blog-logo

Avocatul poporului a rezolvat problema serviciului de Salvamont în Bran, Moieciu şi Fundata

Avocatul poporului a rezolvat problema serviciului de Salvamont în Bran, Moieciu şi Fundata

Serviciile de salvare montană – Salvamont – de pe raza localităţilor Bran, Moieciu şi Fundata – vor fi asigurate legal, ca urmare a demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului pe parcursul unei perioade de aproape 9 luni

Autorităţile implicate au identificat soluţii pentru asigurarea legală a serviciului salvamont pe raza localităţilor Bran, Moieciu şi Fundata, judeţul Braşov, luându-şi angajamentul aplicării acestora, ca urmare a numeroaselor demersuri efectuate de către Avocatul Poporului, pe parcursul a aproape nouă luni.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu după apariţia în presă, în luna martie 2017, a unor informaţii conform cărora Serviciul Salvamont Bran, care deservea pârtiile de schi şi traseele montane de pe raza teritorială a localităţilor Bran, Moieciu şi Fundata din judeţul Braşov, a fost desfiinţat prin hotărâre de consiliu local a fiecăreia dintre unităţile administrativ-teritoriale menţionate.

Dispoziţiile legale în materie reglementează obligativitatea înfiinţării, la nivel judeţean, de servicii publice judeţene „salvamont”, dar în acelaşi timp, impune înfiinţarea unui astfel de serviciu şi la nivel local, dacă există pârtii de schi (pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Bran funcţionează pârtii omologate). De asemenea, Avocatul Poporului precizează că prin hotărâre de consiliu local, pot fi aprobate aspecte care ţin strict de unitatea administrativ-teritorială respectivă, nefiind posibilă extinderea atribuţiilor acestui for decizional local la nivelul întregului judeţ, fără existenţa, în prealabil, a unei hotărâri de consiliu judeţean în acest sens. Hotărârea nr.5 din 25 ianuarie 2017 a Consiliului Local al Comunei Bran are ca obiect „aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Braşov a activităţii de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţii de pe teritoriul administrativ al Comunei Bran”, iar în preambulul acesteia nu se regăsesc argumente legale în sensul celor de mai sus.

Alte articole:   Salvamont Brașov, dotat cu un defibrilator modern

Ca urmare a sesizării din oficiu, Avocatul Poporului a solicitat informaţii de la edilii localităţilor Bran, Moieciu şi Fundata, precum şi un punct de vedere de la Prefectul Judeţului Braşov, în legătură cu legalitatea hotărârilor de consiliu local adoptate la nivelul comunelor Bran şi Fundata. Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a comunicat că a întreprins demersuri la toate părţile implicate (Primăria Comunei Bran, Primăria Comunei Fundata, Primăria Comunei Moieciu, Consiliul Judeţean Braşov) pentru a analiza situaţia.

În timp ce de la Primăria Comunei Bran s-a primit un răspuns necooperant, din care rezulta refuzul unei soluţionări amiabile, dar şi faptul că, ulterior demersului întreprins, Consiliul Local al Comunei Bran a adoptat o nouă hotărâre – Hotărârea nr.18/30 martie 2017 „privind organizarea serviciului public de Salvamont Bran prin încheierea în condiţiile legii a unui contract civil de prestări de servicii cu o societate civilă de salvatori montani sau cu o organizaţie neguvernamentală care are ca scop salvarea montană”; de la Primăriile Moieciu şi Fundata nu s-a primit niciun răspuns.

În aceeaşi zi, a fost încheiat contractul civil de prestări servicii cu Asociaţia Salvatorilor Montani din România-Filiala Bran, asociaţie care însă, potrivit relatărilor din presa naţională şi locală, nu era acreditată pentru furnizarea serviciului de salvare montană şi nu avea cuprins în structura sa decât un salvator montan autorizat.

Ca urmare, la propunerea Biroului Teritorial Braşov, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unor demersuri suplimentare referitoare la sesizarea din oficiu iniţială, fiind astfel solicitat, din nou, punctul de vedere al Prefectului Judeţului Braşov, de această dată, privitor la legalitatea H.C.L.Bran nr.18/2017.

Alte articole:   Universitatea Transilvania, în clasamentul internațional Times Higher Education Impact Ranking 2023

Prefectul Judeţului Braşov a comunicat că „la o primă verificare, controlul de legalitate realizat de către Prefect nu a evidenţiat probleme care să necesite sesizarea instanţei de judecată, însă aspectele puse în discuţie de Avocatul Poporului, care ţin mai degrabă de punerea în aplicare a hotărârii, este necesar a fi verificate”.

Totodată, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a comunicat că s-a adresat Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.) pentru a verifica dacă entitatea cu care Comuna Bran a încheiat un contract civil de prestări servicii de salvare montană îndeplineşte condiţiile legale pentru a-şi desfăşura activitatea.

Potrivit prevederilor legale, eventuala organizaţie non-guvernamentală faţă de care se „externalizează” serviciul public trebuie să fie „de utilitate publică”, iar serviciul public de salvamont trebuie mai întâi înfiinţat în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, doar ulterior putându-se contracta furnizarea acestui serviciu. Mai mult, äformaţia de salvare montană este alcătuită din minimum 6 membri salvatori montani”.

Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a comunicat Avocatului Poporului, în 16 mai 2017, că prin intermediul Hotărârii de Consiliu Local nr. 18/2017 „problema activităţii salvamont a primit o soluţie legală, rămânând de rezolvat partea care reprezintă 40% din activitate, aferentă comunelor Moeciu şi Fundata”. A fost comunicată şi expunerea de motive a proiectului de hotărâre, potrivit căreia această hotărâre a fost iniţiată de urgenţă, prin introducerea pe ordinea de zi a solicitării instituţiei Avocatul Poporului privind luarea unor măsuri referitoare la asigurarea funcţionării serviciului Salvamont.

Deşi instituţia Prefectului s-a adresat din nou primăriilor în cauză şi a solicitat concretizarea unor măsuri cu privire la înfiinţarea compartimentului SALVAMONT, cât şi Consiliului Judeţean Braşov cu invitaţia de a se pune de acord în scopul soluţionării situaţiei, Biroului Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului nu i s-a comunicat niciun rezultat al acestor din urmă demersuri.

Alte articole:   VIDEO Un bătrân a rămas blocat pe o stâncă, după ce un podeţ s-a surpat

Ca urmare, Avocatul Poporului a aprobat efectuarea unei anchete la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov şi o întrevedere cu Prefectul Judeţului, în urma cărora, la propunerea Avocatului Poporului, a fost organizată, în 13 noiembrie 2017, o întâlnire la sediul Prefecturii, la care au fost invitate toate instituţiile implicate. La reuniune au participat reprezentanţii Biroului Teritorial Braşov al Avocatului Poporului, reprezentanţii instituţiilor implicate, cu excepţia celor ai Primăriei Moieciu.

Din discuţiile purtate au rezultat, între altele, că la nivelul Comunei Bran este în curs de finalizare procedura de achiziţie publică pentru asigurarea serviciilor salvamont, acestea fiind atribuite unei organizaţii legal constituite, formate din foştii angajaţi salvamontişti ale căror contracte de muncă încetaseră la data de 1 aprilie 2017. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani, sumele de bani necesare fiind asigurate în primul rând din sponsorizări deja efectuate şi, în subsidiar, din fonduri de la bugetul local.

La nivelul Comunei Fundata, va fi angajat un salariat salvator montan, urmând a se lua măsuri pentru cuprinderea sumelor necesare de bani în bugetul local al anului 2018. Activitatea de salvare alpină nu rămâne însă descoperită, existând un acord de colaborare între Comuna Fundata şi Comuna Bran. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov au afirmat că vor supraveghea implementarea măsurilor de salvare montană la nivelul celor trei comune şi au comunicat că s-a luat decizia înfiinţării a două echipe operative de salvatori montani care să intervină în situaţii de urgenţă.

Distribuie dacă îți place!

Anunţuri mică publicitate