Fără scutiri de impozite în cazul caselor monument unde activează firme

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal creează posibilitatea consiliilor  locale să acorde facilităţi fiscale sub forma scutirii sau reducerii la plata impozitului pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale şi pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric.

În baza acestor norme juridice cu caracter persmisiv, Consiliul Local Braşov, prin HCL nr. 589/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2017, a hotărât ca pentru imobilele menţionate mai sus să acorde scutirea de la plata impozitului datorat.

Însă, conform normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, consiliile locale pot stabili criterii şi proceduri proprii în contextul cărora  să fie acordate facilităţile fiscale mai sus menţionate.

Din acest motiv, conducerea Primăriei solicită Consiliului Local ca şi criteriu unic de acordare a scutirii de la plata impozitelor datorate numai pentru imobilele care nu sunt implicate în orice formă în activitate economică.

„În măsura în care vreun contribuabil persoană fizică sau juridică, implică în vreun fel în activităţi economice, imobilele sunt clasate  ca monumente istorice, să nu fie beneficiare vreunui tip de facilitate fiscală. Criteriul potrivit  căruia facilităţile fiscale să fie acordate numai pentru clădirile şi terenurile neimplicate economic, rezidă de altfel  din voinţa legiuitorului fiscal, aşa cum se poate observa din cuprinsul normelor juridice care reglementează facilităţile fiscale acordate însăşi de legiuitor”, spun speecialiştii Primăriei.

Astfel acest gen de facilităţi fiscale în vechea reglementare în materie era acordată însăşi de legiuitor şi făcea obiect de reglementare a art. 250 (în cazul clădirilor) având următoarea formulare : ”clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.”

Alte articole:   Accident pe DN1. Traficul este blocat

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap