blog-logo

Încă un pas pentru licențierea serviciului centralizat de termoficare

consiliul local BrasovA fost aprobat ultimul document solicitat de ANRSC pentru eliberarea licenţei pentru serviciul de termoficare.

Consiliul Local Braşov a aprobat joi, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată populaţiei şi consumatorilor noncasnici începând cu data furnizării conform pevederilor legale.

Preţul rămâne acelaşi ca şi la începutul acestui an, respectiv 203,22 lei inclusiv TVA la consumatorii casnici şi 291,21 lei pecomponenta transport şi 414,88 lei, fără TVA, la consumatorii non-casnici.

„Preţul gigacaloriei a rămas acelaşi ca şi la începutul acestui an, fără modificări. Am aprobat astăzi preţurile gigacaloriei, în şedinţă de îndată, ca urmare a solicitării Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), acesta fiind ultimul document necesar pentru dosarul obţinerii licenţei pentru Serviciul Public Local de Termoficare. Îl vom transmite Autorităţii în cel mai scurt timp, urmând ca după ce îl vor primi să ne elibereze licenţa. În ce priveşte data reluării furnizării agentului termic, trebuie să ţinem cont că trebuie să primim licenţa din partea Autorităţii, trebuie să finalizăm partea tehnică şi trebuie să definitivăm detaliile legate de furnizorul de gaz. Probele tehnologice vor finalizate în această săptămână. Încheierea contractelor cu asociaţiile de proprietari, activitate pe care am pornit-o tocmai pentru a reduce durata procedurilor pentru reluarea furnizării, a fost sistată în urma controlului Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului, fie până primim licenţa, fie până primim o rezoluţie de la CRPC în legătură cu contractele deja încheiate ”, a declarat viceprimarul Costel Mihai.

La şedinţa Consiliului Local au fost prezenţi 19 din totalul de 27 de consilieri locali, restul fiind absenţi motivat.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate