Ce modificări vrea Primăria în contractul cu BERD pentru achiziţia de autobuze pentru RATBV SA

Ce modificări vrea Primăria în contractul cu BERD pentru achiziţia de autobuze pentru RATBV SA

Consiliul Local Braşov trebuie să analizeze şi să aprobe contractul cu BERD pentru achiziția de autobuze dotate cu motoare Diesel EURO-6, în valoare de 114.000.000 de lei, fără TVA.

Înainte de ratificare a acestui contract, repreyentanții municipalității au ridicat anumite obiecții. Contractul de împrumut propus respectă prevederile preacordului de împrumut aprobat prin HCL 313/2017, dar se doreşte următoarele modificări care sunt favorabile RATBV SA.

Una dintre acestea este reducerea marjei acordate peste nivelul ROBOR de la 1,75 la 1,5% pentru întreaga perioadă de rambursare a creditului, fără condiția îndeplinirii unor criterii financiare, ceea ce conduce la o economie estimată de 6.250 euro.

De asemenea, se solicită funcţionarea contului de rezervă pentru serviciul datoriei în vigoare cu o bancă românească (sau o sucursală a unei bănci străine autorizată să deruleze activități bancare în România) aprobată de BERD şi BERD și va semna orice alte documente cerute pentru crearea valabilă și menținerea Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei prevăzut în Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

RATBV SA va asigura, cu documente justificative care urmează să fie furnizate BERD, că, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile anterior fiecărei date de plată a dobânzii care survine la data primei trageri din credit sau ulterior acestei date, soldul creditor al Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei este egal cu cel puțin suma tuturor plăților din suma principală a Creditului și plăților de dobândă și de alte speze aferente Creditului care sunt scadente și exigibile la respectiva Dată de Plată a Dobânzii sau anterior acestei date.

Alte articole:   Cod Galben de furtună pentru mai multe localități din Brașov

Altfel spus, alimentarea contului de rambursare a ratelor creditului se va face într-un termen de 30 de zile anterior scadenței ratei respective, spre deosebire de pre-acord, când era solicitată alimentarea contului la 90 de zile anterior scadenței ratei respective.

Contractul de credit se referă la înnoirea parcului auto deținut de SC RATBV SA, aflat într-o stare tehnică foarte proastă (97% este gradul de uzură, pe baza criteriilor de amortizare liniară conform IAS 16 – Imobilizări corporale), iar contractul de servicii publice încheiat cu Municipiul Brașov obligă Operatorul să efectueze Serviciul de Transport Public Local numai cu mijloace de transport care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții: respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului și cerințele legale pentru asigurarea transportului pentru persoanele cu dizabilități locomotorii conform prevederilor legale.

Ce comisioane se plătesc la BERD

Debitorul va plăti BERD în Perioada de Angajament un comision de angajament la o rata de 0,00% pe an din suma din Credit care nu a fost trasa la un moment dat de către Debitor sau anulată, pentru o perioadă de 90 de zile de la data prezentului Contract; 0,15% pe an din suma din Credit care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat de către Debitor, pentru o perioadă de 12 luni începând ulterior; 0,50% pe an din suma din Credit care nu a fost trasa sau anulata la un moment dat de către Debitor pentru perioada începând ulterior.

Alte articole:   Blazon al principelui Gabriel Bethlen, descoperit în Cetatea Făgărașului

Comisionul de angajament se va acumula de la o zi la alta pe perioada relevantă, și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile care au trecut în perioada relevantă și a unui an de 360 zile și va fi datorat și scadent în arierate la fiecare Data de Plată a Dobânzii (chiar dacă nu se datorează dobânda la data respectivă).

De asemenea, RATBV SA va plăti BERD un comision inițial de acordare de 1,00% din suma principala a Creditului. Acest comision inițial de acordare va fi datorat și scadent în termen de cel mult cinci zile lucrătoare înainte de prima Tragere din Credit sau în termen de 45 zile de la data contractului, oricare dintre aceste date survine prima.

Spezele, comisioanele și onorariile la care se face referire sunt nerambursabile și nu includ nicio Taxa care se poate percepe în legatura cu aceste speze, comisioane sau onorarii. Daca se va percepe orice astfel de Taxa, Debitorul o va plati BERD simultan cu plata spezelor, comisioanelor sau onorariilor datorate și scadente.

 

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.