Cum dorește Agenția Metropolitană dezvoltarea rețelei de piste de biciclete

mihai-costel-piste-bicicleteAgenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în cadrul proiectului SPAcE – Supporting Policy and Action for Active Environments, a finalizat o primă variantă a  Planului local de acțiune pentru crearea unui Mediu Urban Activ, demers care urmărește stabilirea de politici publice care să conducă la cu obținerea unui mediu urban corespunzător desfășurării activităților fizice.

 

În urma analizei primei părți a documentului  și a dezbaterii concluziilor analizei SWOT, Grupul de sprijin a decis cu majoritate de voturi stabilirea drept prioritate de intervenție „Dezvoltarea rețelei de piste de biciclete”. Argumentele care au stat la baza acestei decizii au fost analizate din două perspective: oportunități/probleme existente ce facilitează și justifică extinderea rețelei de piste de biciclete, și beneficiile pe care extinderea rețelei de piste de biciclete le oferă.

Grupul țintă căruia această prioritate de intervenție i se adresează este 8-80 de ani. Practic nu există persoană, aptă de a folosi bicicleta, și categorie socio-economică pe care această măsură să nu o vizeze. Chiar dacă pistele de biciclete nu sunt utilizate de copii – mai ales dacă ele vor fi trasate pe carosabil – prin crearea acestei infrastructuri ei vor avea un model pe care îl vor urma odată cu adolescența și apoi în viața de adulți.

Obiectivul general al Planului de acțiune este promovarea unui stil de viață activ prin crearea unui mediu urban care să faciliteze folosirea bicicletei ca mijloc de transport și de agrement. Printre obiectivele specifice identificate, amintim: Crearea cadrului urbanistic de amplasare a pistelor de biciclete și a facilităților conexe, extinderea rețelei de piste de biciclete și a infrastructurii conexe,crearea unor facilități de agrement pentru utilizatorii de biciclete și promovarea bicicletei ca mijloc de transport și agrement în rândul locuitorilor.

„Extinderea rețelei de biciclete este o măsură al cărei impact se poate cuantifica pe termen mediu și lung. De asemenea, pentru ca eficacitatea și eficiența acesteia să fie maximizate, administrația locală și cetățenii (organizațiile și grupurile informale ce reprezintă interesele bicicliștilor) trebuie să colaboreze foarte strâns și să aibă în vedere deopotrivă interesele utilizatorilor și contextul urban în care aceste piste se realizează”, a precizat Radu Colț, manager proiect.

Pentru o analiză și mai corectă a impactului pe care îl vor avea măsurile propuse la nivelul comunității brașovene, realizatorii Planului de acțiune vor lansa în mediul online un chestionar al cărui rol este de evalua potențialul de creștere a numărului bicicliștilor în oraș. Acest studiu va sta și la baza fundamentării oricărui proiect de accesare de fonduri pentru construirea infrastructurii necesare folosirii bicicletei ca mijloc de transport și agrement. Chestionarul poate fi completat la adresa:https://goo.gl/forms/bzFOPAinuSLUiCfw1.

Alte articole:   Festivalul Musica Barcensis, în cetăți și biserici fortificate din Țara Bârsei

Planul local de acțiune va fi transpus la nivelul municipiului Brașov în politici publice cu sprijinul instituțiilor academice din statele partenere care dispun la momentul actual de astfel de instrumente. Planului de acțiune va fi definitivat la finalul acestui an și va fi evaluat cu ajutorul instrumentului HEAT – Health Economic Assessment Tool aparținînd Organizației Mondiale a Sănătății.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.