blog-logo

Adrian Veștea la raport, după un an de mandat

Adrian Veștea la raport, după un an de mandat

Sâmbătă, 24 iunie 2017, s-a împlinit un an de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Brașov de către Adrian-Ioan Veștea. Primul an la conducerea administrației județene a fost unul în care președintele CJ a conturat clar direcțiile de dezvoltare a județului în perioada 2016-2020, axate pe trei componente majore: dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene administrată de CJ Brașov; continuarea lucrărilor pentru realizarea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav; asigurarea unui sistem de asistență medicală performant la nivelul județului, atât prin derularea unor lucrări de reparații, investiții și dotări cu echipamente moderne pentru cele șase spitale aflate în subordinea CJ Brașov, cât și prin susținerea demersurilor pentru construirea unui spital nou în municipiul Brașov.

În ceea ce privește situația drumurilor județene, cea mai importantă realizare este admiterea la ADR Centru a cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P – format din DJ104 A, km 0+000-45+000, DJ105 C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”. Este vorba despre un proiect în valoare de 147.417.404,35 lei. Astfel, județul Brașov urmează să acceseze, pentru prima dată în istorie, fonduri europene cu care va fi modernizat un drum interjudețean ce facilitează legătura între Brașov și Sibiu. Pentru executivul CJ Brașov condus de Adrian-Ioan Veștea urmează depunerea cererii de finanțare pentru modernizarea drumului interjudeţean Covasna – Braşov. Pe de altă parte, în bugetul județean pe anul 2017 a fost alocată suma de 58 de milioane de lei pentru investiții, elaborare de documentații tehnice, reparații și întreținere curentă a drumurilor județene, precum și achitarea serviciilor de deszăpezire.

Cele mai importante investiții sunt modernizarea și reabilitarea a trei drumuri județene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale. Este vorba despre modernizarea DJ 112 C Hălchiu–Satu Nou–Dumbrăvița–Vlădeni (11,67 km), modernizarea și reabilitarea DJ 104 L Bunești–Viscri–Dacia (15,06 km), și reabilitarea DJ 132 Rupea–Homorod–Jimbor–limită județ Harghita (18,25 km), proiecte pentru care Consiliul Județean a derulat procedurile de licitație, însă contestațiile depuse de firmele nemulțumite au făcut ca atribuirea contractelor de execuție și implicit pornirea lucrărilor să nu se poată realiza până în prezent.

În atenția conducerii CJ Brașov se mai află modernizarea DJ 102 G Victoria–Viștișoara (9 km), precum și realizarea proiectului tehnic pentru reabilitarea podului peste râul Olt din comuna Cincu, urmând să fie demarate procedurile de licitație. În ceea ce privește reparațiile curente, în intervalul aprilie-iunie s-au realizat sau sunt în derulare lucrări pe 25 de tronsoane de drumuri județene.

Alte articole:   DAS: Precizări legate de distribuirea tichetelor din cadrul campaniei ,,Dar din suflet pentru seniori''

Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav este cel mai important proiect de investiții care se realizează în județul Brașov. După doi ani de blocaj, în 24 august 2016, la inițiativa președintelui CJ Adrian-Ioan Veștea au fost reluate demersurile parlamentare pentru adoptarea actului normativ care să reglementeze situația juridică a terenului Aeroportului Brașov – Ghimbav. Trei luni mai târziu, pe 17 noiembrie 2016, președintele României a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”.

În 6 decembrie 2016, plenul CJ Brașov a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov – Ghimbav” – etapa a III-a, respectiv „Extinderea suprafețelor de mișcare aeroportuare, echiparea suprafețelor de mișcare cu instalații de balizaj, extinderea rețelelor de canalizare pluvială și drenaj, clădiri operaționale aeroportuare”. Potrivit devizului general întocmit în cadrul reactualizării studiului de fezabilitate pentru etapa a III-a de realizare a Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav”, valoarea investiției cu TVA este de 57.505.600 euro. Tot în cursul anului 2016, Consiliul Județean a realizat procedurile pentru revizuirea studiului de obstaculare pentru obiectivul de investiții „Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”.

Pe 22 februarie 2017, CJ a lansat licitația deschisă pentru realizarea Proiectului tehnic pentru Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare şi extinderea reţelelor de canalizare şi drenaj aferente pistei de decolare-aterizare, iar pe 26 mai 2017 a fost semnat contractul între Județul Brașov și SC Search Corporation SRL pentru această lucrare. Durata de prestare a serviciilor este de 75 de zile, pe 29 mai 2017 CJ Brașov dând comanda pentru prima etapă, respectiv realizarea documentației aferente Certificatului de Urbanism.

Pe 20 iunie 2017, administraţia judeţeană a lansat licitaţia privind realizarea studiului de fundamentare care să analizeze situaţia actuală şi variantele posibile pentru finanţarea, finalizarea şi operarea obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”. Studiul trebuie finalizat în termen de 45 de zile de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor. Data-limită de depunere a ofertelor este 2 august, iar termenul maxim de evaluare a dosarelor este 28 august 2017.

