blog-logo

Primarul comunei Buneşti, găsit incompatibil de ANI

Primarul comunei Buneşti, găsit incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 18 foști și actuali aleși locali.

Printre aceștia figurează și primarul comunei Bunești, Mircea Pălășan (PNL).

Reprezentanții ANI susțin că, în perioada deținerii mandatului de primar 2012 – 2016, Pălășan a întocmit și semnat proiectele a două hotărâri ale Consiliului Local Bunești cu privire la întocmirea, respectiv aprobarea PUZ pentru imobilul proprietatea sa.

Totodată, acesta a semnat avizul favorabil și avizele de oportunitate cu privire la elaborare PUZ pentru același imobil, documente ce au stat la baza eliberării certificatului de urbanism de către Consiliul Județean Brașov și ulterior vor sta la baza eliberării autorizației de construire a unei pensiuni agroturistice pe terenul pentru care acesta a constituit drept de superficie în favoarea fiicei sale, urmând ca aceasta să construiască pensiunea agroturistică cu finanțare din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurară (FEADR).

Alte articole:   Comprest, punct de vedere al companiei privind activitatea de deszăpezire

De asemenea, primaul Pălăşan ar fi întocmit și semnat proiectul hotărârii Consiliului Local privind atribuirea directă a pășunilor comunale către membrii colectivității locale, în baza căruia Consiliului Local Bunești a închiriat pajiști pentru pășunatul animalelor, pe o durată de 10 ani, persoanei evaluate și fiicei sale.

Prin folosirea acestor pajiști închiriate, persoana evaluată și fiica sa au desfășurat activități agricole (creșterea animalelor), au încasat subvenții pentru agricultură în cuantum de 239.576 lei, iar persoana evaluată a realizat și venituri din activități agricole.

 

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.