidarea capacităţii de planificare şi gestionare a investiţiilor de capital, îmbunătăţirea gestionării activelor municipale şi crearea cadrului pentru planificare spaţială şi regenerarea urbană şi creşterea competitivităţii economice şi de întărire a activităţilor de cercetare în municipiul Braşov şi Zona Metropolitana Braşov.

Planificarea și gestionarea investițiilor de capital

Această componentă va include înfiinţarea unei Unităţi de implementare („Delivery Unit”), care să elaboreze un program multianual de investiţii în dezvoltarea urbană. De asemenea,  asistenţa tehnică va consta în sprijinirea elaborării unui program multianual de investiţii (cu o listă distinctă de proiecte prioritare, un mecanism de monitorizare, criterii de prioritizare şi evaluare) şi pregătirea temelor de proiectare pentru proiectele ce vor fi finanţate pe Axa 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Tot prin acest proiect va fi oferit sprijin pentru consolidarea capacităţii municipalităţii de îmbunătăţire a sănătăţii financiare (cu atenţie acordată atât capitolului venituri şi cheltuieli, cât şi opţiuni pentru extinderea limitei bugetare a municipalităţii). Va fi, de asemenea, furnizată asistenţă pentru a ajuta Primăria Braşov în a planifica, într-un mod atât ambiţios, cât şi sustenabil, cheltuielile de capital pe anii următori.

Gestionarea activelor municipale și regenerarea urbană

Gestionarea activelor municipale şi regenerarea urbană, include o strategie de gestionare a activelor. Banca va oferi sprijin pentru elaborarea unui inventar de active sub-utilizate, accentul fiind pus pe terenurile şi activele reale din municipiul Braşov şi din Zona Metropolitană Braşov care sunt neutilizate sau sub-utilizate.

Această activitate va fi completată de o propunere de plan de acţiune privind modul în care aceste active ar putea să aibă o utilizare mai productivă şi valoarea economică a acestora pe termen lung să fie maximizată. Sprijinul va include, de asemenea, facilitarea elaborării unor caiete de sarcini şi a unor concursuri de soluţii pentru reabilitarea unor spaţii publice din Municipiul Braşov.

Banca Mondială va sprijini şi dezvoltarea unei strategii pentru reabilitarea cartierelor de locuinţe, va facilita organizarea de concursuri de soluţii pentru reabilitarea centrului vechi şi centrului civic al Braşovului. Echipa va acorda asistenţă Primăriei Braşov în organizarea unor concursuri de soluţii pentru principalele spaţii publice din centrul vechi al oraşului şi din Centrul Civic.

Îmbunătățirea competitivității zonei metropolitane

Obiectivul acestei componente este de a sprijini eforturile Primariei Brașov de a deveni un oraș mai competitiv.

Această componentă va include asistenţă tehnică în elaborarea unui grup de lucru public-privat pentru stabilirea unui dialog sistematic între autorităţile locale şi sectorul privat, asistenţă în crearea „Braşovului Inovativ“, pentru întărirea capacităţii de analiză a oportunităţilor de cerere şi ofertă în domeniul transferului tehnologic, dezvoltarea de scenarii privind întărirea activităţii de cercetare şi dezvoltare în Braşov şi identificarea unor modalităţi de atragere a talentului naţional şi internaţional.

Brașovul, oraș magnet

În România, Brașovul este cel de al treilea oraș care încheie un astfel de acord cu Banca Mondială, după Contranța și Sectorul 5 din București. Pentru instituţia financiară, acordul este parte a unui proiect-pilot de susţinere a unor oraşe, pentru a deveni cât mai atractive pentru investitori şi pentru cetăţeni, ceea ce va duce la creşterea calităţii vieţii şi la atragerea de noi cetăţeni.

Marcel Ionescu-Heroiu, Senior Urban Developement al Băncii Mondiale, cel care a şi lucrat la întocmirea contractului semnat cu Primăria Braşov a reamintit că, anul trecut, Banca Mondială a realizat un studiu complex la nivel naţional, în urma căreia au fost identificate cele mai atractive oraşe din România, în care românii sunt dispuşi să se mute. În acest top Braşovul s-a clasat pe locul al 4-lea , după Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Oradea.

În acest context reprezentanta Băncii Mondiale, Tatiana Proskuryakova a precizat că prin acest parteneriat dorește ca Brașovul să fie unul din cele șapte orașe „magnet” din România.

Banca Mondială se va implica în elaborarea noului PUG al Braşovului

Acordul semnat de Primăria Braşov a fost aprobat anterior şi de Consiliul Local şi va permite elaborarea unor proiecte de dezvoltare pentru oraş, în următorii trei ani, cu sprijinul unor specialişti internaţionali.

În baza acestui acord, Banca Mondială va oferi asistenţă în pregătirea documentaţiilor necesare în vederea achiziţiei serviciilor de elaborare a unui Plan Urbanistic General pentru Municipiul Braşov şi a unui plan integrat de amenajare a teritoriului pentru Zona Metropolitană Braşov.

Foto: Andrei Paul

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.