La capitolul Sănătate, primul an de mandat al președintelui CJ Adrian-Ioan Veștea a însemnat impulsionarea investițiilor necesare la cele șase spitale clinice din subordine. Pentru aceasta, în bugetul pe 2017 au fost alocate 40.545.960 lei, adică o sumă cu 10 milioane de lei mai mare decât totalul fondurilor de la Consiliul Județean cheltuite de toate spitalele în perioada 2012-2016. Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov urmează să intre în șantier pentru consolidarea și reamenajarea Corpului B, o investiție de 23,1 milioane lei care poate începe acum, după mutarea Unității de Primiri Urgențe în fosta policlinică. În curând, corpul „vechi” al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov va fi dat în folosință, după ce a trecut prin reparații capitale și modernizări care vor îmbunătăți calitatea serviciilor acordate de unitate medicală ce deservește întreaga regiune.

Alte articole:   VIDEO Țeapă marca Carrefour. Ce a pățit un brașovean care a cumpărat un produs

Viziunea conducerii CJ Brașov a fost ca bugetul pe 2017 să fie gestionat, în așa fel încât să fie asigurate sumele necesare unei funcționări cât mai bune a tuturor unităților spitalicești, pentru ca Brașovul să devină un județ al performanței în Sănătate. Pe lângă reparații, modernizări și dotări, continuă alocarea lunară a sumei de 40.000 de lei pentru acordarea unor stimulente cadrelor medicale din cele șase spitale.

În plus, pe lângă finanțările din bugetul CJ, administrația județeană sub conducerea lui Adrian-Ioan Veștea este preocupată de accesarea fondurilor europene. Astfel, în prezent sunt elaborate cererile de finanțare pentru fondurile europene disponibile pe POR 2014-2020, destinate eficientizării energetice a clădirilor Maternității, Spitalului de Psihiatrie și Neurologie, precum și Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Nu în ultimul rând, conducerea CJ, alături de Municipalitate și Asociația „Noul Spital al Brașovului”, a făcut demersuri pentru construirea unui nou spital clinic universitar de urgență în municipiul Brașov, unul cu adevărat modern și performant, care să corespundă normelor europene de acreditare. În acest sens, a fost aprobat un protocol de cooperare între Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Județean Brașov și asociația menționată și s-au făcut demersuri, inclusiv printr-un un apel adresat tuturor parlamentarilor de Brașov, pentru elaborarea, promovarea și susținerea unui proiect legislativ prin intermediul căruia să fie alocat Municipalității terenul necesar construirii spitalului. La începutul acestei luni, inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, intrând în procedurile parlamentare de lucru.

„Starea infrastructurii rutiere pe care o gestionăm m-a preocupat din prima zi de mandat. Pentru modernizarea rețelei de drumuri județene am prevăzut sume corespunzătoare în bugetul propriu al Consiliului Județean, dar, pentru prima dată, am elaborat și depus cereri de finanțare în vederea obținerii de fonduri europene din Programul Operațional Regional 2014-2020. Marea noastră bucurie este că avem deja un proiect declarat eligibil, ceea ce înseamnă o premieră remarcabilă pentru județul Brașov.

În ceea ce privește proiectul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, așa cum am promis, am informat permanent cetățenii județului asupra demersurilor pe care le-am făcut. După aproximativ doi ani în care proiectul a stat în conservare, am parcurs etapele obligatorii din punct de vedere legal pentru continuarea lucrărilor, etape care țin de faza elaborării sau actualizării documentațiilor tehnice. Pe baza studiului de fundamentare pe care îl avem scos la licitație, consilierii județeni vor putea decide în cunoștință de cauză, având la îndemână argumente tehnice, economice și juridice, asupra modalității de finalizare a investiției. Realizarea aeroportului rămâne prioritatea administrației județene și eforturile noastre se concentrează în această direcție, însă trebuie parcurse toate procedurile  prevăzute de legislație pentru fiecare etapă.

Eu vreau ca Brașovul să devină un județ al performanței în Sănătate, dar știu că pentru a cere acest lucru, trebuie mai întâi să oferim condiții celor care lucrează în sistemul sanitar. Putem spune că este primul an în care Sănătatea brașoveană primește de la bugetul județean sume corespunzătoare atât pentru lucrări de reabilitare și modernizare, cât și pentru dotări cu aparatură și echipamente, și nu în ultimul rând, pentru stimularea performanței cadrelor medicale din cele șase spitale pe care le administrăm. Consider că în prezent suntem pe calea cea bună cu toate proiectele de investiții pe care le gestionăm și cred că în anii viitori ne vom putea bucura de rezultatele muncii noastre”, spune Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

Alte articole:   VIDEO Un brașovean, premiat la Gala InvesTenergy

Activitatea CJ Brașov în primul an din mandatul 2016-2020

În perioada 24 iunie 2016 – 26 mai 2017, Consiliul Județean Brașov s-a întrunit în 22 de ședințe, din care: o ședință de constituire, 13 ședințe ordinare, 5 ședințe extraordinare și 3 ședințe de îndată. În îndeplinirea atribuțiilor sale, CJ Brașov a adoptat în perioada menționată un număr de 483 de hotărâri.

În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului Județean a emis un număr de 716 dispoziții, în principal în domeniul funcționării aparatului de specialitate al CJ, al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean, al societăților comerciale de interes județean, în domeniile gestiune, achiziții și financiar-contabilitate, în calitate de ordonator principal de credite.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate