blog-logo

PRM + PRU + PND = BINE…

PRM + PRU + PND = BINE…

Președintele PRM Brașov, Vasea Carchelan, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că Partidul România Mare a încheiat o alianţă politică cu P.R.U. şi P.N.D, scopul acesteia fiind acela „de a lucra împreună şi a lupta pentru binele Românei, pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor patriei. Denumirea alianţei este BINE ( Blocul Identităţii Naţionale în Europa)”.

„Avem obiective commune, naţionale, de identitate, de apărarea valorilor şi a suveranităţii naţionale, nu dorim ca în interiorul graniţelor acestei ţări să fim numiţi simple populaţii, ar fi peste demnitatea noastră ca oameni, am trăda legile acestui pământ şi moştenirea lăsată de străbuni, ceea ce nu putem permite”, susține Carchelan.

Acesta a enumerat și care sunt principalele obiective ale Programului Politic al Partidului România Mare:

 • Adoptarea unei noi Constituţii a României, care să redea poporului român suveranitatea naţională de care a fost deposedat prin Constituţia adoptată în anul 1991, revizuită în anul 2003.
 • Reconstrucţia statului român pe baza valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti.
 • Modificarea raportului între democraţia directă şi cea reprezentativă, prin transformarea referendumului în principala formă prin care se exercită suveranitatea poporului.
 • Nimeni nu poate ocupa aceeaşi funcţie publică electivă pentru mai mult de două mandate. Durata mandatului pentru orice funcţie publică electivă este de 4 ani.
 • Toate autorităţile statului vor fi separate şi independente.
 • Scoaterea justiţiei de sub controlul politicienilor, prin numirea magistraţilor de către Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, ales de popor.
 • Constituirea unui fond suveran de investiţii, alimentat, în principal, din impozitul progresiv pe marile averi, şi utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc. Precum şi pentru crearea de capital public, care să fie utilizat la exploatarea resurselor naturale şi a activităţilor economice cu caracter strategic.
 • Asigurarea unei creşteri economice accelerate, durabile şi sustenabile, prin crearea de noi capacităţi de producţie, noi locuri de muncă, creşterea salariilor şi pensiilor, ceea ce va permite întoarcerea acasă a tuturor românilor plecaţi din ţară, ca şi stoparea exodului tinerilor români în afara graniţelor ţării, în căutarea unui trai mai bun.
 • Constituirea uni fond capitalizat de pensii publice, capabil să asigure românilor pensii cel puţin egale cu salariu mediu câştigat în timpul vieţii active.
 • Constituirea unui fond capitalizat de asigurări de sănătate, capabil să asigure tuturor românilor servicii medicale gratuie, de cea mai bună calitate.
 • Reconstrucţia întregului sistem de învăţământ de toate gradele, astfel încât acesta să fie capabil să asigure formarea de profesionişti de înaltă calificare, educaţi în respectul faţă de semeni, faţă de natură, faţă de istoria, tradiţiile şi valorile civilizaţiei româneşti universale.
 • Garantarea siguranţei cetăţenilor şi destructurarea clanurilor interlope.
Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 4 drumuri finanțabile prin Programul Anghel Saligny
 1. Vorbe multe, bani putini!…
  Pronostic: 3 partid(ulete)=3%

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.