blog-logo

Consiliul Local va înfiinţa un centru de tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități

Consiliul Local va înfiinţa un centru de tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități

Având în vedere modificările legislative apărute, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care oferă posibilitatea înfiinţării şi funcţionării centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor locale, Direcția de Servicii Sociale Brașov a prevăzut în organigramă Centrul de tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități.

Conform prevedeilor legale, „pe perioada absenței temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situația în are angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația sau găzduire într-un centru de tip respiro.”

Astfel, pe perioada concediilor de odihnă ale asistenților personali aferentă doar semestrului  II din anul 2017, Direcția de Servicii Sociale Brașov a acordat indemnizațiile cuvenite unui număr de 324 persoane cu deficiențe grave, neexistând posibilitatea de a oferi găzduire într-un centru de tip respiro.

„Trebuie avut în vedere că din numărul total al asistenților personali, un procent de 82% asistenți personali care oferă îngrijire și protecție persoanelor cu deficiențe grave sunt membrii de familie ai asistaților. Drept urmare, din evaluările efectuate în urma controalelor periodice asupra activității asistenților personali, s-a constatat că în proporție de 38% din persoanele cu deficiențe grave prezintă grad foarte scăzut de autonomie, necesitând îngrijire și supraveghere permanentă din partea unei persoane, fapt ce duce la suprasolicitarea fizică și psihică a asistenților personali”, ne-a declarat viceprimarul Costel Mihai.

De asemenea, la nivelul municipiului Brașov, persoanele cu dizabilități se confruntă cu lipsa locuințelor protejate, aspect care conduce la pericolul abandonului familial sau al solicitării de instituționalizare în centre publice rezidențiale.

„Observând trendul ascendent al numărului cererilor de instituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități în centre publice rezidențiale și lipsa serviciilor alternative la nivelul municipiului, este necesar  ca administrația  publică  locală  să  fie  orientată  spre  prevenirea instituționalizării prin înființarea unui centru de tip Respiro, care să contribuie la dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale acordate persoanelor cu dizabilități, în vederea menținerii cât mai mult timp în propriul mediu de viață, a promovării incluziunii sociale și profesionale și a creșterii calității vieții acestora”, a mai precizat Costel Mihai.

Direcția de Servicii Sociale deține un spațiu adecvat pentru înființarea centrului de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, conform standardelor minime de calitate.

Alte articole:   Valiza cu amintiri a Mariei Butum din satul Veneția de Sus

Scopul serviciului social cu cazare, Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, este de a asigura găzduire, îngrijire personală, hrană, îngrijire medicală primară, recuperare şi reabilitare funcțională, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică, pe o perioadă determinată de timp, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în imposibilitatea de a-și asigura în mod autonom activitățile instrumentale și de bază ale vieții de zi cu zi.

Consiliul Local Braşov va delibera înfiinţarea acestui centru la şedinţa ordinară din această lună, ținând cont şi de existenţa unui aviz al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. Viitorul centru va funcționa în subordinea Complexului Servicii de Îngrijire Socio-Medicală, din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov.
foto: Andrei Paul, Primăria Brașov

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.