blog-logo

Cât costă un loc la Universitatea Transilvania pentru 2017/2018?

Cât costă un loc la Universitatea Transilvania pentru 2017/2018?

Pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea Transilvania din Braşov sunt disponibile, în total, 6.020 de locuri pentru studii de licenţă – învăţământ cu frecvenţă.

Dintrea cestea, 2.800 de locuri sunt finanţate de la buget, iar restul de 3.128 sunt cu taxă. Comparativ cu anul trecut, pentru admiterea din acest an sunt cu peste 160 de locuri mai multe pentru studiile de licenţă – IF.

Pentrustudiile de licenţă – frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă sunt disponibile în total 570 de locuri.

La studiile de masterat – învăţământ cu frecvenţă, Universitatea Transilvania din Braşov pune la dispoziţia studenţilor 3.245 de locuri, dintre care 1.292 sunt finanţate de la buget, iar 1.889 sunt cu taxă. La învăţământ cu frecvenţă redusă sunt disponibile 200 de locuri.

Procesul de admitere va începe în data de 10 iulie. Astfel, în intervalul 10-16 iulie, vor avea loc înscrierile candidaţilor (10-12 iulie – înscrierea olimpicilor şi a candidaţilor rromi). În perioada 17-19 iulie, vor avea loc probele practice şi examenele pentru facultăţile unde admiterea nu se face pe baza dosarului. În data de 20 iulie se va afişa prima listă cu cei admişi la facultate, urmând ca până în 26 iulie candidaţii să se prezinte la sediile facultăţilor unde au fost admişi, pentru a-şi confirma locul.

La 15 dintre cele 18 facultăţi ale Universităţii Transilvania din Braşov admiterea se face pe bază de dosar, ierarhia candidaților fiind determinată de media obținută la Bacalaureat.

Alte articole:   VIDEO Conflictul de muncă de la RIAL continuă

Facultatea de Medicină organizează concurs de admitere cu probe scrise, la Facultatea de Muzică admiterea se va face pe baza unor probe practice de competenţe muzicale, iar la Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane, departajarea candidaţilor se va face în urma vizitei medicale, a concursului de admitere – a probei practice şi teoretice şi a mediei de la Bacalaureat.

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 sunt cuprinse între 2.800 de lei şi 6.000 de lei. Taxele de înscriere la facultate sunt de 150 de lei, 160 de lei (Facultatea de Muzică) şi 180 de lei (Facultatea de Medicină).

Facultate Nr. total de locuri

(licenţă-IF)

Nr. locurifinanţate de la buget Nr. locuri cu taxă
Ingineriemecanică 390 290 95
InginerieTehnologicăşi Management Industrial 440 240 193
ŞtiinţaşiIngineriaMaterialelor 315 135 176
InginerieElectricăşiŞtiinţaCalculatoarelor 465 319 146
SilviculturăşiExploatăriForestiere 370 208 158
IngineriaLemnului 155 90 63
Construcţii 190 108 78
AlimentaţieşiTurism 305 153 146
Design de ProdusşiMediu 460 293 164
MatematicăşiInformatică 275 130 142
ŞtiinţeEconomiceşiAdministrareaAfacerilor 610 225 379
PsihologieşiŞtiinţeleEducaţiei 280 79 196
EducaţieFizicăşiSporturi Montane 200 84 109
Muzică 55 33 21
Medicină 330 147 178
Litere 520 138 360
Drept 300 45 253
SociologieşiComunicare 360 83 271

Şi în acest an, Universitatea Transilvania din Braşov îi susţine pe elevii cu rezultate excepţionale şi pe cei cu situaţii financiare modeste.

  • UniTBv susţine performanţa”– programul se adresează elevilor din clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XI estemai mare sau egală cu nota 8 şi venitul mediu pe membru de familie din luna aprilie 2017 este mai mic sau egal cu 1.450 lei brut. Beneficiarii programului vor primi pe durata anului I de studii de cazare gratuită în căminul studențesc, masă gratuită la cantina universităţii, un voucher pentru rechizite cu valoarea de 350 lei.
  • „Premiem şefii de promoţie” – Candidații admiși la programele de licență care au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit, sau (b) au fost membri ai loturilor olimpice ale României şi au participat la competiții internaționale sau (c) au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, vor primi un laptop și (dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare şi funcționare a căminelor studențeşti) cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar,  exceptând vacanțele.

Noi programe de masterat la Universitatea Transilvania din Braşov

Începând cu anul universitar 2017-2018, la Universitatea Transilvania din Braşovva fi disponibil programul de masterat Management în ospitalitate şi eco-agroturism, la Facultatea de Alimentaţie şi turism; capacitatea de școlarizare la acest program este de 50 de locuri.Tot pentru anul universitar 2017-2018 sunt în curs de acreditare alte 3 programe.

Astfel, pentru programul Practical integrated methods for propulsion system engineering, dezvoltat în colaborare cu Schaeffler România, la Facultatea de Inginerie Mecanică există aprobare ARACIS, fiind în curs de publicare în Monitorul Oficial.

Viitorul program de masterat, cu predare în limba engleză, își propune să reunească două domenii de competență (procese tehnologice pentru componente de motor și proiectarea componentelor de motor) cu scopul formării viitorilor ingineri. Acest program de masterat va oferi studenților posibilitatea dezvoltării de competențe în domeniul automotive, utilizând resurse de actualitate și beneficiind de transferul de cunoștințe din partea specialiștilor Schaeffler. Compania va susține noul program de masterat prin implicarea în activitățile practice și de laborator, precum și prin feedback cu privire la curriculum-ul programului, realizând o colaborare strânsă cu profesorii titulari.

Programele Meloterapie (cu predare în limba engleză), la Facultatea de Muzică şi Silvicultură multifuncţională – Multiple Purposes Forestry (cu predare în limba engleză), la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se găsesc în proces final de acreditare la ARACIS.

La Universitatea Transilvania din Braşov sunt 99 de programe de studii de licenţă şi 65 de programe de studii de masterat.

Distribuie dacă îți place!
  1. Când se va afisa prima faza a locurilor care se vor ocupa în cămin?

    Reply
  2. Buna ziua! Este acreditata facultatea de muzica?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate